WELCOME TO FOREIGN LANGUAGES CENTER OF THU DAU MOT UNIVERSITY
THÔNG BÁO MỚI

THONG BÁO THI CHỨNG CHỈ THÁNG 4/2017

Danh Sách Phòng Thi EPT Ngày 12 Tháng 03…

THÔNG BÁO THI CHUẨN ĐẦU RA EPT THÁNG 03…

TIN TỨC

Đưa tiếng Anh vào một phần cuộc sống

Đưa tiếng Anh vào một phần cuộc sống Học từ vựng theo cách chép đi chép lại là một trong…

Thiết lập mối quan hệ hợp tác với Học…

Thiết lập mối quan hệ hợp tác với Học viện Ngôn ngữ Pines – Philippines

PRACTICAL WAYS TO IMPROVE YOUR FLUENCY IN ENGLISH

PRACTICAL WAYS TO IMPROVE YOUR FLUENCY ENGLISH

PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI LUYỆN TẬP CÁCH NGHĨ BẰNG…

Suy nghĩ bằng tiếng anh là một trong những phương pháp luyện tập tốt nhất để bạn có thể nói tiếng anh…

TIN TỨC
LIÊN HỆ
  • Từ 24/03 đến 30/03/2016
  • ĐIỆN THOẠI: 1900 1000X
  • ĐĂNG KÝ NGAY
  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG