Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân là Trung tâm Tai Mũi Họng. Đây là một cơ sở khám chữa bệnh công lập đã có nhiều năm hoạt động, với chức năng giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân trong khu vực và các tỉnh phía Nam.

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở y tế công lập.

Những thông tin cần biết về bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. HCM

Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. HCM là một trong những cơ sở y tế trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung. Các thông tin chi tiết về bệnh viện như sự ra đời, thành tựu, đội ngũ y bác sĩ, dịch vụ khám chữa bệnh v.v…sẽ được trình bày ngay sau đây.

1. Tổng quan về bệnh viện

Theo quyết định số 60/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12.05.1986, Trung tâm Tai Mũi Họng đầu tiên được thành lập. Theo đó, trung tâm này được hình thành dựa trên cơ sở vật chất của phòng khám cán bộ sơ trung cấp của Bệnh viện Nguyễn Trãi và đội ngũ cán bộ từ khoa Tai mũi họng của bệnh viện Điện Biên Phủ.

Ngày 26.08.2002, trung tâm Tai Mũi Họng được đổi tên thành bệnh viện Tai Mũi Họng, trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 16.07.2008, bệnh viện được xếp hạng I dành cho danh mục Bệnh viện Tai Mũi Họng do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định.

2. Thành tựu

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, bệnh viện đã gặt hái được những thành tựu như sau:

Năm 2006

 • Bằng khen: “Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2006”.
 • Bằng khen: “Tập thể lao động xuất sắc 2006” (09.02.2007).
 • Huân Chương LĐ Hạng 3: “Có thành tích XS trong tác từ năm 2001-2005 góp phần vào SN xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc” do Chủ tịch nước trao tặng (11.12.2006).
 • Bằng khen: “Có thành tích XS trong công tác XD và phát triển BV giai đoạn 1986-2006” (24.11.2006).
 • Tặng Cờ Truyền thống: “Tặng Cờ truyền thống nhân KN 20 năm ngày thành lập BV” (19.10.2006).

Năm 2007

 • Bằng khen: “Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2007” (21.01.2008).
 • Bằng khen: “Tập thể lao động xuất sắc 2007” (22.02.2008).
 • Bằng khen: “Có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2007” (26.02.2008).

Năm 2008

 • Bằng khen: “Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2008” (02.02.2009).
 • Giấy chứng nhận: “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2008” (25.02.2009).

Năm 2009

 • Bằng khen: “Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009” (12.02.2010).
 • Giấy chứng nhận: “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009” (04.02.2010).
 • Bằng khen: “Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh tại các Trung tâm chữa bệnh 05, 06 (giai đoạn từ 2004-2008)” (06.8.2009).
 • Bằng khen: “Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ V (2005-2010)” (08.6.2010).

Năm 2010

 • Chứng nhận: “Tập thể lao động xuất sắc 2010” (16.02.2011).
 • Cờ: “Tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2010” (16.02.2011).
 • Bằng khen: “Bệnh viện xuất sắc toàn diện 2010” (18.02.2011).
 • Bằng khen: “Có thành tích trong công tác từ 2006-2010 góp phần vào SN xây dựng CNXH và BVTQ” (22.09.2011).
 • Bằng khen: “Có thành tích XS trong việc thực hiện đề án 1816 của BYT giai đoạn 2008-2010” (26.04.2011).
 • Bằng khen: “Về thành tích XS trong công tác Tổ chức, triển khai và phối hợp thực hiện đề án 1816 của BYT từ 2008-2011” (17.10.2011).
 • Bằng khen: “Hoàn thành XS nhiệm vụ 2 năm liên tục 2009-2010” (23.02.2011).
 • Cờ: “Công nhận BV XS toàn diện năm 2010” (21.02.2011).

Năm 2011

 • Bằng khen: “Có thành tích XS trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011” (26.12.2011).
 • Công nhận: “Tập thể lao động xuất sắc 2011” (24.02.2011).
 • Cờ: “Tặng cờ thi đua của Bộ Y tế  năm 2011” (18.01.2012).
 • Bằng khen: “Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2011” (22.02.2012).
 • Cờ: “Công nhận BV XS toàn diện năm 2011” (23.02.2012).

Năm 2012

 • Huân Chương LĐ Hạng 2: “Đã có thành tích Xuất sắc trong công tác từ năm 2007 – 2011, góp phần vào Sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc” (29/08/2012).
 • Giấy khen: “Tập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 19/5 (19/5/2011-19/5/2012)” (14/05/2012).
 • Giấy khen: “Đạt giải trong Hội thi “Gia đình và kiến thức giao thông” ngành Y tế năm 2012” (29/06/2012).
 • Giấy khen: “Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Truyền thông – Giáo dục sức khỏe năm 2012” (28/12/2012).

Năm 2013

 • Công nhận: “Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2012” (06.02.2013).
 • Công nhận: “Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2012” (26.02.2013).
 • Bằng khen: “Có thành tích XS trong phong trào thi đua 75 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012” (22.02.2013).
 • Bằng khen: “Có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế thành phố giai đoạn 2008-2013” (25.06.2013).
 • Bằng khen: “Có thành tích xuất sắc trong công tác Khám, chữa bệnh năm 2012” (17.04.2013).
 • Công nhận: “Danh hiệu 14 Tập thể lao động xuất sắc 2012” (17.05.2013).
 • Giấy khen: “Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại TP.HCM năm 2013” (26.12.2013).
Bệnh viện đã gặt hái được nhiều thành tựu trong suốt quá trình hoạt động và cho đến nay.

Năm 2014

 • Công nhận: “Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2013” (19.02.2014).
 • Công nhận: “Danh hiệu 13 Tập thể lao động xuất sắc 20” (28.03.2014).

Năm 2015

 • Công nhận: “Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2014” (13.02.2015).
 • Công nhận: “Danh hiệu 15 Tập thể lao động xuất sắc 2014” (09.06.2015).
 • Bằng khen: “Hoàn thành xuất săc  nhiệm vụ 2 năm liên tục 2013-2014” (09.06.2015).

Năm 2016

 • Công nhận: “Danh hiệu 12 Tập thể lao động xuất sắc 2015(P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.THTM, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật)” (01.07.2016).

3. Đội ngũ bác sĩ

Với nhiệm vụ chính là tiếp nhận và điều trị tất cả các trường hợp ngoại trú, nội trú cho bệnh nhân Tai – mũi – họng, bệnh viện đã có sự cộng tác của rất nhiều y bác sĩ có trình độ chuyên môn vững chắc. Trải qua thời gian hình thành và phát triển, tại đây đã có sự góp mặt của các y bác sĩ là Bí thư, Đảng bộ cấp ủy qua các thời kỳ như sau:

 • Bs. Nguyễn Kim Thoa (1986 – 1989).
 • Bs. Bùi Đỗ Quyên (1989 – 1992).
 • Bs. Trà Thanh Bộ (1992 – 1995).
 • Thầy thuốc ưu tú Bs CKII. Đào Hoàng Thư (1995 – 2000).
 • Bs CKI. Phan Hoài Thanh (2000 – 2005).
 • Thầy thuốc ưu tú Bs CKII. Lương Thị Xuân Hà.
 • Thầy thuốc nhân dân Pgs.Ts. Nguyễn Thị Ngọc Dung (2010 – 2013).
 • Thầy thuốc nhân dân Pgs.Ts. Bs. Trần Phan Chung Thúy (2014- nay).

4. Cơ sở vật chất

Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng khang trang với đầy đủ các phòng ban thực hiện đầy đủ các chức năng như:

 • Phòng kế hoạch tổng hợp.
 • Phòng hành chính quản trị.
 • Phòng tài chính kế toán.
 • Phòng điều dưỡng.
 • Phòng công nghệ thông tin.
 • Phòng tổ chức.
 • Phòng quản lý chất lượng chất lượng.

Song song với các phòng ban, bệnh viện cũng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh.

5. Chuyên khoa

Bệnh viện có các khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo quy định của Bộ Y tế.

Các khoa lâm sàng:

 • Khoa Khám bệnh.
 • Khoa Mũi xoang.
 • Khoa Phẫu thuật.
 • Khoa Dinh dưỡng.
 • Khoa Tai – Tai thần kinh.
 • Khoa Nhi tổng hợp.
 • Khoa Tạo hình thẩm mỹ.
 • Khoa dược.
 • Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Khoa phẫu thuật đầu cổ.
 • Khoa cấp cứu.

Các khoa cận lâm sàng:

 • Khoa Thính học.
 • Khoa Xét nghiệm – X. Quang.
 • Khu Nội soi kỹ thuật cao.

6. Quy trình khám chữa bệnh

Dưới đây là quy trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân có hoặc không có BHYT và khám bệnh VIP:

Bệnh nhân sẽ được lựa chọn khám bệnh hành chính, ngoài giờ, có hoặc không BHYT và VIP.

