Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBDN thành phố; sự hỗ trợ của các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội thành phố; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

a1 co so ha tang huyen co do ngay cang phat trien Cơ sở hạ tầng huyện Cờ Đỏ ngày càng phát triển.

Huyện ủy Cờ Đỏ đã thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Bên cạnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội địa phương. Song với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, lĩnh vực kinh tế đã cho thấy những bước phục hồi và phát triển nhanh chóng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế sôi động của thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, Huyện ủy đã chỉ đạo sản xuất thắng lợi 03 vụ lúa với tổng diện tích 63.307,17 ha (trong đó diện tích cánh đồng lớn có bao tiêu 32.938 ha đạt 101,35%KH), tổng sản lượng 383.126 tấn đạt 109,46%KH (giảm 20.799 tấn so với năm 2021); diện tích, năng xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản vượt chỉ tiêu kế hoạch; giá trị sản xuất bình quân trên 198 triệu đồng/01ha đạt 107,56%KH; xuống giống vụ Đông Xuân 2022-2023 đảm bảo kế hoạch, lịch thời vụ; chỉ đạo thành lập mới 06/05 hợp tác xã đạt 120%KH (đến nay có 39 hợp tác xã), xây dựng 07/04 sản phẩm OCOP đạt 175%KH; chỉ đạo nạo vét 35 công trình thủy lợi gần với đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp với kinh phí trên 35 tỷ đồng; số hộ sử dụng nước sạch chiếm 95,58%, đạt 100%KH. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão, kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại 25 căn nhà sập, tốc mái, tổng kinh phí trên 68,5 triệu đồng. Trong năm qua, Huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được người dân, doanh nghiệp đồng tỉnh ủng hộ; xây dựng hoàn thành 03 xã nông thôn mới nâng cao (Thới Đông, Thới Xuân, Thạnh Phú); tổ chức phát động xây dựng 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Đông Hiệp, Thới Hưng) mỗi xã đạt trên 50% tiêu chí.

Đồng chí Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ đi kiểm tra thực tế và thăm mô hình trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển nhiều loại hình dịch vụ; nâng cấp, sắp xếp, chỉnh trang tại các điểm chợ phục vụ mua bán, giao thương hàng hóa, góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lên 5.298,60 tỷ đồng, đạt 123,22%KH (tăng 24,42% so với năm 2021); giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được 2.545,62 tỷ đồng, đạt 110,68%KH (tăng 19,26% so với năm 2021). Thu nhập bình quân đầu người của huyện là 66,33 triệu đồng/năm, đạt 102,05%KH (tăng 8,02 triệu đồng so với năm 2021).

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Huyện đã phối hợp với thành phố tổ chức khởi công cầu Cờ Đỏ, cầu Kênh Ngang; khởi công 14 cầu bê tông; hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 cây cầu; xây dựng 13 tuyển giao thông nông thôn dài trên 18,8 km đạt 104,43%KH. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể và quy hoạch xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của huyện; nâng chất các tiêu chuẩn đô thị loại V Trung An đến nay đạt 83,75/75 điểm. Tổng số hộ dân sử dụng điện an toàn là 30.505 hộ, đạt tỷ lệ 99,07% vượt 0,02%KH.

Đồng chí Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ chủ trì hội nghị.

Đồng thời, chú trọng công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Huyện đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; xử lý nghiêm 06 trường hợp vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích; thu hồi 0,2 ha; bồi thường, hỗ trợ tái định cư 99 tỷ đồng đối với 04 công trình; cưỡng chế thu hồi đất 12 trường hợp thực hiện các dự án công trình, đảm bảo quy định pháp luật. Công tác thu gom, xử lý rác thải được quan tâm, tỷ lệ xử lý rác thải đạt trên 95%; đấu thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác 03 năm (năm 2022 đến năm 2024). Ngoài ra, thu – chi ngân sách tính đến ngày 30/11/2022 được 96,54 tỷ đồng đạt 142,38% dự toán năm. Chi ngân sách được 634,87 tỷ đồng đạt 86,68% dự toán năm, ước cuối năm được 700,96 tỷ đồng đạt 97,81% dự toán năm (giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 172,71 tỷđồng đạt 96,38%KH).

Ngoài những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, Huyện ủy Cờ Đỏ cũng có những thành quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục được duy trì ở mức cao; các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Qua đó, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, từng bước xây dựng và phát triển huyện nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp./.