Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc là chủ đề rất được nhiều học sinh, sinh viên muốn du học Hàn Quốc quan tâm, vậy tên tiếng Hàn của bạn là gì? Hãy cùng Sunny tìm hiểu chi tiết về chủ đề vô cùng thú vị này trong phần tiếp theo của nội dung bài viết các bạn nhé!

Hướng dẫn dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc

Nếu bạn đã học qua tiếng Hàn Quốc thì sẽ thấy đây là một ngôn ngữ khá là dễ học và cũng dễ đọc. Do là tiếng Hàn cũng được vay mượn khá nhiều của tiếng Trung Quốc ( tiếng Việt cũng vay mượn nhiều từ tiếng Hoa) vì vậy tên tiếng Việt của chúng ta phiên âm sang tên trong tiếng Hàn cũng khá là giống nguyên bản của tên chúng ta.

Dịch một số Họ Việt Nam sang tiếng Hàn

Dưới đây là bảng tổng hợp những họ hay gặp nhất tại Việt Nam và phần phiên âm cũng như dịch sang tiếng Hàn:

Họ tiếng Việt Phiên âm Họ tiếng Hàn Họ tiếng Việt Phiên âm Họ tiếng Hàn Trần Jin 진 Dương Yang 양 Nguyễn Won 원 Hoàng/Huỳnh Hwang 황 Lê Ryeo 려 Phan Ban 반 Võ, Vũ Woo 우 Đỗ/Đào Do 도 Vương Wang 왕 Trịnh/ Đinh/Trình Jeong 정 Phạm Beom 범 Cao Ko(Go) 고 Lý Lee 이 Đàm Dam 담 Trương Jang 장 Trần Jin 진 Hồ Ho 호

Dịch Tên phổ biến nhất ở Việt Nam qua tiếng Hàn

Để trả lời cho câu hỏi tên tiếng Hàn của bạn là gì? Chúng ta hãy cùng nhau xem bảng thống kê những cái tên phổ biến ở Việt Nam chuyển sang tiếng Hàn dưới đây.

Tên tiếng Việt Phiên âm Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt Phiên âm Tên tiếng Hàn Ái Ae 애 Bân Bin 빈 An Ahn 안 Bàng Bang 방 Anh Young 영 Bảo Bo 보 Ánh Yeong 영 Bích Byeok 평 Bách Bak (Park) 박 Bình Pyeong 평 Bạch Baek 박 Bùi Bae 배 Cam Kaem 갬 Đăng / Đặng Deung 등 Cẩm Geum (Keum) 금 Đinh Jeong 정 Căn Geun 근 Đạo Do 도 Cao Ko (Go) 고 Đạt Dal 달 Cha Xa 차 Diên Yeon 연 Châu Joo 주 Diệp Yeop 옆 Chí Ji 지 Điệp Deop 덮 Chu Joo 주 Đào Do 도 Chung Jong 종 Đỗ Do 도 Cơ Ki 기 Doãn Yoon 윤 Cù Ku (Goo) 구 Đoàn Dan 단 Cung Gung (Kung) 궁 Đông Dong 동 Cường/ Cương Kang 강 Đổng Dong 동 Cửu Koo (Goo) 구 Đức Deok 덕 Đắc Deuk 득 Dũng Yong 용 Đại Dae 대 Dương Yang 양 Đàm Dam 담 Duy Doo 두 Gia Ga 가 Hiếu Hyo 효 Giai Ga 가 Hinh Hyeong 형 Giang Kang 강 Hồ Ho 후 Giao Yo 요 Hoa Hwa 화 Khánh Kang 강 Hoài Hoe 회 Khang Kang 강 Hoan Hoon 훈 Khương Kang 강 Hoàng/ Huỳnh Hwang 황 Hà Ha 하 Hồng Hong 홍 Hách Hyuk 혁 Hứa Heo 허 Hải Hae 해 Húc Wook 욱 Hàm Ham 함 Huế Hye 혜 Hân Heun 흔 Huệ Hye 혜 Hàn/Hán Ha 하 Hưng/ Hằng Heung 흥 Hạnh Haeng 행 Hương hyang 향 Hảo Ho 호 Hường Hyeong 형 Hạo/ Hồ/ Hào Ho 후 Hựu Yoo 유 Hi/ Hỷ Hee 히 Hữu Yoo 유 Hiến Heon 헌 Huy Hwi 회 Hiền Hyun 현 Hoàn Hwan 환 Hiền/ Huyền hyeon 현 Hỷ, Hy Hee 히 Khắc Keuk 극 Lại Rae 래 Khải/ Khởi Kae (Gae) 개 Lam Ram 람 Khánh Kyung 경 Lâm Rim 림 Khoa Gwa 과 Lan Ran 란 Khổng Gong (Kong) 공 Lạp Ra 라 Khuê Kyu 규 Lê/Lệ Ryeo 려 Khương Kang 강 Liên Ryeon 련 Kiên Gun 건 Liễu Ryu 려 Kiện Geon 건 Lỗ No 노 Kiệt Kyeol 결 Lợi Ri 리 Kiều Kyo 귀 Long Yong 용 Kim Kim 김 Lục Ryuk/Yuk 육 Kính/ Kinh Kyeong 경 Lương Ryang 량 La Na 나 Lưu Ryoo 류 Lã/Lữ Yeo 여 Lý, Ly Lee 이 Mã Ma 마 Nghệ Ye 예 Mai Mae 매 Nghiêm Yeom 염 Mẫn Min 민 Ngọc Ok 억 Mạnh Maeng 맹 Nguyên, Nguyễn Won 원 Mậu Moo 무 Nguyệt Wol 월 Mĩ Mi 미 Nhân In 인 Miễn Myun 면 Nhất/ Nhật Il 일 Minh Myung 명 Nhi Yi 니 Mỹ/ My Mi 미 Nhiếp Sub 섶 Na Na 나 Như Eu 으 Nam Nam 남 Ni Ni 니 Nga Ah 아 Ninh Nyeong 녕 Ngân Eun 은 Nữ Nyeo 녀 Phác Park 박 Quách Kwak 곽 Phạm Beom 범 Quân Goon/ Kyoon 균 Phan Ban 반 Quang Gwang 광 Phát Pal 팔 Quốc Gook 귝 Phí Bi 비 Quyên Kyeon 견 Phong Pung/Poong 풍 Quyền Kwon 권 Phúc/ Phước Pook 푹 Quyền Kwon 권 Phùng Bong 봉 Sắc Se 새 Phương Bang 방 Sơn San 산 Tạ Sa 사 Thy Si 시 Tại Jae 재 Tiến Syeon 션 Tài/ Tại/ Trãi Jae 재 Tiên/ Thiện Seon 선 Tâm/ Thẩm Sim 심 Tiếp Seob 섭 Tân, Bân Bin 빈 Tiết Seol 설 Tấn/ Tân Sin 신 Tín, Thân Shin 신 Tần/Thân Shin 신 Tô So 소 Thạch Taek 땍 Tố Sol 술 Thái Chae 채 Tô/Tiêu So 소 Thái Tae 대 Toàn Cheon 천 Thẩm Shim 심 Tôn, Không Son 손 Thang Sang 상 Tống Song 숭 Thăng/ Thắng Seung 승 Trà Ja 자 Thành/ Thịnh Seong 성 Trác Tak 닥 Thanh/ Trinh/ Trịnh/ Chính/ Đình/ Chinh Jeong 정 Trần/ Trân/ Trấn Jin 진 Thảo Cho 초 Trang/ Trường Jang 장 Thất Chil 칠 Trí Ji 지 Thế Se 새 Triết Chul 철 Thị Yi 이 Triệu Cho 처 Thích/ Tích Seok 석 Trịnh Jung 정 Thiên Cheon 천 Trinh, Trần Jin 진 Thiện Sun 선 Đinh Jeong 정 Thiều Seo (Sơ đừng đọc là Seo) 서 Trở Yang 양 Thôi Choi 최 Trọng/ Trung Jung/Jun 준 Thời Si 시 Trúc Juk | cây trúc 즉 Thông/ Thống Jong 종 Trương Jang 장 Thu Su 서 Tú Soo 수 Thư Seo 서 Từ Suk 석 Thừa Seung 승 Tuấn Joon 준 Thuận Soon 숭 Tuấn/ Xuân Jun/Joon 준 Thục Sook/Sil 실 Tương Sang 상 Thương Shang 상 Tuyên Syeon 션 Thủy Si 시 Tuyết Seol 셜 Thùy/ Thúy/ Thụy Seo 서 Tuyết Syeol 윤 Văn/Vân Mun/Moon 문 Vũ Woo 우 Vi Wi 위 Vương Wang 왕 Viêm Yeom 염 Vy Wi 위 Việt Meol 멀 Xa Ja 자 Võ/Vu Moo 무 Xương Chang 창

Xem thêm:   Bản đồ hành chính Bình Thuận: Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ nhất

Trên đây là các bảng tổng hợp cách viết tên bằng tiếng Hàn theo ký tự alphabet. Nếu tra theo bảng này chúng ta có thể dễ dàng biết được cách viết tên tiếng Hàn, biết tên theo tiếng Hàn của mình cũng như tra được tên bạn trong tiếng Hàn của mình là gì.

Trong tiếng Hàn không sử dụng dấu như trong tiếng Việt và cách đặt tên. Họ cũng không đa dạng như tên, họ trong tiếng Việt. Vì vậy sẽ không tránh được tình trạng khi chúng ta đổi tên sang tiếng Hàn và ngược lại sẽ bị trùng với nhau.

Ví dụ:

 • Nếu tên bạn là Thùy – Thúy – Thụy thì tên bạn chuyển sang tiếng Hàn vẫn là Seo (서)
 • Nếu tên bạn là Hạo – Hồ- Hào thì tên bạn chuyển sang tiếng Hàn là Ho (후)

Chắc hẳn tới đây bạn sẽ không phải thắc mắc tên tiếng Hàn của tôi sẽ là gì nữa rồi. Nếu áp dụng những thông tin phía trên chúng ta hoàn toàn có thể tự chuyển đổi tên của mình sang tên bằng tiếng Hàn bất cứ lúc nào. Hãy cũng thử xem họ tên tiếng Hàn của bạn là gì nhé!

Ví dụ:

Nếu tên bạn là Nguyễn Thảo Huyền thì chúng ta sẽ đổi tên Việt sang Hàn như sau:

 • Họ Nguyễn trong tiếng Hàn là – Won (원)
 • Tên Thảo trong tiếng Hàn là – Cho (초)
 • Tên Huyền trong tiếng Hàn là – Hyeon (현)
Xem thêm:   Lâm Đồng : Hội chợ kích cầu- tiêu dùng “chui” tại huyện Di Linh

Tên được chuyển đổi cả họ và tên tiếng Hàn sẽ là: Won Cho Hyeon. Viết tên tiếng Hàn là 원초현

Tương tự thì Trần Thanh Nam thì bạn sẽ chuyển đổi như sau:

 • Họ Trần trong tiếng Hàn là – Jin (진)
 • Tên Thanh trong tiếng Hàn là – Jeong (정)
 • Tên Nam trong tiếng Hàn là – Nam (남)

Bạn sẽ được một cái tên Hàn Quốc hay là: Jin Jeong Nam (진정남)

Nếu áp dụng theo cách ngược lại bạn hoàn toàn có thể xem tên Hàn Quốc sẽ đọc ra sao nếu chuyển đổi sang tên Việt Nam.

