Số nguyên là gì? Số nguyên dương là gì? Số nguyên âm là gì?

Trong toán học có rất nhiều tập hợp số như tập hợp số tự nhiên, tập hợp số nguyên, hỗn số, số thực, số tự nhiên… Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với các bạn về tập hợp số nguyên để từ đó các bạn nắm được số nguyên là gì, Số nguyên dương là gì, số nguyên âm là gì, số nguyên khác các tập hợp số khác như thế nào, mời tham khảo.

Số nguyên là gì?

Số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

 • Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3,…nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).
 • Các số -1, -2, -3,…là các số nguyên âm.
 • Tập hợp các số nguyên gồm: {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…}
Tập số nguyên là tập hợp con của hai tập hợp lớn hơn là tập hợp số hữu tỉ Q và số thực R. Đồng thời cũng là tập hợp mẹ của tập hợp số tự nhiên N.
Tập số nguyên là tập hợp con của hai tập hợp lớn hơn là tập hợp số hữu tỉ Q và số thực R. Đồng thời cũng là tập hợp mẹ của tập hợp số tự nhiên N.

Lưu ý:

 • Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.
 • Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Tính chất của tập số nguyên

Các số nguyên thuộc tập Z sẽ có những tính chất cơ bản sau đây:

 • Không có khái niệm số nguyên lớn nhất và số nguyên nhỏ nhất. Khái niệm lớn nhất và nhỏ nhất chỉ mang tính chất tương đối và phụ thuộc vào điều kiện trong từng trường hợp.
 • Số nguyên dương nhỏ nhất là 1. Số nguyên âm lớn nhất là -1.
 • Số nguyên Z bao gồm vô số tập con hữu hạn. Những tập con đó sẽ có số nguyên nhỏ nhất và lớn nhất xác định.
 • Không tồn tại một số nguyên nào nằm giữa hai số nguyên liên tiếp.

Số đối

Trên trục số các điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… là các số đối nhau.

Số đối của số 0 là 0.

Ví dụ:

 • Số 10 và số -10 là hai số đối nhau.
 • Số 110 với số -110 là hai số đối nhau.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp số nguyên là gì, z là ký hiệu tập số gì.