Xoá Bản Ghi Là Gì?

YOMEDIA ZUNIA12 Xoá bản ghi là gì? ADMICRO

 • Câu hỏi:

  Xoá bản ghi là:

  • A. Xoá một hoặc một số cơ sở dữ liệu
  • B. Xoá một hoặc một số quan hệ
  • C. Xoá một hoặc một số bộ của bảng
  • D. Xoá một hoặc một số thuộc tính của bảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 108361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề thi HK2 môn Tin học 12 năm 2019 – Trường THPT Vĩnh Bình Bắc

  32 câu hỏi | 45 phút Bắt đầu thi

CÂU HỎI KHÁC

 • Thao tác trên dữ liệu có thể là gì?
 • Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?
 • Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là gì?
 • Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?
 • Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm những gì?
 • Thuật ngữ quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng nào sau đây?
 • Mẫu hỏi thường được sử dụng để làm gì?
 • Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất vào năm nào?
 • Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt những bước nào?
 • Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện ở đâu?
 • Chỉnh sửa dữ liệu là gì?
 • Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi nào?
 • Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng đối tượng?
 • Đối tượng nào bên dưới đây không thể cập nhật dữ liệu?
 • Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng gì?
 • Truy vấn dữ liệu có nghĩa là gì?
 • Thao tác nào bên dưới đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?
 • Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách bên dưới đây?
 • Xoá bản ghi là gì?
 • Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì ta phải làm gì?
 • Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sau đây sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?
 • Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể làm gì?
 • Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là gì?
 • Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò như gì?
 • Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng nào sau đây?
 • Thao tác nào sau đây không thuộc tạo lập CSDL quan hệ?
 • Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là gì?
 • Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút: nào sau đây?
 • Bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP, muốn hiển thi thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?
 • Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?
 • Thuật ngữ bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng nào?
 • Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sủ dụng lệnh nào?

ADSENSE ADMICRO Bộ đề thi nổi bật ADSENSE ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Hình học 12 Chương 1

Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Soạn bài Việt Bắc

Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising

Tiếng Anh 12 mới Unit 2

Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Ôn tập Vật lý 12 Chương 1

Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá Học 12 Chương 2

Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 2

Lịch sử 12

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 2 Lịch Sử Thế Giới

Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 ĐĐC của TN

GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 Học kì 1

Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 1

Tin học 12

Lý thuyết Tin học 12

Giải bài tập SGK Tin học 12

Trắc nghiệm Tin học 12

Tin học 12 Chương 1

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem nhiều nhất tuần

Video: Vợ nhặt của Kim Lân

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Video ôn thi THPT QG môn Vật lý

Video ôn thi THPT QG môn Hóa

Video ôn thi THPT QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Sóng- Xuân Quỳnh

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu CMT8 1945 đến thế kỉ XX

Cực trị của hàm số

YOMEDIA YOMEDIA ×

Thông báo

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Bỏ qua Đăng nhập ×

Thông báo

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Đồng ý AANETWORK OFF