Rối loạn lưỡng cực là gì? Mọi thứ bạn cần biết về chứng rối loạn lưỡng cực

Để được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực, bạn phải có ít nhất một giai đoạn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ. Cả hai đều liên quan đến cảm giác phấn khích, bốc đồng và năng lượng cao, nhưng chứng hưng cảm nhẹ được coi là ít nghiêm trọng hơn so với hưng cảm. Các triệu chứng hưng cảm có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, dẫn đến các vấn đề trong công việc hoặc gia đình. Còn các triệu chứng của hưng phấn nhẹ không điển hình, một số bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực có thể trải qua các giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng. Ba triệu chứng chính của hưng cảm nhẹ, hưng cảm và trầm cảm là những đặc điểm chính của rối loạn lưỡng cực. Các loại rối loạn lưỡng cực khác nhau liên quan đến sự kết hợp khác nhau của các triệu chứng.

3.1 Các triệu chứng của rối loạn lưỡng cực loại I

 • Ít nhất 1 đợt hưng cảm kéo dài ít nhất 1 tuần
 • Triệu chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hằng ngày
 • Các triệu chứng không liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần khác hoặc việc sử dụng chất kích thích
 • Bệnh nhân cũng có thể gặp các rối loạn tâm thần hoặc cả hưng cảm và trầm cảm (được gọi là biểu hiện hỗn hợp). Những triệu chứng này có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nếu bạn có các triệu chứng trên thì nên liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt.

3.2 Các triệu chứng của rối loạn lưỡng cực loại II

 • Ít nhất 1 cơn hưng cảm nhẹ kéo dài 4 ngày hoặc lâu hơn và liên quan đến ít nhất 3 triệu chứng hưng cảm nhẹ
 • Những thay đổi về tâm trạng và chức năng bình thường liên quan đến hưng cảm nhẹ mà người khác có thể nhận thấy, mặc dù những thay đổi này có thể không nhất thiết ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Có ít nhất 1 đợt trầm cảm nặng kéo dài tối thiểu 2 tuần
 • Ít nhất 1 đợt trầm cảm nặng, liên quan đến 5 triệu chứng trầm cảm chính có tác động đáng kể đến cuộc sống hàng ngày
 • Các triệu chứng không liên quan đến tình trạng y tế khác hoặc sử dụng chất kích thích.
 • Rối loạn lưỡng cực loại II cũng có thể liên quan đến các triệu chứng rối loạn tâm thần, nhưng chỉ trong một giai đoạn trầm cảm. Bạn cũng có thể trải qua các giai đoạn tâm trạng hỗn hợp, có nghĩa là bạn sẽ có các triệu chứng trầm cảm và hưng cảm cùng một lúc. Tuy nhiên, với rối loạn lưỡng cực loại II, bạn sẽ không gặp phải tình trạng hưng cảm. Nếu có một giai đoạn hưng cảm, bạn sẽ nhận được chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực loại I.

3.3 Các triệu chứng của rối loạn lưỡng cực theo chu kỳ

 • Các giai đoạn của các triệu chứng hưng cảm và các giai đoạn của các triệu chứng trầm cảm ngưng rồi xảy ra trong hơn 2 năm hoặc lâu hơn (1 năm trong trường hợp trẻ em và thanh thiếu niên)
 • Các triệu chứng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho một giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm
 • Các triệu chứng xuất hiện ít nhất một nửa trong 2 năm và không bao giờ vắng mặt lâu hơn 2 tháng tại một thời điểm
 • Các triệu chứng không liên quan đến tình trạng y tế khác hoặc việc sử dụng chất kích thích
 • Các triệu chứng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn

Các triệu chứng tâm trạng dao động đặc trưng cho loại rối loạn lưỡng cực theo chu kỳ. Các triệu chứng có thể ít nghiêm trọng hơn so với các triệu chứng lưỡng cực I hoặc II. Tuy nhiên, chúng có xu hướng kéo dài hơn, vì vậy bạn thường sẽ có ít thời gian không có triệu chứng. Hưng cảm nhẹ có thể không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Còn trầm cảm thường dẫn đến tình trạng đau khổ nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi các triệu chứng không đủ điều kiện cho một giai đoạn trầm cảm nặng.