This entry is part 1 of 69 in the series Học C Không Khó

Giới thiệu khóa học “Học C bá đạo”

Khóa học lập trình C “Học C bá đạo” hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả độc giả của Lập Trình Không Khó có mong muốn học lập trình C. Nội dung khóa học sẽ tập trung vào thực hành và đào tạo tư duy lập trình. Tất nhiên nội dung sẽ được thiết kế dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình.

Lưu ý:

 • Nếu bạn đang tìm kiếm khóa học C++, hãy tham gia học tại đây.
 • Nếu bài tập ở khóa học này chưa đủ với bạn, hãy luyện tập thêm với loạt 1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải
 • Trong quá trình học, hãy vào Luyện Code Online để thực hành các bài tập dựa trên kiến thức bạn học được nhé.
 • Hãy học trên website của mình, bởi vì có những bài học không giảng dạy bằng video. Đối với các bài có video clip, nội dung bài học vẫn được trình bày đầy đủ.
 • Hãy tham gia nhóm học tập, giải đáp thắc mắc của khóa học: Lập Trình Không Khó

» Mẹo: Hãy đăng ký kênh Youtube của Lập Trình Không Khó để nhận các bài học mới nhất nhé!

Lưu ý khi tham gia khóa học

 1. Cuối mỗi bài học sẽ có bài tập thực hành, các bạn tham gia học nên làm hết các bài tập thực hành đó và nộp bài tập bằng cách comment lời giải của bạn xuống phần bình luận của mỗi bài học đó. Admin sẽ chữa giúp bạn.
 2. Mọi thắc mắc liên quan tới bài học bạn vui lòng đặt câu hỏi trên forum của Lập Trình Không Khó để được giải đáp và cùng trao đổi.
 3. Đọc kỹ các thông tin khóa học dưới đây để có được kết quả học tập tốt nhất.

Nội dung khóa học lập trình C

Các bài giảng trong khóa học “Học C bá đạo”

Phần 1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

 • Bài 1. Giới thiệu khóa học (chính là bài này)
 • Bài 2. Cài đặt môi trường lập trình C
 • Bài 3. Biên dịch code C sử dụng g++
 • Bài 4. Biến và hằng trong C
 • Bài 5. Các kiểu dữ liệu trong C
 • Bài 6. Hiện tượng tràn số trong C
 • Bài 7. Nhập xuất trong C
 • Bài 8 – 10. Toán tử trong C
 • Bài 11. Bài tập In ra mã ASCII của ký tự nhập từ bàn phím
 • Bài 12. Bài tập hoán vị 2 số nguyên

Phần 2. Cấu trúc điều khiển & rẽ nhánh

 • Bài 13. Cấu trúc điều khiển if else
 • Bài 14. Bài tập xếp loại học sinh
 • Bài 15. Bài tập tìm số lớn nhất trong 3 số a, b, c
 • Bài 16. Vòng lặp for trong C
 • Bài 17. Bài tập tính tổng các số chẵn trong đoạn [a, b]
 • Bài 18. Bài tập in ra các số nguyên tố nhỏ hơn 1000
 • Bài 19. Vòng lặp while và do … while
 • Bài 20. Sự linh hoạt trong sử dụng vòng lặp
 • Bài 21. Lệnh break và continue
 • Bài 22. Cấu trúc điều khiển switch case
 • Bài 23. Bài tập phân tích thừa số nguyên tố
 • Bài 24. Bài tập tìm số đảo ngược
 • Bài 25. Bài tập tìm BCNN của 2 số

Phần 3. Hàm trong C

 • Bài 26. Một số hàm trong thư viện toán học math.h
 • Bài 27. Hàm người dùng định nghĩa – BT xây dựng máy tính bỏ túi
 • Bài 28. Hàm trả về giá trị – BT tìm min max của 3 số
 • Bài 29. Hàm không trả về giá trị
 • Bài 30. Hàm đệ quy
 • Bài 31. Bài tập đảo ngược số sử dụng hàm
 • Bài 32. Phạm vi của biến
 • Bài 33. Tham trị và tham chiếu
 • Bài 34. Lệnh return và exit
 • Bài 35. Bài tập kiểm tra số armstrong
 • Bài 36. Bài tập đảo in ngược chuỗi dùng đệ quy
 • Bài 37. Bài tập đổi số nhị phân sang thập phân và ngược lại
 • Bài 38. Bài tập chuyển số thập phân sang bát phân và ngược lại
 • Bài 39. Bài tập tính giai thừa của số n nhập từ bàn phím
 • Bài 40. Bài tập tìm số Fibonacci thứ n nhập từ bàn phím

