Toán lớp 5 trang 141 Quãng đường – VnDoc.com

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 5: Quãng đường bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu được cách tính quãng đường đi được của một chuyển động đều; cách thực hành tính quãng đường. Các lời giải dưới đây bám sát chương trình học, sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải Toán lớp 5 chi tiết.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 139, 140 SGK Toán 5: Luyện tập vận tốc

Hướng dẫn giải bài Quãng đường (bài 1, 2, 3, Toán lớp 5 trang 141). Đáp án chi tiết cho từng câu hỏi, các em học sinh cùng so sánh đối chiếu sau đây.

1. Giải Toán lớp 5 trang 141 Bài 1

Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Hướng dẫn giải

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Đáp án

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

15,2 x 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

2. Giải Toán lớp 5 trang 141 Bài 2

Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Hướng dẫn giải

– Đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ.

– Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Đáp án

Ta có 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

12,6 x 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 (km)

3. Giải Toán lớp 5 trang 141 Bài 3

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/ giờ đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

Hướng dẫn giải

– Tính thời gian xe máy đi từ A đến B = thời gian lúc đến B – thời gian đi từ A.

– Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Đáp án

Thời gian đi của xe máy là:

11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = frac{8}{3} giờ

Độ dài quãng đường AB là: 42 x frac{8}{3} = 112 (km)

Đáp số: 112 km

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 141, 142 SGK Toán 5: Luyện tập quãng đường.

4. Lý thuyết Quãng đường lớp 5

Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Bài giải

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 x 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có: s = v x t

b) Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đã đi được là:

12 × 2,5 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

Lưu ý:

– Đơn vị của quãng đường sẽ tương ứng với đơn vị của vận tốc và thời gian, ví dụ vận tốc có đơn vị đo là km/giờ, thời gian có đơn vị là giờ thì quãng đường có đơn vị là km; …

– Đơn vị của vận tốc và thời gian phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường, ví dụ vận tốc có đơn vị là km/giờ, thời gian có đơn vị là phút thì ta phải đổi thời gian từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

>> Chi tiết: Lý thuyết Toán lớp 5: Quãng đường

5. Bài tập Quãng đường

  • Bài tập Toán lớp 5: Quãng đường (Có đáp án)
  • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Quãng đường
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 92: Quãng đường

6. Trắc nghiệm Quãng đường

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5.