Free Fire OB40: Cập nhật Giftcode tháng 06/2023 mới nhất và cách

Giftcode Free Fire OB40 đem đến cho game thủ những phần quà miễn phí đầy giá trị, để sở hữu Gift quà tặng và mã code Free Fire các bạn hãy theo dõi bài viết này, Lag.vn sẽ cung cấp mã code Free Fire xịn cùng với cách nhập mã code cho những game thủ chưa biết.

Xem Thêm: Free Fire OB34 Advance Sever: Ngày phát hành dự kiến và quy trình đăng ký

Tổng hợp Gift code Free Fire Garena mới nhất tháng 4 năm 2022

TỔNG HỢP GIFTCODE THÁNG 04/2023

Nhân vật

 • PCNF5CQBAJLK

Skin súng

 • FFCMCPSJ99S3
 • MCPW2D1U3XA3
 • ZZZ76NT3PDSH
 • FFCMCPSUYUY7E
 • FFCMCPSEN5MX
 • MCPW2D2WKWF2
 • NPYFATT3HGSQ
 • BR43FMAPYEZZ
 • EYH2W3XK8UPG
 • FFCMCPSGC9XZ
 • 6KWMFJVMQQYG
 • HNC95435FAGJ
 • V427K98RUCHZ
 • MCPW3D28VZD6
 • XZJZE25WEFJJ
 • UVX9PYZV54AC

Tổng hợp Giftcode tháng 03/2023

Skins

 • MCPTFNXZF4TA
 • FF11HHGCGK3B
 • 8F3QZKNTLWBZ
 • FF11NJN5YS3E
 • Y6ACLK7KUD1N
 • WLSGJXS5KFYR
 • ZRJAPH294KV5
 • W0JJAFV3TU5E
 • FF1164XNJZ2V
 • FF11WFNPP956
 • ZYPPXWRWIAHD
 • FF10617KGUF9
 • FF119MB3PFA5
 • FF11DAKX4WHV
 • YXY3EGTLHGJX
 • FF10GCGXRNHY
 • SARG886AV5GR
 • B6IYCTNH4PV3
 • X99TK56XDJ4X

Biểu tượng cảm xúc

 • FFICJGW9NKYT
 • FFCO8BS5JW2D
 • FFAC2YXE6RF2
 • FF9MJ31CXKRG

Gói

 • 3IBBMSL7AK8G
 • X99TK56XDJ4X
 • GCNVA2PDRGRZ
 • J3ZKQ57Z2P2P
 • B3G7A22TWDR7X
 • 4ST1ZTBE2RP9
 • FF7MUY4ME6SC
 • 8F3QZKNTLWBZ
 • WEYVGQC3CT8Q

Vouchers

 • HHNAT6VKQ9R7
 • 2FG94YCW9VMV
 • E2F86ZREMK49
 • TDK4JWN6RD6
 • XFW4Z6Q882WY
 • WD2ATK3ZEA55
 • 4TPQRDQJHVP4
 • HFNSJ6W74Z48
 • V44ZZ5YY7CBS
 • FFDBGQWPNHJX

Tổng hợp Giftcode tháng 02/2023

Skin súng

 • FFCMCCPSJ99S3
 • MCPW2D1U3XA3
 • FFCCPPSGC9XZ
 • MCPW3D28VZD6
 • FFCMCPSUYUY7E
 • MCPW2D2WKWF2
 • UVX9PYZV54AC
 • BR43FMAPYEZZ
 • NPYFATT3HGSQ
 • ZZZ76NT3PDSH
 • V427K98RUCHZ
 • XZJZE25WEFJJ
 • FFCMCPSEN5MX
 • HNC95435FAGJ
 • 6KWMFJVMQQYG
 • EYH2W3XK8UPG

Vouchers

 • HHNAT6VKQ9R7
 • 2FG94YCW9VMV
 • WD2ATK3ZEA55
 • HFNSJ6W74Z48
 • 4TPQRDQJHVP4
 • FFDBGQWPNHJX
 • V44ZZ5YY7CBS
 • XFW4Z6Q882WY
 • E2F86ZREMK49
 • TDK4JWN6RD6

Tổng hợp Giftcode tháng 01/2023

Nhân vật

 • PCNF5CQBAJLK

Skin

 • SARG886AV5GR
 • B6IYCTNH4PV3
 • FF11NJN5YS3E
 • X99TK56XDJ4X
 • FF10GCGXRNHY
 • FF11WFNPP956
 • ZYPPXWRWIAHD
 • 8F3QZKNTLWBZ
 • W0JJAFV3TU5E
 • WLSGJXS5KFYR
 • ZRJAPH294KV5
 • Y6ACLK7KUD1N
 • YXY3EGTLHGJX
 • FF1164XNJZ2V
 • MCPTFNXZF4TA
 • FF11HHGCGK3B
 • FF119MB3PFA5
 • FF11DAKX4WHV
 • FF10617KGUF9

Tổng hợp Giftcode tháng 12/2022

Skin Tường keo

 • FCMCPSBN9CU

Skin

 • X99TK56XDJ4X
 • GCNVA2PDRGRZ
 • 8F3QZKNTLWBZ
 • WEYVGQC3CT8Q
 • J3ZKQ57Z2P2P
 • B3G7A22TWDR7X
 • SARG886AV5GR
 • 3IBBMSL7AK8G
 • 4ST1ZTBE2RP9
 • FF7MUY4ME6SC

Thẻ phòng

 • FFICJGW9NKYT
 • XUW3FNK7AV8N

Tổng hợp Giftcode tháng 11/2022

Nhận Pet

 • U8S47JGJH5MG
 • ZZATXB24QES8
 • FFIC33NTEUKA
 • VNY3MQWNKEGU

Voucher

 • FFDBGQWPNHJX
 • WD2ATK3ZEA55
 • E2F86ZREMK49
 • 4TPQRDQJHVP4
 • HHNAT6VKQ9R7
 • 2FG94YCW9VMV
 • TDK4JWN6RD6
 • HFNSJ6W74Z48
 • XFW4Z6Q882WY
 • V44ZZ5YY7CBS

Skin vũ khí

 • MCPW3D28VZD6
 • MCPW2D2WKWF2
 • ZZZ76NT3PDSH
 • MCPW2D1U3XA3
 • V427K98RUCHZ
 • HNC95435FAGJ
 • 6KWMFJVMQQYG
 • EYH2W3XK8UPG
 • UVX9PYZV54AC
 • XZJZE25WEFJJ
 • FFCMCPSEN5MX
 • NPYFATT3HGSQ
 • FFCMCPSUYUY7E
 • FFCMCPSJ99S3
 • BR43FMAPYEZZ
 • EYH2W3XK8UPG
 • FFCMCPSGC9XZ

Nhân vật

 • PCNF5CQBAJLK

Tổng hợp Giftcode tháng 8/2022

Trang phục

 • X99TK56XDJ4X
 • 3IBBMSL7AK8G
 • J3ZKQ57Z2P2P
 • SARG886AV5GR
 • B3G7A22TWDR7X
 • GCNVA2PDRGRZ
 • WEYVGQC3CT8Q
 • 8F3QZKNTLWBZ
 • 4ST1ZTBE2RP9
 • FF7MUY4ME6SC

Skin

 • 8F3QZKNTLWBZ
 • FF11WFNPP956
 • FF11NJN5YS3E
 • FF1164XNJZ2V
 • W0JJAFV3TU5E
 • FF11HHGCGK3B
 • SARG886AV5GR
 • FF11DAKX4WHV
 • YXY3EGTLHGJX
 • WLSGJXS5KFYR
 • MCPTFNXZF4TA
 • FF119MB3PFA5
 • FF10617KGUF9
 • FF10GCGXRNHY
 • X99TK56XDJ4X
 • B6IYCTNH4PV3
 • ZRJAPH294KV5
 • Y6ACLK7KUD1N

Pet

 • U8S47JGJH5MG
 • ZZATXB24QES8
 • FFIC33NTEUKA
 • VNY3MQWNKEGU

Mã cho biểu tượng cảm xúc

 • FF9MJ31CXKRG
 • FFICJGW9NKYT
 • FFCO8BS5JW2D
 • FFAC2YXE6RF2

Danh sách Code FF Tháng 6/2022

 • OB98-7FD6-E5TR
 • G5B6-NY3M-KU8H
 • JON9-8B7V-FY6D
 • 87YD-G2TE-B4RJ
 • 5TYO-1H9J-I8NU
 • F3U4-756T-GB8C
 • X5SA-4QER-2D3F
 • 4VRB-5TJK-GY6H
 • ET5W-G345-T6YH
 • JHGR-KIU7-HG45
 • FFIC-33NT-EUKA
 • FV5S-GW7T-5TR4
 • FV9B-F8HJ-V9UI
 • 8F3Q-ZKNT-LWBZ
 • GCNV-A2PD-RGRZ
 • U8S4-7JGJ-H5MG
 • FF9MJ31CXKRG
 • 31BBMSL7AK8G
 • ZZATXB24QES8
 • B3G7-A22T-WDR7
 • J3ZKQ57Z-3P3P
 • FF7M-UY4M-E6SC
 • VNY3-MQWN-KEGU
 • FFCO-8BS5-JW2D
 • FIFC-JGW9-NKYT
 • 4ST1-ZTBE-2RP9
 • WEYV-GQC3-CT8Q
 • X99T-K56X-DJ4X
 • SARG886AV5GR
 • NE4I-5I6Y-KH7M
 • B7LV-O6DS-I876
 • 5QRE-2DC3-V4BR
 • HTJG-IHB8-7V6C

Danh sách Code FF Tháng 5/2022

 • NSRTZUI4SDYPG: Gói huyền thoại mới của Free Fire
 • FFCO-8855-JW2D: Mã đổi nhân vật Dimitri
 • WRDBTRG9RFMG
 • GRDCMNLBDL5TX: Gói Green Criminal
 • RDCMNLBDL3RW: Gói Red Criminal
 • HEDPOJKMB4L: Mã đổi gói Hip Hop
 • TBKUKIDTM4LG: Mã Elite Pass
 • FFICDCTHQ8LC: Mã đổi skin MP40
 • FFICUTDH1KVU: Mã phần thưởng nhân vật Maro
 • FFESPORTS3MU: Mã đổi Ba lô Mr. Shark, Kelly Bobblehead, Spikey Spine
 • FFICDCTSL5FT: Voucher kim cương miễn phí
 • ZH6CDBXFDSPN: Skin dù Head Hunting
 • FFBCT7P7N2P2: Gói Animal Weapon
 • FFBCC4QWKLL9: Gói Vandal Revolt Weapon
 • FFBCEGMPC3HZ:Gói vũ khí cho Justice Fighter và Vandal Revolt
 • 9GJT66GNDCLN: Gói vũ khí Sneaky Clown
 • 5G9GCY97UUD4: 1x Gói vũ khí Rebel Academy
 • GYXKT8UFBBSF: Gói Phantom Bear
 • M5WTW5VK5EA
 • 4M2ZVXNLJTHP: Mã đổi pet Dreki
 • SBQDZ6KLYIOP: Nhân vật Shirou
 • FF6M1L8SQAUY: Mã đổi gói FF Token
 • FFTILM659NZB: Gói 299 kim cương miễn phí

Danh sách Code FF Tháng 4/2022

 • FFICRF854MZT
 • FFBBCVQZ4MWA
 • FFBATJSLDCCS
 • FFICYZJZM4BZ
 • FFICWFKZGQ6Z
 • FFIC9PG5J5YZ
 • FFIC65E269TQ
 • FFIC33NTEUKA
 • FFICZTBCUR4M
 • FFIC34N6LLLL

Danh Sách Code Free Fire Tháng 3/2022

 • DDFRTY2021POUYT – Pet miễn phí
 • FFGYBGFDAPQO – Kim cương Free Fire
 • FFGTYUO21POKH – Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
 • BBHUQWPO2021UY – Phiếu thưởng Diamond Royale
 • MJTFAER8UOP21 – 80.000 mã kim cương
 • SDAWR88YO21UB – Nhân vật DJ Alok miễn phí
 • NHKJU88TREQW – Skin súng Titian mark
 • MHOP8YTRZACD – Nhân vật Paloma
 • BHPOU82021NHDF – Elite Pass và Nạp tiền Miễn phí
 • ADERT8BHKPOU – Trang phục
 • X99TK56XDJ4X
 • FFPL72XC2SWE
 • FFAC2YXE6RF2
 • 4ST1ZTBE2RP9
 • ESX24ADSGM4K
 • FFCO8BS5JW2D
 • FFICJGW9NKYT
 • 3IBBMSL7AK8G
 • FFTILM659NZB
 • SARG886AV5GR
 • FF10GCGXRNHY
 • WLSGJXS5KFYR
 • FFBCLY4LNC4B
 • FFBCT7P7N2P2

Code ff global:

 • FFTQT5IRMCNX – Redeem this code
 • FFA9UVHX4H7D – Redeem this code
 • FF7WSM0CN44Z – Redeem this code
 • FF22NYW94A00 – Redeem this code
 • XBY47AFNNUD6 – Redeem this code
 • FF5XZSZM6LEF – Redeem this code
 • FFA0ES11YL2D – Redeem this code
 • FFE4E0DIKX2D – Redeem this code
 • FFX60C2IIVYU – Redeem this code
 • FFXVGG8NU4YB – Redeem this code
 • R9UVPEYJOXZX – Redeem this code
 • FFMC 5GZ8 S3JC – Redeem this code
 • XLMMVSBNV6YC – Redeem this code
 • FGYT-GVCD-RTYJ – Redeem this code
 • 7711DA7XFCPDW – Redeem this code
 • XLMMVSBNV6YC – Redeem this code
 • BYWL56K44RKH – Redeem this code
 • BGIYCTNH4PV3 – Redeem this code
 • ADERT5BHKPOU – Redeem this code

Code Free Fire đặc biệt

CODE 1: ZAPWNYSMTYSN CODE 2: AKSSNCYEJSNT CODE 3: SMISMXIEMAKS CODE 4: AIEXHADJXCKS CODE 5: NGFGDZASER6G CODE 6: NHJGCDSRTOPG CODE 7: TGDRUHPONVF5 CODE 8: FFTDCGHU7JN5 CODE 9: DRYHPKHGBDAS CODE 10: SRTYGBOU6FOP CODE 11: QWRSDYBBDAMV CODE 12: FFESPORTS3MU CODE 13: ZH6CDBXFDSPN CODE 14: FFBCT7P7N2P2 CODE 15: FFBCLY4LNC4B CODE 16: FFBCC4QWKLL9 CODE 17: FFBCEGMPC3HZ CODE 18: 9GJT66GNDCLN CODE 19: FF6M1L8SQAUY CODE 20: 5G9GCY97UUD4 CODE 21: SPEHGSOLDTUE CODE 22: YUH6RHOPTDFZ CODE 23: FRESNILMFAST CODE 24: SD19RKJ175GR CODE 25: SDKLUHG7GYT9

 • FFIC9PYTHGQ
 • FFIC9PQ5SRTT
 • FFIC9POLK5RF
 • FFIC9PER8DQL
 • FFIC9PERA2FG
 • FFIC9PASWE22
 • FFIC9PRTYQAP
 • FFIC9PERVB3V
 • FFIC9PQ5J5YZ
 • FFIC9PMKLGT4
 • 8G2YJS3TWKUB
 • LL7VDMX363YK
 • 3CYSQQ95YTWK
 • QUZ5MJPPY92E
 • WTZ3LM8W3SWC
 • FFBC2T35EPWZ
 • H44BY3RXF8MV
 • ED22KT2GRQDY
 • ZFMUVTLYSLSC
 • H28UZG5ATK2R
 • 6XMNG242VMKV
 • SPEHGMMM2WCV
 • SPEHGF4X5KCR
 • SPEHG93UK2LW
 • SPEHGR4EDEVQ
 • SPEHG8QTJHRT
 • SPEHGPG93UDU
 • SPEHGDHDSCUQ
 • SPEHGGM5HB8C
 • SPEHGC3AR9XH
 • SPEHGN6XMDBY
 • SPEHGHU4CDCC
 • SPEHGQZKVXJC
 • SPEHG63UZRCQ
 • SPEHG8YJMUJ5
 • SPEHGNS3FV2T
 • SPEHGFAYUX6Z
 • SPEHG8QMN2BQ
 • SPEHGHCPWF3N
 • SPEHGV3UD82D
 • SPEHG388XLVA
 • SPEHGB2ANRF9
 • SPEHG3E8BZKR
 • SPEHG3MYQAPA
 • SPEHG5CCC779
 • SPEHGYKY57A7
 • SPEHGBZ4H4WN
 • SPEHGYFLSVGX
 • SPEHG49UUSML
 • SPEHGHEN2Y2W
 • SPEHGU44X755
 • SPEHG34U5EED
 • SPEHG7XFPRR3
 • SPEHGCDMR33L
 • SPEHGHQSHM3E

Code bích vàng mới nhất Free Fire

 • Q7Sv2CF5hDFsCaTY
 • vbkPrDxrK9pk2WmU
 • BBeubWV3uNhhYkdd
 • 7ZUqhQKE8CeKj2Hq
 • FXB6MQvrHxWJKvGw
 • ZGJnSyHny9FLCNkz
 • QwbA9qJzLUw8HxF2
 • kuLW25Fnnmdkut7f
 • aVQ4VqmWHsREss8H
 • httFw8NJZ4nxB48w
 • Y6wKX96fkbxDVfA2
 • 3uvJdS3bQ2bE4Jzp
 • V5B9hcz3GgRWCksu
 • a9HPFxaVJLKaNP3W
 • vUQuL79suVQw8J2S
 • hjLn3br9CSNaUY9C
 • C5YGXnCqGh79eNsY
 • a4XzxU7uppdrKx6c
 • c3RGhBnxnbemefTB
 • B3BZLHc2vfzBU6m9

Code Free Fire không giới hạn mới nhất hôm nay:

 • SPEHG9HU846Y
 • SPEHGZETZR2Q
 • SPEHG6VLWUXT
 • SPEHGCEJGY36
 • SPEHGYBQDUUN
 • SPEHG9ERE4PV
 • SPEHGELQ4TUE
 • SPEHGU5UVH8F
 • SPEHGEEWMZYR
 • SPEHGYM8SJS2
 • SPEHGXWSGGNZ
 • SPEHGBCHCC95
 • SPEHGFKHZL8Y
 • SPEHGEZM3NYA
 • SPEHGZCFDG57
 • SPEHGA9FXRA6
 • SPEHG9JPNAQ8
 • SPEHGFWRYMY4
 • SPEHGAUVU4RC
 • SPEHG3PPSGG6
 • SPEHGSN285DG
 • SPEHGGGX5FPV
 • SPEHG9VXGEDD

Đây là Mã đổi quà trong lễ Phục sinh: SARG886AV5GR . Mã này sẽ mang lại cho bạn những phần thưởng sau:

 • Biểu ngữ Ngày Phục Sinh
 • Gói Phantom Bear
 • Hình đại diện tiêu đề Ngày Phục Sinh
 • Hộp loot Egghunter

Dưới đây là một số mã Gift Code Free Fire tháng 7:

 • FF7MUY4ME6SC: Gói Paleolithic (Vẫn đang hoạt động – đã xác nhận)
 • FFESPORTS3MU: Shirou Bobblehead, Mr. Shark Backpack, Kelly Bobblehead, Spikey Spine Surfboard
 • FFICDCTSL5FT: 1x Diamond Royale Voucher
 • ZH6CDBXFDSPN: Dù Head Hunting
 • FFBCT7P7N2P2: Thùng đựng vũ khí Animal
 • FFBCLY4LNC4B: Thùng vũ khí Cosmic Bounty Hunter
 • FFBCC4QWKLL9: Thùng chứa vũ khí Vandal Revolt
 • FFBCEGMPC3HZ: Justice Fighter và Vandal Revolt
 • 9GJT66GNDCLN: 4x MP40 và Thùng cướp vũ khí Sneaky Clown
 • 5G9GCY97UUD4: 1x Thùng chứa Rebel Academy
 • FF6M1L8SQAUY: Free Fire Diamond
 • SPEH-GSOL-DTUE: Kim cương miễn phí
 • YUH6-RHOP-TDFZ: Một Pet miễn phí
 • FRES-NILM-FAST: DJ Alok
 • SD19-RKJ1-75GR: Dragon AK
 • SDKL-UHG7-GYT9: Skin Scar Tiat
 • FTT7-LMDP-FUBE: Trang phục miễn phí
 • FBSH-ARE1-0RBU: Nhân vật Paloma

Code kim cương Free Fire OB28 miễn phí

Lag.vn sẽ chia sẻ tới anh em game mã giftcode nhận kim cương miễn phí trong Free Fire