Phần 4. Mảng trong C

 • Bài 41. Nhập xuất mảng 1 chiều trong C
 • Bài 42. Bài tập tính tổng các số lẻ trong mảng 1 chiều
 • Bài 43. Bài tập tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng 1 chiều
 • Bài 44. Bài tập tìm vị trí của số lớn nhất trong mảng 1 chiều
 • Bài 45. Bài tập sắp xếp mảng 1 chiều tăng, giảm dần
 • Bài 46. Bài tập liệt kê các số nguyên tố trong mảng 1 chiều
 • Bài 47. Thuật toán sắp xếp nổi bọt – Bubble sort
 • Bài 48. Thuật toán sắp xếp chọn – Selection sort
 • Bài 49. Thuật toán sắp xếp chèn – Insertion sort
 • Bài 50. Thuật toán tìm kiếm nhị phân
 • Bài 51. Bài tập tìm số lớn thứ 2 ở trong mảng 1 chiều
 • Bài 52. Thêm, xóa phần tử trong mảng 1 chiều
 • Bài 53. Bài tập mảng 1 chiều có lời giải tổng hợp
 • Bài 54. Nhập xuất mảng 2 chiều
 • Bài 55. Tuyển tập bài tập mảng 2 chiều có lời giải

Phần 5. Chuỗi trong C

 • Bài 56. Nhập xuất chuỗi trong C
 • Bài 57. Các hàm trong thư viện string.h
 • Bài 58. Đảo ngược chuỗi trong C
 • Bài 59. Chuyển chuỗi sang số nguyên trong C
 • Bài 60. Chuyển số nguyên sang chuỗi trong C
 • Bài 61. Bài tập đếm số từ của chuỗi trong C
 • Bài 62. Tuyển tập bài tập chuỗi trong C có lời giải

Phần 6. Con trỏ trong C

 • Bài 63. Con trỏ trong C
 • Bài 64. Mối liên hệ giữa con trỏ và mảng trong C
 • Bài 65. Con trỏ và hàm trong C
 • Bài 66. Cấp phát bộ nhớ động trong C
 • Bài 67. Cấp phát động mảng 2 chiều trong C
 • Đọc thêm tài liệu tham khảo: Tìm hiểu bản chất của con trỏ – từ cơ bản đến nâng cao

Phần 7. Kiểu struct trong C

 • Bài 68. Struct trong C
 • Bài 69. Bài tập quản lý sinh viên sử dụng struct

Phần 8. Đọc ghi file trong C

 • Bài 70. Đọc ghi file trong C

Phần 9. Các bài học bổ sung

 • Hướng dẫn debug trên Visual Studio Code

Phần 10. Kết thúc khóa học

 • Đồ án 1. Hướng dẫn làm game rắn săn mồi trong C
 • (Chờ các bạn nộp đồ án xịn hơn nữa sẽ bổ sung vào đây)

Thông tin khóa học: “Học C bá đạo”

Thông tin Giảng viên

Nguyễn Văn Hiếu – Admin blog Lập trình không khó

Một số nét nổi bật về giảng viên Nguyễn Văn Hiếu:

 1. Là người sáng lập hệ thống đào tạo lập trình “Lập trình không khó”
 2. Là cựu sinh viên với 3 năm liên tiếp tham gia các kỳ thi Olympic tin học/ ACM-ICPC Việt Nam và đạt được nhiều thành tích.
 3. Hiện tại đang công tác tại Zalo ở vị trí R&D

Khóa học “Học C bá đạo” có gì nổi bật?

 1. Tập trung vào thực hành/ làm bài tập thay vì lý thuyết dày đặc.
 2. Chất lượng khóa học được đặt lên hàng đầu.
 3. Người dùng có thể học trên Ubuntu hoặc Windows.
 4. Được tương tác với giảng viên thông qua forum.
 5. Mình không hề bán khóa học này, khóa học là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
 6. Sử dụng Visual Studio Code với phiên bản C mới nhất.

Học xong khóa học “Học C bá đạo” bạn được gì?

 1. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C
 2. Hiểu được bản chất của lập trình
 3. Nâng cao tư duy lập trình
 4. Có thể tự học ngôn ngữ mới (C++/Java/C#/Python)
 5. Nắm vững kiến thức các thuật toán nền tảng
 6. Nắm được cách tối ưu hóa trong lập trình

Thông tin thêm

Thông tin khóa học lập trình C: https://nguyenvanhieu.vn/khoa-hoc-lap-trinh-c/ Website: https://nguyenvanhieu.vn Email: hieunv.dev(at)gmail.com Forum: https://www.facebook.com/groups/LapTrinhKhongKho/

Keywords: học c bá đạo, tự học lập trình c, học lập trình c qua bài tập, học c với nguyễn văn hiếu, lập tình không khó, học c cơ bản, bài tập lập trình c

Tài liệu tham khảo bổ sung

Ngoài việc tham gia khóa học lập trình C “Học C bá đạo” này, bạn đọc cũng nên tham khảo thêm một số tài liệu dưới đây. Đây cũng là những tài liệu mình tham khảo để xây dựng khóa học này!

 1. Learn C (Introduction and Tutorials to C Programming)
 2. Kho tài liệu lập trình C tổng hợp
 3. Kỹ thuật lập trình C từ cơ bản đến nâng cao của thầy Phạm Văn Ất
 4. Ebook 1000 bài tập lập trình của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 5. C Library