Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023

Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023

Vào năm 2022, Apple đã cho ra mắt siêu phẩm iPhone 14 Pro Max màu tím cực kỳ bắt mắt ấn tượng từ màu sắc đến thay đổi thiết kế màn hình. Hãy cùng bài viết tổng hợp qua top 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím ấn tượng kết hợp với Dynamic Island cực chất dưới đây nhé.

1. Tổng hợp 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất

Top 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím kết hợp với Dynamic Island đầy ấn tượng tham khảo thêm.

Xem ngay: iPhone 14 Pro Max màu tím vì sao là model bán chạy nhất hiện nay

hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 304
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 305
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 306
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 307
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 308
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 309
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 310
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 311
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 312
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 313
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 314
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 315
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 316
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 317
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 318
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 319
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 320
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 321
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 322
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 323
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 324
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 325
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 326
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 327
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 328
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 329
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 330
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 331
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 332
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 333
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 334
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 335
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 336
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 337
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 338
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 339
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 340
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 341
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 342
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 343
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 344
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 345
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 346
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 347
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 348
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 349
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 350
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 351
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 352
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 353
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 354
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 355
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 356
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 357
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 358
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 359
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 360
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 361
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 362
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 363
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 364
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 365
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 366
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 367
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 368
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 369
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 370
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 371
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 372
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 373
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 374
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 375
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 376
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 377
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 378
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 379
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 380
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 381
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 382
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 383
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 384
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 385
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 386
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 387
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 388
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 389
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 390
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 391
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 392
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 393
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 394
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 395
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 396
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 397
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 398
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 399
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 400
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 401
hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Tải ngay 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím đẹp nhất 2023 402

2. Cách tìm kiếm hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím

Nếu bạn muốn thay đổi màu tím hình nền iPhone 14 Pro Max có sẵn thì hãy cùng bài viết tìm hiểu qua các bước đổi ảnh nền nhanh chóng dưới đây nhé.

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy mở mục Photos trên điện thoại iPhone 14 Pro Max > sau đó hãy chọn tiếp vào phần Albums và chọn vào All Photos.

Bước 2: Kế đến, bạn hãy bấm chọn tiếp vào kí hiệu tìm kiếm ngay góc bên phải màn hình điện thoại > hãy nhập “hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím” và chọn vào nút Tìm kiếm.

Bước 3: Khi bạn đã tìm thấy hình màu tím bạn muốn đặt làm hình nền hãy bấm chọn vào hình ảnh để mở rộng > sau đó hãy nhấn giữ trên hình và bấm chọn vào mục Use as Wallpaper – Sử dụng làm hình nền để tiến hành thay hình nền khoá hay hình nền chính trên điện thoại. Bạn có thể chọn vào mục Preview – Xem trước để xem trước khi lưu.

hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Cách tìm kiếm hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím

3. Cách thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím

Sau khi đã chọn ra được hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím yêu thích ở trên. Tiếp đến, hãy cùng bài viết tìm hiểu chi tiết từng bước thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím chi tiết dưới đây nhé.

3.1. Màn hình chính

Các bước đổi hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím cho màn hình chính đơn giản như sau:

Bước 1: Sau khi đã chọn được hình nền và tải về điện thoại bạn hãy bấm chọn vào mục Cài đặt > chọn tiếp vào mục Hình nền > sau đó hãy bấm vào Hình nền mới > chọn vào mục Ảnh và chọn tấm hình bạn muốn thay đổi.

Bước 2: Sau đó bạn hãy căn chỉnh lại hình ảnh zoom to nhỏ theo ý thích của mình để phù hợp với phần Dynamic Island của máy phía trên và bấm chọn vào Thêm > kế đến hãy chọn đặt tấm ảnh đó cho màn hình chính bấm Xong là hoàn thành.

hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Cách thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím trên màn hình chính

3.2. Màn hình khóa

Các bước đổi hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím cho màn hình khóa đơn giản như sau:

Bước 1: Tương tự như cách đổi màn hình chính bạn chỉ cần truy cập vào phần Cài đặt > chọn tiếp vào Hình nền > sau đó chọn vào Hình nền mới > bấm chọn vào hình Ảnh mà bạn muốn đặt làm ảnh nền màn hình khoá.

Bước 2: Kế đến, bạn hãy tiến hành căn chỉnh lại hình ảnh theo sở thích của mình và bấm vào mục Thêm. Sau khi đã hoàn thành đặt ảnh cho màn hình khoá bạn có thể xem lại giao diện ảnh đã đặt và chỉ cần bấm chọn vào Xong là màn hình khoá sẽ được đổi ảnh ngay.

hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím
Cách thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím trên màn hình khoá

4. Lời kết

Mong rằng những hình ảnh được tổng hợp, cũng như các bước hướng dẫn được cập nhật trong bài “100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím có cả 4k cực đẹp” sẽ giúp các bạn tìm ra được bức ảnh nền cực chất. Để tham khảo thêm nhiều mẫu hình nền iPhone 14 Pro Max và tin tức công nghệ khác hãy xem thêm tại trang Dchannel nhé.

“DI ĐỘNG VIỆT CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI” cam kết mang đến cho khách hàng những giá trị vượt trội thông qua sự tận tâm, trách nhiệm và sự chu đáo. Chúng tôi không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất, mà còn vượt xa mong đợi bằng sự tử tế và lời hứa hơn cả chính hãng. Tại Di Động Việt, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm đẳng cấp nhất.

Xem thêm:

  • 50+ hình nền iPhone 14 Pro Max có camera đẹp nhất
  • 100+ Hình nền iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) Chất lượng 4k tuyệt đẹp
  • Trên tay iPhone 14 Pro Max màu tím: Siêu phẩm vẫn cháy hàng nhất của “Táo khuyết” sau gần 1 năm ra mắt
  • Bảng giá iPhone hiện nay mới nhất 2023 cập nhật liên tục

Di Động Việt