LỊCH SỬ PHƯỜNG CHIỀNG SINH

Phường Chiềng Sinh trước năm 2008 là xã Chiềng Sinh. Phường Chiềng Sinh nằm ở phía Nam của thành phố Sơn La. Phía Đông giáp xã Chiềng Ngần; phía Tây giáp phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi, xã Hua La; phía Nam giáp xã Chiềng Mung; phía Bắc giáp xã Chiềng Ngần.Trong đó xã Chiềng Ngần, phường Chiềng Cơi, phường Quyết Tâm, xã Hua La thuộc thành phố Sơn La; xã Chiềng Mung thuộc huyện Mai Sơn.

Phường Chiềng Sinh là vùng đất con người sinh sống từ lâu đời.Trải qua quá trình vận động và phát triển, phường Chiềng Sinh có nhiều sự thay đổi về địa danh và địa giới hành chính.

Thời nhà Trần, địa bàn Chiềng Sinh thuộc lộ Đà Giang, châu Mường La.

Vào thế kỷ XV, dưới thời thủ lĩnh Bun Pành, địa bàn Chiềng Sinh thuộc sổng Nậm Ho, mường phìa Chiềng An, Châu Mường La.

Thời nhà Lê, địa bàn phường Chiềng Sinh thuộc châu Mường La, phủ Gia Hưng, trấn Hưng Hóa.

Thời Nhà Nguyễn, trấn Hưng Hóa đổi tên thành tỉnh Hưng Hóa, lúc này địa bàn Chiềng Sinh thuộc châu Mường La, tỉnhh Hưng Hóa.

Năm 1886 thực dân Pháp đưa quân đánh chiếmTây Bắc. Năm 1892, chúng lập Tiểu quân khu Vạn Bú và Tiểu quân khu Lai Châu thuộc đạo quan binh thứ 4 để cai quản vùng đất này, lúc này Mường La đặt dưới chế độ quân quản. Đến năm 1895, hai tiểu quân khu trên sáp nhập thành tỉnh Vạn Bú.

Năm 1904, tỉnh Vạn Bú đổi tên thành tỉnh Sơn La. Từ năm 1953 – 1954, địa bàn Chiềng Sinh thuộc Châu Mường La, tỉnh Sơn La. Giữa năm 1954, xã Chiềng Sinh chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Chiềng Cơi, gồm 12 bản: Bản Pùa, Giỏ, Nà Cạn, Noong Đúc, Hẹo, Phung, Thẳm, Có, Lay, Sẳng, Cang, Noong La, với 170 hộ, 751 nhân khẩu.

Hòa bình lập lại, để “tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc và tạo điều kiện cho các dân tộc ở Tây Bắc tiến bộ mau chóng về mọi mặt”, ngày 29/4/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 230-SL thành lập Khu tự trị Thái – Mèo. Thời điểm này, xã Chiềng Sinh thuộc châu Mường La, Khu tự trị Thái – Mèo.

Ngày 27/10/1962, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa II ban hành Nghị quyết đổi tên Khu tự trị Thái – Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc và thành lập 3 tỉnh trong khu tự trị gồm: Sơn La, Lai Châu, Nghĩa Lộ. Tỉnh Sơn La được tái lập, các châu đổi lại thành huyện. Theo đó xã Chiềng Sinh thuộc huyện Mường La,tỉnh Sơn La.

Ngày 13//1979, Hội đồng Chinh phủ ban hành Quyết định sô 105-CP “về điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Sơn La”. 7 xã thuộc huyện Mường La,trong đó có xã Chiềng Sinh sáp nhập vào thị xã Sơn La. Đến tháng 3/2006, xã Chiềng Sinh có 15 bản: Bản Pùa, Giỏ, Nà Cạn, Noong Đúc, Hẹo, Phung, Thẳm, Có, Lay, Sẳng, Cang, Noong La, Hay Phiêng, Mạy, Ban và 4 tiểu khu: 1,2,3,4.

Ngày 23/3/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2006/NĐ-CP về việc thành lập phường Chiềng Sinh trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Chiềng Sinh (cũ). Được sự lãnh đạo của thị xã Sơn La, 15 bản vẫn giữ nguyên như cũ, 4 tiểu khu được tách và đổi thành 7 tổ dân phố.

Ngày 21/4/2007, bản Quỳnh Sơn, bản Pắc Ma được thành lập trên cơ sở 66 hộ dân, 315 nhân khẩu của huyện Quỳnh Nhai chuyển về phường Chiềng Sinh định cư theo dự án di rời lòng hồ thủy điện Sơn La.

Ngày 03/9/2008 theo Nghị định số 98/2008/NĐ-CP của Chính phủ, thành phố Sơn La được thành lập. Phường Chiềng Sinh thuộc thành phố Sơn La.

Từ tháng 02/2009 – tháng 3/2020, các hộ dân thuộc chương trình tái định cư thủy điện Sơn La từ Quỳnh Nhai được di rời đến phường Chiềng Sinh. Tổ dân phố Tổ 8 chính thức được thành lập.

Đến năm 2015, địa giới hành chínhp hường Chiềng Sinh với 17 bản, 8 tổ dân phố gồm: Bản Nà Cạn, Pùa, Giỏ, Hay Phiêng, Hẹo, Phung, Mạy, Thẳm, Cang, Sẳng, Noong La, Lay, Ban, Có, Pắc Ma, Quỳnh Sơn, Noong Đúc và tổ dân phố 1,2,3,4,5,6,7,8.

Năm 2018 thực hiện Nghị quyết 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về việc sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 1). UBND phường tổ chức sáp nhập bản Thẳm với bản Mạy thành một bản và đặt tên là bản Thẳm Mạy, địa giới hành chính phường Chiềng Sinh lúc này có 16 bản 8 tổ dân phố gồm: Bản Nà Cạn, Pùa, Giỏ, Hay Phiêng, Hẹo, Phung, Thẳm Mạy, Cang, Sẳng, Noong La, Lay, Ban, Có, Pắc Ma, Quỳnh Sơn, Noong Đúc và tổ dân phố 1,2,3,4,5,6,7,8.

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 466/QĐ-TTg công nhận phường Chiềng Sinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La.

Năm 2019 thực hiện Nghị quyết 124/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 về việc sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 3). UBND phường tổ chức sáp nhập 12 bản thành 6 tổ và đặt tên các bản đã sáp nhập thành các tổ 9,10,11,14,15,17, địa giới hành chính phường Chiềng Sinh cho đến nay có 14 tổ và 4 bản gồm: Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17 và bản Phung, Hẹo, Thẳm Mạy, Cang.

Lèo Yên – Tổng hợp