Toán lớp 4 | Giải Toán lớp 4 (hay, chi tiết) – VietJack.com

Toán lớp 4 trang 147 Giới thiệu tỉ số

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 147 Giới thiệu tỉ số hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 147 Giới thiệu tỉ số – Cô Minh Châu (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 4 trang 147 Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 2; b = 3 b) a = 7; b = 4

c) a = 6; b = 2 d) a = 4; b = 10

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 147 Bài 2: Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh;

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.

Lời giải:

a, Tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh là: 2:8 hay

b, Tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ là: 8:2 hay

Giải Toán lớp 4 trang 147 Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.

a) Viết tỉ số của bạn trai và số bạn gái của cả tổ;

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn trai của cả tổ.

Lời giải:

Tổng số bạn của cả tổ là:

5 + 6 = 11 (bạn).

a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là 5:11 hay .

b) Tỉ số của bạn gái và số bạn của cả tổ là 6:11 hay

Giải Toán lớp 4 trang 147 Bài 4: Trên bãi cỏ có 20 con bò và số trâu bằngsố bò. Hỏi trên bãi cỏ đó có mấy con trâu ?

Tóm tắt:

Bò: 20 con

Trâu: 14 số bò

Trâu: … con?

Lời giải:

Số trâu ở trên bãi cỏ là:

20 × 14 = 5 (con)

Đáp số: 5 con.

Bài giảng: Giới thiệu tỉ số – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 137: Giới thiệu tỉ số

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 148 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Giải Toán lớp 4 trang 148 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 149 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 149 Luyện tập chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Giải Toán lớp 4 trang 151 Luyện tập

Lý thuyết Giới thiệu tỉ số

1. Lý thuyết:

Tỉ số của a và b là a : b hay (b khác 0).

2. Một số bài toán minh họa.

Ví dụ 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 2; b = 5

b) a = 7; b = 9

Lời giải:

a) Tỉ số của a và b là: 2 : 5 hay

b) Tỉ số của a và b là: 7 : 9 hay

Ví dụ 2: Trong hộp có 3 viên bi đỏ và 8 viên bi xanh.

a) Viết tỉ số của số bi đỏ và số bi xanh.

b) Viết tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ.

Lời giải:

a) Tỉ số của số bi đỏ và số bi xanh là: 3 : 8 hay .

b) Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ là: 8 : 3 hay .

Trắc nghiệm Toán lớp 4 Giới thiệu tỉ số (có đáp án)

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thứ nhất là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Số thứ hai là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là .

Vậy a = ; b =

Câu 2: Tỉ số của a và b (b khác 0) là:

A. a+b

B. a-b

C. a×b

D. a∶b

Câu 3: Tỉ số của 3 và 5 là:

A. 3∶5

B.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 4: Tỉ số của 10 và 21 là . Đúng hay sai?

Câu 5: Một hộp đựng 7 quả bóng xanh và 9 quả bóng đỏ. Tỉ số của số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh là:

Câu 6: Lớp 4A có 15 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Viết tỉ số của số học sinh nam và số học sinh cả lớp.

Câu 7: Một trại chăn nuôi có 156 con gà và có số ngan bằng số gà. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?

A. 113 con

B. 115 con

C. 117 con

D. 119 con

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: