Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Quyết định phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống có vị trí phía Bắc huyện Nông Cống, thuộc địa giới hành chính 2 xã: Trung Chính (bao gồm cả xã Trung Ý sau khi sát nhập) và xã Trung Thành thuộc huyện Nông Cống. Diện tích lập quy hoạch là 1.557,74 ha.

Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống sẽ là đô thị thương mại, dịch vụ và hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp; Đô thị hỗ trợ dịch vụ trung chuyển hàng hóa, đầu mối giao thông của vùng huyện; Là khu du lịch tâm linh kết nối 3 khu du lịch: Am Tiên – Chùa Vĩnh Thái – Di tích Đền Bà Triệu. Khôi phục, phát triển các lễ hội truyền thống gắn sông Nhơm; Khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trên cơ sở phân vùng cảnh quan, phân vùng chức năng, đặc trưng hoạt động của từng khu vực, Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống được định hướng phát triển không gian theo 4 khu vực như sau:

Khu vực 1: Khu sản xuất công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới, diện tích thuộc địa giới hành chính xã Trung Chính. Quy mô diện tích khoảng 365ha. Đây là khu sản xuất, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp. Định hướng xây dựng thấp tầng, nén, tập trung gắn liền với chỉnh trang khu vực làng xóm hiện hữu, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Phát triển cảnh quan dọc sông Nhơm gắn kết với các không gian trọng tâm của các khu vực làng xóm hai bên sông tạo kết nối dọc tuyến. Phát triển các khu sản xuất tập trung tại khu vực phía Bắc với các ngành nghề truyền thống.

Khu vực 2: Khu vực phát triển thương mại dịch vụ 6 có ranh giới, diện tích thuộc địa giới hành chính xã Trung Chính (khu vực Trung Ý cũ). Quy mô diện tích khoảng 300ha. Là khu vực phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục phục vụ nhân dân vùng phía Bắc huyện Nông Cống và nhân dân các vùng lân cận. Định hướng phát triển các cụm thương mại, dịch vụ tại khu vực phía Đông giáp đường CHK Thọ Xuân – KKT Nghi Sơn. Phát triển khu nhà ở chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Phát triển thấp tầng, mật độ thấp, gắn với địa hình hiện hữu; hình thành mạng lưới không gian cây xanh mặt nước liên tục gắn với hành lang sông Nhơm tạo hình ảnh đô thị bên sông.

Khu vực 3: Khu trung tâm hành chính đô thị có ranh giới, diện tích thuộc địa giới hành chính xã Trung Thành. Quy mô diện tích khoảng 303ha. Là khu trung tâm hành chính – chính trị, văn hóa của đô thị. Đây là khu vực dự kiến xây dựng trung tâm hành chính tập trung gắn với các công trình phục vụ đô thị. Phát triển khu dân cư chất lượng cao, gắn với cải tạo chỉnh trang, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, các khu vực làng xóm hiện hữu tạo nên không gian sinh thái.

Khu vực 4: Khu vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, văn hóa có ranh giới, diện tích thuộc địa giới hành chính xã Trung Thành và Trung Chính. Quy mô diện tích khoảng 630ha. Là khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch tâm linh. Dự kiến ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bảo tồn không gian văn hóa di tích lịch sử, phát triển loại hình du lịch tâm linh.

Xem nội dung Quyết định xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa