photo 1715476898140 1715476898329816784991 0 27 408 680 crop 1715476980448452114924
Xuất hiện hai nhà phát hành lớn cùng nhận giải nhất ở hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc tại lễ trao giải Vietnam Game Awards 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *