Danh Tướng 3Q Lậu Bản VIP12

Danh Tướng 3Q Lậu Bản VIP12

13h – 5/8 OPEN S8 BẤM VÀO NHÓM ZALO

Hướng dẫn đăng ký tài khoản + nhận quà tân thủ:

*** Nạp 500 tệ trong ngày nhận ngay 01 hộp tướng VIP có Gia Cát Lượng hoặc Tôn Sách, 1000 tệ được 02 hộp )

+ Tặng VIP12 + 300.000 KNB + 66666 ngọc bích + 300 chiêu hiền lệnh + 300 chìa khóa vàng + 4 tướng kim sắc tùy chọn

+ Tặng 01 bộ tứ thần + 300 rương hoàng kim , update tướng Gia Cát Lượng + Tôn Sách

Điểm danh ăn code hàng ngày lên VIP 13 – Code ngày tại đây Fanpage DGame

Yêu cầu chơi qua hướng dẫn đầu game mới nạp game, lỗi acc người chơi sẽ không được hỗ trợ.

Thẻ tuần (7 ngày) = 18 tệ: mua nhận ngay 9.000 ngọc bích, sau đó mỗi ngày nhận 30.000 KNB (tổng nhận 210K KNB)

Thẻ tháng (30 ngày) = 30 tệ: mua nhận ngay 15.000 ngọc bích, sau đó mỗi ngày nhận 20.000 KNB (tổng nhận 600K KNB)

+ Tước Linh Thần Võ= 100 tệ: Tước Linh Hoàn X2, Lưu Ly Châu X250, Long Huyết Huyễn Sa X250, Phượng Minh Tiên Ngọc X250, Kim Lân Linh Thạch X250, quý tộc kinh nghiệm X1000

+ Hoắc Khứ Bệnh đặc huệ lễ bao = 100 tệ: Hoắc Khứ Bệnh x1, quan quân trường thương x1, exp vip x1000

+ Đặc biệt ưu đãi knb lễ bao = 100 tệ: KNB x660K, exp vip x1000 (giới hạn 30 gói/ ngày, qua ngày rs mua lại được)

+ Thể lực siêu cấp lễ bao = 100 tệ: thể lực đan x200, exp vip x1.000

+ Kim tướng lễ bao = 300 tệ: kim tướng nhậm tuyển rương x10, exp vip x3.000 (giới hạn 2 lần / tuần).

+ Hồng tướng lễ bao = 300 tệ: hồng tướng nhậm tuyển rương x80, exp vip x3.000 (giới hạn 3 lần /tuần)

+ Chanh tướng lễ bao = 150 tệ: chanh tướng nhậm tuyển rương x80, exp vip x1.500 (giới hạn 5 lần/ tuần)

+ Kim thần binh tiến giai lễ bao = 400 tệ: Kim sắc vặn năng thần binh x218, Thần binh tiến giai thạch x652.000, exp vip x4.000 (5/tuần)

+ Hồng thần binh tiến giai lễ bao = 200 tệ: Vạn năng thần binh đỏ x450, Thần binh tiến giai thạch x455K, Lễ ký x18, Chu dịch x18, Xuân thu x18, Chiến quốc x18, EXP VIP x2000 (5 gói/tuần)

+ Chanh thần binh giới hạn lễ bao = 200 tệ: Vạn năng thần binh cam x880, Thần binh tiến giai thạch x228K, Lễ ký x18, Chu dịch x18, Xuân thu x18, Chiến quốc x36, EXP VIP x2000 (5 gói/tuần)

+ Trang bị tinh luyện lễ bao = 100 tệ: Hi hữu tinh luyện thạch x4.920, exp vip x1.000 (5 gói /tuần)

+ Bảo vật tinh luyện lễ bao = 100 tệ: Bảo vật tinh luyện thạch x128.000, exp vip x1.000 (giới hạn 5 gói/ tuần )

+ Thần binh nguyên thạch gói quà = 100 tệ: Thần binh nguyên thạch tùy ý tuyển rương X100, exp vip X1000

+ Chiến mã mã hồn lễ bao = 100 tệ: mã hồn X50000, exp vip X1000

+ Vũ tương thăng cấp lễ bao = 100 tệ: bách niên đỗ khang X6666, exp vip X1000

+ Nguyên thạch nhậm tuyển lễ bao = 100 tệ : nguyên thạch nhậm tuyển tương X100, exp vip X1000

+ Chiến lệnh = 98 tệ

+ Mỏ chiến đặc quyền = 198 tệ: Mua sau lập tức thu hoạch được ngọc bích X99.000, Nguyên bảo X99.000, cũng kích hoạt 7 ngày mỏ chiến đặc quyền trạng thái

Các quỹ trưởng thành: (Nạp quỹ nào nhớ báo chính xác, báo nhầm mất tiền người chơi tự chịu trách nhiệm)

– Quỹ 1 (lv 15-50) = 30 tệ (mua nhận ngay 15k ngọc + 150k knb)

– Quỹ 2 (lv 52-60) = 50 tệ (mua nhận ngay 25k ngọc + 275k knb)

– Quỹ 3 (lv 62-70) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 499k knb)

– Quỹ 4 (lv 72-80) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 499k knb)

– Quỹ 5 (lv 82-90) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 499k knb)

– Quỹ 6 (lv 91-95) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 499k knb)

– Quỹ 7 (lv 96-100) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 499k knb)

– Quỹ 8 (lv 101-102) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 9 (lv 103-104) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 10 (lv 105-106) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 11 (lv 107-108) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 12 (lv 109-110) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 13 (lv 111-112) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 14 (lv 113-114) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 15 (lv 115-116) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 16 (lv 117-118) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Quỹ 17 (lv 119-120) = 98 tệ (mua nhận ngay 49k ngọc + 540k knb)

– Chủ tuyến giấy thông hành 1 = 30 tệ

– Chủ tuyến giấy thông hành 2 = 30 tệ

– Chủ tuyến giấy thông hành 3 = 68 tệ

– Chủ tuyến giấy thông hành 4 = 68 tệ

Nạp lấy ngọc bích (có tăng VIP)

50 tệ= 25.000 ngọc bích (x2 lần nạp đầu)

100 tệ = 50.000 ngọc bích (x2 lần nạp đầu)

200 tệ = 100.000 ngọc bích (x2 lần nạp đầu)

500 tệ = 250.000 ngọc bích (x2 lần nạp đầu)

1000 tệ = 500.000 ngọc bích (x2 lần nạp đầu)

2000 tệ= 1.000.000 ngọc bích (x2 lần nạp đầu)

5000 tệ= 2.500.000 ngọc bích (x2 lần nạp đầu)

vip16

dt3q dt3q2diemdanh