Thị xã Nghi Sơn – Bước ngoặt lịch sử của vùng đất … – Báo Thanh Hóa

Thị xã nghi sơn

Ngày 1-6-2020, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa có hiệu lực. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử của vùng đất phía Nam tỉnh Thanh Hóa, tạo động lực để Nghi Sơn phát triển nhanh và mạnh trong tương lai, cùng với Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Trung tâm hành chính thị xã Nghi Sơn.

Huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) nằm ở phía Đông Nam tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc giáp huyện Quảng Xương (ranh giới là sông Ghép), phía Tây giáp huyện Như Thanh, Nông Cống (ranh giới là sông Thị Long), phía Nam giáp huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), phía Đông là biển.

Trong suốt chiều dài lịch sử, tên gọi và địa giới của Tĩnh Gia có nhiều thay đổi. Thời thuộc Hán, Tĩnh Gia thuộc phần đất phía Đông Nam huyện Cư Phong của quận Cửu Chân. Đến thời Tam Quốc, Tĩnh Gia là vùng đất huyện Thường Lạc, thời Tuỳ Đường là huyện An Thuận. Sau khi nước ta giành được quyền độc lập tự chủ từ thế kỷ X, trải qua các thời Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý, địa danh của vùng đất này không thay đổi. Đến thời Trần, Hồ (thế kỷ XIII-XIV) Tĩnh Gia là huyện Cổ Chiến. Thời thuộc Minh đổi tên là Cổ Bình, lại gọi là huyện Kết Thuế, thuộc châu Cửu Chân, lệ vào phủ Thanh Hóa. Năm Quang Thuận thứ 10 (1469) đời vua Lê Thánh Tông mới đặt tên là huyện Ngọc Sơn do phủ Tĩnh Ninh kiêm lý. Từ đó đến đầu thời Nguyễn vẫn giữ tên huyện Ngọc Sơn. Năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), cùng với việc đặt đổi tên một số huyện như Thụy Nguyên thành Thiệu Hóa, Lôi Dương thành Thọ Xuân thì các huyện Ngọc Sơn, Nông Cống, Quảng Xương gộp lại thành phủ Tĩnh Gia. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, phần đất huyện Ngọc Sơn trở thành huyện Tĩnh Gia.

Ngày 22-4-2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Thị xã Nghi Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 455,61km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 307.304 người của huyện Tĩnh Gia. Thị xã Nghi Sơn có 31 đơn vị hành chính trực thuộc, 16 phường, gồm: Hải Châu, Hải Ninh, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Hòa, Bình Minh, Hải Thanh, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Hải Bình, Tĩnh Hải, Mai Lâm, Hải Thượng và 15 xã ngoại thị.

Vùng đất Nam Thanh đang từng ngày đổi mới, thị xã Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn đang bừng sáng một tương lai. Việc thành lập thị xã Nghi Sơn cùng với sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn mở ra bước ngoặt lịch sử của vùng đất này trở thành một đô thị động lực, đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp nặng, khai thác cảng biển, dịch vụ, du lịch đồng bộ và hiện đại, hướng tới xây dựng đô thị thông minh – xanh – bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xem thêm:  Ảnh Đen Trắng Với Ảnh Màu: Nên Lựa Chọn Phong Cách Ảnh Nào

Căn cứ Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14, ngày 22/4/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 112/KH – UBND, ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14, ngày 22/4/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn đang chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn đang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức lễ công bố. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dânvề mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghị Sơn; nội dung Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn; khẳng định dấu mốc quan trọng, bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển mới của quê hương; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống lịch sử vẻ vang của huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn); đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục đoàn kết một lòng ra sức thi đua quyết tâm xây dựng thị xã Nghi Sơn phát triển toàn diện, trở thành một trong những đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, đặc biệt là các dự án về hạ tầng đô thị,bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị đáp ứng tiêu chí thị xã và phục vụ chương trình buổi Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, dự kiến trong tháng 7 năm 2020, tại Quảng trường – Công viên thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mai Sỹ Lân