Bản đồ quy hoạch mới nhất Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò mô tả vị trí và các khu vực quy hoạch cho đến năm 2030. Phương án quy hoạch huyện Lấp Vò Đồng Tháp được chính phủ phê duyệt có mục tiêu tập trung phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Nội dung của quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm: cơ cấu các loại đất, diện tích chuyển mục đích đất vào sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích cụ thể.

Bản đồ quy hoạch Lấp Vò có tỷ lệ 1:25000 thể hiện định hướng phát triển các dự án quy hoạch đất tổng thể đến năm 2030. Cụ thể, bản đồ có những thông tin quy hoạch chi tiết như: địa danh xã, ranh giới hành chính, địa hình từng khu vực, các loại đất, hiện trạng đất đai và tình hình quy hoạch hiện tại.

Thông qua bản đồ này, người xem có thể xác định được kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của Nhà nước trong thời gian tới tại huyện Lấp Vò.

Quy hoạch chi tiết gồm 13 xã, phường:

 • Bản đồ quy hoạch Thị trấn Lấp Vò
 • Bản đồ quy hoạch Xã Mỹ An Hưng A
 • Bản đồ quy hoạch Xã Tân Mỹ
 • Bản đồ quy hoạch Xã Mỹ An Hưng B
 • Bản đồ quy hoạch Xã Tân Khánh Trung
 • Bản đồ quy hoạch Xã Long Hưng A
 • Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Thạnh
 • Bản đồ quy hoạch Xã Long Hưng B
 • Bản đồ quy hoạch Xã Bình Thành
 • Bản đồ quy hoạch Xã Định An
 • Bản đồ quy hoạch Xã Định Yên
 • Bản đồ quy hoạch Xã Hội An Đông
 • Bản đồ quy hoạch Xã Bình Thạnh Trung

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể Tham Khảo. Bạn có thể đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch. Dựa trên thông tin vị trí mà bạn cung cấp, cơ quan chức năng sẽ tra cứu bản đồ quy hoạch và hướng dẫn cho bạn biết mảnh vị trí đó có nằm trong khu quy hoạch nào hay không.