Giải bài tập Hóa 9 – HOC247

Giải bài tập Chương 1: Các loại hợp chất Vô Cơ

 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 1 Tính chất hóa học của oxit
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 2 Một số oxit quan trọng
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 3 Tính chất hóa học của axit
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 4 Một số axit quan trọng
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 5 Luyện tập
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 7 Tính chất hóa học của Bazo
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 8 Một số Bazo quan trọng
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 9 Tính chất hóa học của muối
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 10 Một số muối quan trọng
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 11 Phân bón hóa học
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 12 Mối quan hệ giũa các hợp chất vô cơ
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 13 Luyện tập

Giải bài tập Chương 2: Kim Loại

 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 15 Tính chất vật lý của kim loại
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 16 Tính chất hóa học của kim loại
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 17 Dãy hoạt động hóa học của kim loại
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 18 Nhôm
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 19 Sắt
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 20 Hợp kim sắt Gang, thép
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 21 Sự ăn mòn kim loại
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 22 Luyện tập
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 24 Ôn tập học kì 1

Giải bài tập Chương 3: Phi Kim. Sơ lược về Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố Hóa Học

 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 25 Tính chất của phi kim
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 26 Clo
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 27 Cacbon
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 28 Các oxit của Cacbon
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 29 Axit Cacbonic, muối cacbonat
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 30 Silic và công nhiệp Silicat
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 31 Bảng tuần hoàn
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 32 Luyện tập

Giải bài tập Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 34 Khái niệm hợp chất hữu cơ
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 35 Cấu tạp hợp chất hữu cơ
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 36 Metan
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 37 Etilen
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 38 Axetilen
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 39 Benzen
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 41 Nhiên Liệu
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 42 Luyện tập

Giải bài tập Chương 5: Dẫn Xuất của Hiđrocacbon. Polime

 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 44 Rượu etylic
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 45 Axit axetic
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 46 Mối lên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 47 Chất béo
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 48 Luyện tập
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 50 Glucozo
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 51 Saccarozo
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 52 Tinh bột và xenlulozo
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 53 Protein
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 54 Polime
 • Giải bài tập Hóa 9 Bài 56 Ôn tập cuối năm

Trên đây là nội dung Giải bài tập SGK môn Hóa lớp 9 được HOC247 biên soạn và tổng hợp. Các em có thể thi theo hình thức online để đánh giá năng lực của mình hoặc tải về máy.

Ngoài ra các em có thể chia sẻ lên Facebook cho bạn bè cùng học để tích lũy điểm HP và nhận nhiều phần quà giá trị từ HOC247 nhé! Chúc các em học tốt!