Tông Đồ Cầu Nguyện, 20/04/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20/04/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, Con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Con xin dâng trọn cuộc đời con trong tay Cha và cùng góp phần trong việc phục vụ sứ mạng lòng thương xót của Chúa Kitô cho toàn thế giới. “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3,34). Lời Chúa mang đến ơn tha thứ và sức mạnh khiến chúng ta hành động. Đó là khuôn mặt hữu hình của một Thiên Chúa vô hình đang nói và hành động bằng ngôn ngữ của Chúa Cha. Xin cho con được đầy tràn thần khí của Chúa Giêsu để lối sống của con phản chiếu hình ảnh của tình thân và phi bạo lực. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for this new day. Offer your life and put yourself at the service of Christ’s mission of compassion for the world. “For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift* of the Spirit” (Jn 3:34). The word of Jesus makes us act, gives forgiveness, and gives health. It is the visible face of an invisble God speaking and acting in the language of the Father. Try today to let yourself be led by the Spirit of Jesus so that your way of life reflects friendship and non-violence. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tạm gác lại các hoạt động của ngày sống và dành chút thời gian nghỉ ngơi bên Chúa. Người đã để lại điều gì nơi trái tim con trong sáng nay? ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với chúng con rằng: “Tôi mong muốn mỗi người anh chị em chúng ta được bình an. Đồng thời, tôi cầu nguyện để hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người cho phép chúng ta nhìn nhận nhau như những món quà thánh thiêng với phẩm giá tốt đẹp.” Xin cho con nhận biết được hình ảnh Chúa Kitô nơi mỗi người. Giờ đây, con tiếp tục ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment and stop the march of your activities. What has he left you in your heart in the first part of your day? Pope Francis says to us: “I desire for peace in each man, women, and child. At the same time, I pray so that the image of God in each person permits us to recognize each other as sacred gifts with immense dignity.” Let your looks see in every person a brother and sister in Christ. Go back to your day with this in mind.

— ∞ + ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin phó thác nơi tình yêu cứu độ của Ngài. Con nhìn lại mình trong ngày sống này: Con có nhận ra Chúa nơi những khuôn mặt của anh chị em mình không? Con biết ơn những người đã giúp con cảm nhận được sự tốt lành của Chúa. Xin Chúa soi sáng để con nhận ra những gì con đã và đang thực hiện: Con đã thể hiện sự cảm thông và gần gũi với ai chưa? Con có sẵn sàng đón nhận ai đó không? Con xin Chúa thứ tha nếu con chưa làm được như vậy. Con ghi lại ba quyết tâm cụ thể để phá vỡ xiềng xích của hận thù và oán giận trong môi trường sống của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give into your saving love, Lord, and I look behind me at this day: did I recognize you in the presence of my brothers and sisters’ faces? I give thanks for those who have shown me your goodness. I ask for light on what I have and what I have done: towards whom have I shown compassion and closeness? Whom did I hold with a spirit of welcome? I ask forgiveness if I failed. I make note of three concrete resolutions to break the chains of hate and resentment in my daily surroundings. Hail Mary…