Ai dễ vô tình đắc tội với người khác?

1. Sao Thất Sát

Thất Sát có tính cách rắn rỏi khí khái, tuy trong công việc không sợ thử thách, dám gánh vác trách nhiệm, nhưng lại thường vì quá ngay thẳng, không nghĩ đến hậu quả mà đắc tội với đồng nghiệp. Đồng thời, năng lực hành động và phản ứng của nhanh nhạy của Thất Sát cũng sẽ vô tình mang lại áp lực cho những người bên cạnh.

2. Sao Vũ Khúc

Vũ Khúc có tham vọng theo đuổi quyền lực và vật chất rất mãnh liệt, nên đối với bản thân yêu cầu rất cao. Những yêu cầu nghiêm khắc này một khi được ứng dụng vào trong công việc sẽ khiến đồng nghiệp cảm thấy họ rất hà khắc. Hơn nữa, Vũ Khúc làm việc thường thiếu sự linh hoạt, đây cũng là một nguyên nhân lớn khiến họ dễ “đắc tội” với người khác.

3. Sao Cự Môn

Cự Môn từ xưa đã được gọi là “ám tinh”, chủ về xảy ra các chuyện cãi cọ đấu khẩu, họ thường nói thẳng, chẳng kiêng nể ai, lại hay đa nghi, rất dễ khiến cho họ trở thành kẻ xoi mói, chuyên đi bới lông tìm vết và hăm doạ người khác, do đó quan hệ xã hội rất khó được hài họà.

(200 câu hỏi về Tử vi đẩu số – Minh Đường biên dịch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *