cau-truc-as-soon-as.jpg
Cách dùng cấu trúc as soon as

I. As soon as là gì?

As soon as được sử dụng như một liên từ phụ thuộc, có nghĩa là “ngay khi”. As soon as được dùng để nối 2 mệnh đề trong câu với nhau.

Ví dụ:

 • I cried as soon as my friend had left the house. (Tôi bật khóc ngay khi bạn tôi rời khỏi nhà.)
 • She turned on the radio as soon as she had completed her task. (Cô ấy bật đài ngay khi hoàn thành xong công việc của mình.)
As soon as có nghĩa là gì?

II. Vị trí As soon as trong câu

1. As soon as đứng giữa câu

As soon as thường đứng giữa câu, là liên từ nối 2 mệnh đề phụ thuộc trong câu. Ví dụ:

  • He came as soon as I finished my homework. (Anh ấy đến ngay khi tôi vừa hoàn thành bài tập về nhà.)
  • It rained as soon as I left the house. (Trời mưa ngay khi tôi vừa ra khỏi nhà).

2. As soon as đứng đầu câu

Tuy nhiên, có các trường hợp đặc biệt, As soon as đứng ở đầu câu đó là:

Cách dùngCấu trúc Ví dụ As soon ascomes As soon as finish

III. Cách dùng cấu trúc As soon as

As soon as đi với thì gì? Dưới đây là các cách sử dụng cấu trúc As soon as cụ thể ở từng thì.

1. Cấu trúc As soon as ở quá khứ

thì quá khứ, As soon as được sử dụng để diễn tả hai hành động nối tiếp nhau diễn ra trong quá khứ. Cấu trúc As soon as ở quá khứ như sau:

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ cách sử dụng:

  • My friend came home as soon as I had finished cooking lunch. (Bạn của tôi trở về nhà sau khi tôi vừa nấu xong bữa tối.)
  • I felt comfortable as soon as I drank a cup of tea. (Tôi cảm thấy thoải mái ngay sau khi uống xong ly trà.)
Cách dùng cấu trúc as soon as ở quá khứ
Cách dùng cấu trúc As soon as ở quá khứ

2. Cấu trúc As soon as ở hiện tại

thì hiện tại đơn, As soon as được dùng để diễn tả hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cấu trúc như sau:

S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ cách dùng:

  • I listen to English as soon as I wake up. (Tôi nghe tiếng Anh ngay khi tôi vừa tỉnh giấc.)
  • She goes to bed as soon as the clock strikes 10 p.m. (Cô ấy đi ngủ ngay khi đồng hồ điểm 10 giờ tối.)

3. Cấu trúc As soon as ở tương lai

thì tương lai, cấu trúc As soon as được sử dụng để diễn tả hành động được thực hiện ngay khi một hành động khác xảy ra trong tương lai. Cấu trúc:

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Ví dụ về cách sử dụng:

  • I will meet you as soon as I have finished my work. (Tôi sẽ đến gặp bạn ngay khi kết thúc công việc.)
  • I will go fishing as soon as I have gone to my village. (Tôi sẽ đi câu cá ngay khi tôi trở lại ngôi làng của mình.)

IV. Các cấu trúc/cụm từ có nghĩa tương đương với As soon as

Một số cụm từ có nghĩa tương đương với cấu trúc As soon as thường gặp nhất đó là:

Cụm từ Ví dụ No sooner…than/Hardly…when

No sooner/Hardly had I woken up than/when I brushed my teeth. (Ngay khi thức dậy, tôi đã đánh răng).

= I brushed my teeth as soon as I had woken up. (Tôi đánh răng ngay sau khi ngủ dậy)

It started to rain just as I left. ( Trời mưa ngay khi tôi rời đi).

= It started to rain as soon as I left (Trời mưa ngay khi tôi rời đi)

V. Các từ/ cụm từ hay đi cùng As soon as

Từ đi kèm với As soon as thường gặp nhất là từ possible (có thể):

As soon as possible = ngay khi có thể

Ví dụ:

 • She wants to go to bed as soon as possible. (Cô ấy muốn đi ngủ ngay khi có thể.)
 • I want to go home as soon as possible. (Tôi muốn trở về nhà ngay khi có thể.)
Cụm từ hay đi cùng as soon as
Cụm từ hay đi cùng as soon as

VI. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc As soon as

Khi sử dụng cấu trúc As soon as bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

  • Ở mỗi thì, động từ trong câu sẽ có cách chia khác nhau. Hãy chú ý vận dụng theo đúng cấu trúc As soon as ở từng thì để tránh nhầm lẫn khi chia thì.
  • Lưu ý một số trường hợp đặc biệt về vị trí của As soon as để tránh nhầm lẫn khi hoàn thành câu nhé!

VII. Bài tập vận dụng cấu trúc As soon as

Dưới đây là một số bài tập vận dụng cấu trúc As soon as mà các bạn có thể thử luyện tập kiểm tra mức độ hiểu và sử dụng cấu trúc As soon as của mình!

1. Bài tập 1: Nối 2 vế với nhau tạo thành câu hoàn chỉnh

2. Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc đúng thì

  1. He will call me as soon as she__________(go) to school.
  2. She called her sister as soon as she__________(arrive) in Paris.
  3. As soon as I passed the job, my father no longer__________(scold) at me.
  4. In the summer, she turns on the air conditioner as soon as she__________(arrive) home.
  5. He will go to the shoe store as soon as it__________(stop) raining.

3. Đáp án

Bài tập 1:

Bài tập 2:

VIII. Lời Kết

Trên đây là những kiến thức về cấu trúc As soon as mà các bạn nên nắm rõ. Nếu bạn vẫn còn nhiều thắc mắc về cấu trúc câu as soon as thì hãy đồng hành ngay cùng với các thầy cô tại prep trong lộ trình học dưới đây nhé

 • Luyện thi IELTS
 • Luyện thi TOEIC
 • Luyện thi tiếng anh THPTQG