Thông báo kết quả sơ tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT – Đợt 1 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả sơ tuyển các ngành trình độ đại học chính quy 2021

Phương thức xét tuyển theo quá trình học tập THPT – Đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả sơ tuyển năm 2021 các ngành trình độ đại học của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc trung học phổ thông (THPT) đợt 1 – dành cho các Trường THPT đã ký kết với TDTU như sau:

1. Điểm đạt sơ tuyển phương thức xét theo kết quả học tập THPT đợt 1

Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2021, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

Điểm đạt sơ tuyển

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

Toán, Văn, Anh*2

36,25

2

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Toán, Văn, Anh*2

35,25

3

7310301

Xã hội học

Văn*2, Anh, Sử

30,00

4

7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành)

Văn*2, Anh, Sử

33,75

5

7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch)

Văn*2, Anh, Sử

33,75

6

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

Toán, Văn, Anh*2

36,00

7

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn)

Toán, Văn, Anh*2

35,50

8

7340115

Marketing

Toán, Văn, Anh*2

37,00

9

7340120

Kinh doanh quốc tế

Toán, Văn, Anh*2

37,00

10

7340201

Tài chính – Ngân hàng

Toán*2, Văn, Anh

35,25

11

7340301

Kế toán

Toán*2, Văn, Anh

34,25

12

7340408

Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức)

Toán*2, Văn, Anh

28,00

13

7380101

Luật

Văn*2, Anh, Sử

34,50

Toán, Văn, Anh*2

34,50

14

7420201

Công nghệ sinh học

Toán, Anh, Sinh*2

33,25

15

7440301

Khoa học môi trường

Toán*2, Anh, Hóa

27,00

16

7460112

Toán ứng dụng

Toán*2, Anh, Lý

28,00

17

7460201

Thống kê

Toán*2, Anh, Lý

28,00

18

7480101

Khoa học máy tính

Toán*2, Anh, Lý

35,00

19

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Toán*2, Anh, Lý

33,50

20

7480103

Kỹ thuật phần mềm

Toán*2, Anh, Lý

35,50

21

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước)

Toán*2, Anh, Hóa

27,00

22

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

Toán*2, Anh, Lý

31,50

23

7520201

Kỹ thuật điện

Toán*2, Anh, Lý

28,00

24

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Toán*2, Anh, Lý

28,00

25

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán*2, Anh, Lý

32,25

26

7520301

Kỹ thuật hóa học

Toán, Anh, Hóa*2

33,00

27

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Toán*2, Anh, Lý

27,00

28

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Toán*2, Anh, Lý

29,00

29

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Toán*2, Anh, Lý

27,00

30

7720201

Dược học

Toán, Anh, Hóa*2

(Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi”)

35,25

31

7760101

Công tác xã hội

Văn*2, Anh, Sử

27,00

32

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

Toán, Văn, Anh*2

31,50

33

7810302

Golf

Toán, Văn, Anh*2

27,00

34

7850201

Bảo hộ lao động

Toán*2, Anh, Hóa

27,00

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F7220201

Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao

Toán, Văn, Anh*2

34,75

2

F7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao

Văn*2, Anh, Sử

29,00

3

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao

Toán, Văn, Anh*2

34,50

4

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao

Toán, Văn, Anh*2

33,50

5

F7340115

Marketing – Chất lượng cao

Toán, Văn, Anh*2

35,25

6

F7340120

Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao

Toán, Văn, Anh*2

36,00

7

F7340201

Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao

Toán*2, Văn, Anh

33,50

8

F7340301

Kế toán – Chất lượng cao

Toán, Văn, Anh*2

30,75

9

F7380101

Luật – Chất lượng cao

Văn*2, Anh, Sử

29,00

Toán, Văn, Anh*2

29,00

10

F7420201

Công nghệ sinh học – Chất lượng cao

Toán, Anh, Sinh*2

27,00

11

F7480101

Khoa học máy tính – Chất lượng cao

Toán*2, Anh, Lý

28,00

12

F7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao

Toán*2, Anh, Lý

29,00

13

F7520201

Kỹ thuật điện – Chất lượng cao

Toán*2, Anh, Lý

27,00

14

F7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao

Toán*2, Anh, Lý

27,00

15

F7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao

Toán*2, Anh, Lý

27,00

16

F7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao

Toán*2, Anh, Lý

27,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC

1

B7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Toán, Văn, Anh*2

28,00

2

B7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn*2, Anh, Sử

28,00

3

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Toán, Văn, Anh*2

30,00

4

B7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Toán*2, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG

1

N7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán, Văn, Anh*2

28,00

2

N7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang

Văn*2, Anh, Sử

28,00

3

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán, Văn, Anh*2

30,00

4

N7340115

Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán, Văn, Anh*2

30,00

5

N7340301

Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán*2, Văn, Anh

28,00

6

N7380101

Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn*2, Anh, Sử

28,00

Toán, Văn, Anh*2

28,00

8

N7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán*2, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

(ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

32,00

2

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

32,00

4

FA7340115

Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

32,00

5

FA7340120

Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

32,00

6

FA7340201

Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

7

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

8

FA7420201

Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

9

FA7480101

Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

10

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

11

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

12

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

– Tra cứu kết quả sơ tuyển tại website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn

– Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa); Tổ hợp có môn năng khiếu của các ngành (Quản lý thể dục thể thao, Golf, Quy hoạch vùng và đô thị); Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đã nộp hồ sơ dự thi năng lực tiếng Anh đợt 1: kết quả sơ tuyển được xét sau khi Trường tổ chức và có điểm thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1.

(TDTU sẽ có thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1 khi tình hình dịch bệnh COVID -19 được kiểm soát)

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.

+ Đối với các ngành còn lại: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức hoặc dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh không đạt từ trình độ A2 trở lên sẽ không đủ điều kiện xét sơ tuyển vào chương trình này; thí sinh đạt điểm sơ tuyển và có điểm đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ A2 phải tham gia chương trình dự bị tiếng Anh để đạt trình độ tương đương IELTS 5.0 mới được tham gia chương trình chính thức.

2. Điều kiện trúng tuyển và xác nhận trúng tuyển nhập học

Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi:

– Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;

– Từ ngày 31/07/2021 đến 01/08/2021, thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nguyện vọng nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.

– Từ ngày 03/08/2021 đến 17h00 ngày 07/08/2021, Thí sinh đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, bản chính học bạ THPT (để đối chiếu), bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời để xác nhận và các hồ sơ khác theo yêu cầu để làm thủ tục nhập học.

– Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

– Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ minh chứng không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.

– Thí sinh KHÔNG “Xác nhận nguyện vọng nhập học” trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 để xác nhận nhập học trong thời gian quy định xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

3. Nhận Thư mời nhập học

– Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A0005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.

– Thí sinh nhận Thư mời nhập học khi nộp trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Trường.

– Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học nếu thí sinh nộp qua đường bưu điện bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Thời gian làm thủ tục nhập học

– Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 07/08/2021: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Quận 7) hoặc tại các cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc của Trường.

– Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn từ ngày 30/07/2021 hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

Lưu ý: Trong trường hợp kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhà trường sẽ có thông báo điều chỉnh các mốc thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học cho phù hợp.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024.