Quy trình khám chữa bệnh có BHYT:

 • Bước 1: Lấy số thứ tự ở cổng khu D. Người bệnh đến khám lần đầu tiên hoặc đến tái khám cũng đều phải lấy số thứ tự để đăng ký khám. Tại bàn đăng ký, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn những giấy tờ cần thiết.
 • Bước 2: Đến quầy số 22 (quầy nhận bệnh). Sau khi đã lấy số thứ tự và có đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của bệnh viện, bệnh nhân đến phòng khám I và K.
 • Bước 3: Phòng khám I và K nằm ở lầu 1, khu D. Tại đây, bệnh nhân sẽ được bác sĩ khám, tư vấn, hướng dẫn và cho chỉ định cận lâm sàng (nếu có). Sau đó bệnh nhân sẽ được nhận toa thuốc và giấy hẹn khám cho lần sau.
 • Bước 4: Trở về quầy số 22 để nộp lại sổ khám bệnh, toa thuốc, giấy hẹn cũng như hoàn chỉnh các giấy tờ và thủ tục (nếu có nhập viện).
 • Bước 5: Đến quầy số 24 để thanh toán. Tại đây, bệnh nhân sẽ được nhận lại sổ khám bệnh cũng như thẻ BHYT.
 • Bước 6: Đến quầy số 20 để nhận thuốc.

Quy trình khám chữa bệnh không có BHYT:

 • Bước 1: Đến cổng khu D lấy số thứ tự, sổ khám bệnh (có tính phí) và điền đầy đủ thông tin vào sổ, thông tin xuất hóa đơn (nếu có). Bệnh nhân cần chuẩn bị sẵn sổ khám bệnh, giấy ra viện, chứng nhận phẫu thuật, phim X- Quang, hình ảnh nội soi (nếu có).
 • Bước 2: Đăng kí khám bệnh và đến quầy nhận bệnh tại tầng trệt khu D quầy 4-5-6, nộp lại giấy tờ và đóng chi phí khám bệnh. Sau khi nhận số thứ tự thì di chuyển lên lầu 1.
 • Bước 3: Đến quầy khám bệnh tại lầu 1 khu D (gồm có 8 bàn khám nên bệnh nhân sẽ không phải chờ đợi quá lâu). Bác sĩ sẽ khám, thực hiện các xét nghiệm (nếu cần thiết) và kê đơn thuốc, đặt lịch tái khám.
 • Bước 4: Di chuyển đến nhà thuốc bệnh viện ở cổng khu D để nộp sổ khám bệnh và toa thuốc, sau đó bệnh nhân chờ được gọi tên và nhận thuốc, đóng tiền thuốc.

Quy trình khám bệnh 1081/ VIP:

 • Người bệnh đăng kí qua tổng đài 1081 tại nhà, sau đó đến đăng kí VIP.
 • Xác nhận thông tin, đăng kí khám chữa bệnh tại quầy tiếp nhận lầu 3 khu D.
 • Lấy số thứ tự và đóng tiền khám.
 • Gặp bác sĩ tại phòng 403, 404 khu D – phòng VIP.
 • Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng (nếu cần thiết).
 • Nhận toa thuốc và mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện.

Đối với bệnh nhân đăng ký khám ngoài giờ, quy trình có thể được rút ngắn lại ở một vài bước và thời gian chờ đợi. Vì bệnh viện trang bị đến 12 bàn khám (1A-B, 2A-B, 3A-B, 4A-B, 5A, 6A-B, 7A) để phục vụ cho nhu cầu của người bệnh.

7. Chi phí khám bệnh

Vì là một bệnh viện công lập nên chi phí cho các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Tai mũi họng không có nhiều chênh lệch so với các bệnh viện công lập khác. Để có thể tìm hiểu chi tiết về bảng giá ở đây, bạn có thể liên hệ với số điện thoại của bệnh viện.

8. Thời gian làm việc

Lịch khám tại bệnh viện Tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh được thông báo rất rõ ràng trên website chính của bệnh viện, cụ thể như sau:

Khám bệnh trong giờ (từ thứ 2 đến thứ 6):

 • Sáng: 07h00 – 11h30.
 • Chiều: 13h00 – 16h30.

Khám bệnh ngoài giờ (khám dịch vụ):

– Từ thứ 2 đến thứ 6

 • Sáng: 05h30 – 07h00.
 • Trưa: 11h30 – 13h00.
 • Chiều: 16h30 – 19h00.

– Thứ 7 và chủ nhật

 • Sáng: 07h00 – 11h00.
 • Chiều: 13h30 – 16h30.

Riêng khoa cấp cứu làm việc 24/24, kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết.

9. Địa chỉ liên hệ

Bệnh nhân có thể liên hệ với bệnh viện theo những thông tin dưới đây:

 • Địa chỉ: Số 153 – 155 – 157, đường Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3931 7381 – (028) 3843 9692.
 • Website: www.taimuihongtphcm.vn
 • Email: [email protected]

Trên đây là những thông tin về bệnh viện Tai mũi họng Tp. Hồ Chí Minh mang tính tham khảo. Để biết thêm chi tiết về bệnh viện, bảng giá cũng như dịch vụ khám chữa bệnh bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tổng đài của bệnh viện.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA

Bảng giá bọc răng sứ

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG INVISALIGN

Giá trồng răng Implant
Nam khoa – Thuốc dân tộc

Yếu sinh lý

Xuất tinh sớm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *