Ngày 22/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 6997/UBND-KGVX về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới. Công văn này thay thế Công văn số 6637/UBND-KGVX ngày 08/12/2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới, cụ thể như sau:

1. Đối với các trường hợp F1, F2

Đối với Fl:

– Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).

– Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc không đảm bảo điều kiện nêu trên: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày 14).

Xem thêm:   Dây chuyền vàng tây nam - Phong cách mới lạ cho sự hoàn hảo

Đối với F2: Nếu xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1 âm tính với SARS CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định F2 được kết thúc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

2. Đối với những người đến/về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… và những người đến/về từ các khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3-vùng cam), nguy cơ rất cao (cấp độ 4-vùng đỏ) (ngoài các tỉnh, thành phố có ca mắc cao, tra cứu tại địa chỉ: https://capdodich.yte.gov.vn)

– Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên khi đến về Quảng Ngãi (Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định). Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Xem thêm:   Bồ đề không nghe tiếng nàng: Tại sao và làm sao?

– Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên khi đến/về Quảng Ngãi (Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định). Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; tiếp tục thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

– Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

3. Đối với những người đến/về từ các khu vực nguy cơ trung bình (cấp độ 2-vùng vàng), nguy cơ thấp (cấp độ 1-vùng xanh) (ngoài các tỉnh, thành phố có ca mắc cao, tra cứu tại địa chỉ: https://capdodich.yte.gov.vn)

– Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): Tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Xem thêm:   Tảo 50 1000 - Thiên đường sức khỏe của bạn

– Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/lưu trú 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, hạn chế tiếp xúc cộng đồng, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

4. Đối với người nhập cảnh trực tiếp vào Quảng Ngãi: Thực hiện theo nội dung quy định tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh cũng quy định việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới đối với các trường hợp đặc thù; trách nhiệm của Sở Y tế, của UBND các huyện, thị xã, thành phố; cũng như yêu cầu đối với người được cách ly, thành viên trong hộ gia đình…

Công văn này thay thế Công văn số 6637/UBND-KGVX ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly y tế trong tình hình mới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

* Lưu ý: Các trường hợp cách ly trước ngày Công văn này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng đến hết thời gian cách ly; riêng cách ly đối với người nhập cảnh trực tiếp vào Quảng Ngãi theo mục 4 nêu trên này áp dụng kể từ ngày 01/01/2022; đối với F1 cách ly tại nhà nếu chưa đủ 7 ngày thì tiếp tục cách ly đủ, 7 ngày, nếu cách ly từ 7 ngày trở lên thì xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu âm tính thế kết thúc cách ly và tự theo dõi sức khỏe.

Chi tiết: Xem tại đây.

Đ.N