Ví dụ:

Tên trong tiếng Hàn là Lee Dong Wook sẽ chuyển được như sau:

 • Lee – Lý
 • Dong – Đông/Đồng
 • Wook – Húc

Tên tiếng Hàn sang tiếng Việt sẽ là: Lý Đông Húc.

Rất thú vị phải không ạ!

Note: Nếu bạn lắm bắt được cách dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại, thì bạn hoàn toàn có được cách đặt tên tiếng Hàn hay cho chính mình, đặt tên tiếng hàn con trai hay cho con gái sau này

Đọc thêm:

Danh sách tên tiếng hàn hay cho nữ ý nghĩa nhất

Tổng hợp tên tiếng Hàn Quốc hay cho nam ấn tượng nhất

Giới thiệu 7 App dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn hiệu quả hiện nay

Dưới đây Sunny xin giới thiệu các ứng dụng dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn và những đặc điểm nổi bật của từng loại ứng dụng, từ những đặc điểm này bạn hãy chọn ra cho mình một vài ứng dụng phù hợp nhất dành cho bản thân nhé:

Xem thêm:   Xem Tên Con Tốt Hay Xấu: Tại Sao Việc Lựa Chọn Tên Cho Con Lại Quan Trọng?

Google Translate

google dịch

Đây là một trong những ứng dụng dịch tiếng phổ biến nhất hiện nay. Google Translate không chỉ hỗ trợ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn mà còn có thể dịch nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ứng dụng này còn cung cấp tính năng dịch giọng nói và hình ảnh, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin.

Naver Translate

Naver Translate

Naver Translate là một trong những phần mềm dịch tiếng Hàn tốt nhất. Ứng dụng này không chỉ hỗ trợ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn mà còn có thể dịch nhiều ngôn ngữ khác. Tính năng nổi bật của Naver Translate là khả năng dịch giọng nói với độ chính xác cao.

iTranslate

iTranslate App phần mềm dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn và nhiều ngôn ngữ khác với giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng. Ngoài tính năng dịch từ văn bản, iTranslate còn hỗ trợ dịch giọng nói và ghi âm, giúp người dùng dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài.

Papago

Papago hỗ trợ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại với độ chính xác cao. Ngoài ra, ứng dụng này còn cung cấp tính năng dịch văn bản, giọng nói và hình ảnh.

Yandex.Translate

Yandex.Translate là sản phẩm của công ty Yandex của Nga. Yandex.Translate hỗ trợ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và nhiều ngôn ngữ khác. Ứng dụng này còn có thể dịch văn bản, giọng nói và hình ảnh, cùng với khả năng tự động dò tìm ngôn ngữ và dịch ngay lập tức.

Microsoft Translator

Microsoft Translator hỗ trợ dịch từ tiếng Việt qua tiếng Hàn và nhiều ngôn ngữ khác. Ứng dụng này còn cung cấp tính năng dịch giọng nói, văn bản và hình ảnh, cùng với tính năng dịch trang web và đọc văn bản toàn bộ.

SayHi Translate

SayHi Translate cho phép người dùng nói vào thiết bị của mình và tự động dịch sang ngôn ngữ khác. SayHi Translate còn hỗ trợ dịch văn bản và tính năng ghi âm.

Tất cả các ứng dụng trên đều có độ chính xác khá cao và hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích để giúp người dùng dễ dàng giao tiếp và trao đổi thông tin trong quá trình học tập, làm việc hay du lịch tại Hàn Quốc.

>> Click tham khảo những phầm mềm học tiếng Hàn hiệu quả nhất cho người mới học

Tổng kết

Hi vọng với bài viết này Sunny đã cung cấp đủ thông tin để mọi người có thể tự dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và nếu các bạn vẫn còn bất kỳ khó khăn nào chong quá trình học tiếng Hàn hay bạn cần từ vấn các vấn đề liên quan tới việc du học Hàn Quốc thì hãy liên hệ với trung tâm Sunny để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn kịp thời nhất nhé.

Đọc thêm: Cách xưng hô trong tiếng Hàn từ A tới Z