WELCOME TO FOREIGN LANGUAGES CENTER OF THU DAU MOT UNIVERSITY
THÔNG BÁO MỚI

THI CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 8-01-2017

Danh Sách Phòng Thi EPT Và Chứng Chỉ Quốc…

THÔNG BÁO GIA HẠN LỊCH ĐĂNG KÝ THI CHỨNG…

Lịch đăng ký thi EPT và CCQG B khóa thi ngày 27/11/2016 sẽ đươc gia hạn đến 20h thứ 2…
TIN TỨC

Đưa tiếng Anh vào một phần cuộc sống

Đưa tiếng Anh vào một phần cuộc sống Học từ vựng theo cách chép đi chép lại là một trong…

Thiết lập mối quan hệ hợp tác với Học…

Thiết lập mối quan hệ hợp tác với Học viện Ngôn ngữ Pines – Philippines

PRACTICAL WAYS TO IMPROVE YOUR FLUENCY IN ENGLISH

PRACTICAL WAYS TO IMPROVE YOUR FLUENCY ENGLISH

PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI LUYỆN TẬP CÁCH NGHĨ BẰNG…

Suy nghĩ bằng tiếng anh là một trong những phương pháp luyện tập tốt nhất để bạn có thể nói tiếng anh…

TIN TỨC
LIÊN HỆ
  • Từ 24/03 đến 30/03/2016
  • ĐIỆN THOẠI: 1900 1000X
  • ĐĂNG KÝ NGAY
  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG