Bản đồ quy hoạch huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp mô tả vị trí và các khu vực quy hoạch cho đến năm 2030. Phương án quy hoạch huyện Tam Nông được chính phủ phê duyệt có mục tiêu xây phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng – giao thông, đẩy mạnh công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ; thôi thúc quá trình đô thị hóa và sự phát triển kinh tế cho tiểu vùng phía đông tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông nói riêng.

Theo bản đồ quy hoạch huyện Tam Nông, tổng diện tích đất tự nhiên là 47.394,24 ha. Trong đó, cơ cấu diện tích đất đai gồm: đất nông nghiệp có 42.403,08 ha (chiếm 89,47%), đất phi nông nghiệp có 5.714,91 ha (chiếm 10,53%).

Bản đồ quy hoạch huyện Tam Nông có tỷ lệ 1:25000 thể hiện định hướng phát triển các dự án quy hoạch đất tổng thể đến năm 2030. Cụ thể, bản đồ có những thông tin quy hoạch chi tiết như: địa danh xã, ranh giới hành chính, địa hình từng khu vực, các loại đất, hiện trạng đất đai và chính sách quy hoạch từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Thông qua bản đồ này, người xem có thể xác định được kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của Nhà nước trong thời gian tới tại huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.

Quy hoạch chi tiết gồm 12 xã, phường:

 • Bản đồ quy hoạch Thị trấn Tràm Chim
 • Bản đồ quy hoạch Xã Hoà Bình
 • Bản đồ quy hoạch Xã Tân Công Sính
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phú Hiệp
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phú Đức
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phú Thành B
 • Bản đồ quy hoạch Xã An Hòa
 • Bản đồ quy hoạch Xã An Long
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phú Cường
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phú Ninh
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phú Thọ
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phú Thành A

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể Tham Khảo. Bạn có thể đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch. Dựa trên thông tin vị trí mà bạn cung cấp, cơ quan chức năng sẽ tra cứu bản đồ quy hoạch và hướng dẫn cho bạn biết mảnh vị trí đó có nằm trong khu quy hoạch nào hay không.