Xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô … – Báo Cần Thơ

(CT) – UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31-12-2021 của Thành ủy về việc xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của TP Cần Thơ.

Đường Võ Văn Kiệt nối từ trung tâm TP Cần Thơ đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, phần lớn qua địa bàn quận Bình Thủy.

Mục tiêu hướng đến là xây dựng quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của thành phố; kinh tế quận dựa trên các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và chất lượng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng quận Bình Thủy trở thành trung tâm phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, liên vận hàng không. Ðảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ cơ sở, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 50.000 tỉ đồng trở lên; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị phần lớn đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương theo quy định; phát triển kho bãi, hạ tầng giao thông và các dịch vụ hậu cần liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa tập trung thành phố và vùng ÐBSCL…

Ðến năm 2030, chỉ tiêu đề ra là: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 65.000 tỉ đồng trở lên; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương theo quy định… Bình Thủy là trung tâm phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, liên vận hàng không quốc tế của TP Cần Thơ.

UBND TP Cần Thơ xác định giải pháp tiên phong là tạo sự thống nhất cao về nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đối với vị trí, vai trò quan trọng, đô thị trung tâm của quận Bình Thủy. Khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho sự phát triển kinh tế – xã hội, nhất là cho sự phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước. Phát triển kinh tế đồng bộ, hài hòa với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: DUY KHÔI