Tính bằng cách thuận tiện nhất Cách tính nhanh giá trị biểu thức

Tính bằng cách thuận tiện nhất  Cách tính nhanh giá trị biểu thức

Tính bằng cách thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng tải. Bài học này sẽ giúp các em luyện tập về dạng bài tính nhanh, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng giải bài tập Toán lớp 4. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

Tính bằng cách thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng cách thuận tiện nhất là việc áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính giá trị của biểu thức một cách nhanh, hợp lí và chính xác nhất.

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng các số giống nhau được biểu diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

  • Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng các tính chất với các số đặc biệt

Các tính chất đó là:

  • 0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 chia cho một số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với một số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một số cho 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng tính chất của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả mẫu số và tử số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.

Ví dụ: frac{2times3times4}{3times4times5} =

Tính bằng cách thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Tính bằng cách thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Tính bằng cách thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Tính bằng cách thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ….+ 18 + 19 + 20

Bài tập tính bằng cách thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 – 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 – 102 x 6 – 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 – 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 – 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 – 230 x 22 – 230

j) 135 x 37 – 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 – 476

1987 – 538 – 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 – 376 + 3425 – 425

3576 – 4037 – 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 – 39 x 365

22 x 413 – 22 x 13

Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Bài 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b)

c)

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

f) 365 – 215 + 475 – 155

g) 125 x 5 + 125 x 4 + 125

h) 32684 + 41325 + 316 + 675

i) 17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

k) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Tính bằng cách thuận tiện nhất được GiaiToan chia sẻ trên đây. Hy vọng với bài tập này các em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, nâng cao kỹ năng giải các dạng bài toán tính nhanh lớp 4, từ đó củng cố thêm kiến thức và học tốt môn học này hơn. Chúc các em học tốt, mời các em tham khảo thêm các dạng bài tập Toán lớp 4 trong chuyên mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.