CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Lương Gross là khoản tiền lương được người sử dụng lao động ghi trong hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong quá trình ký kết với người lao động. Vậy lương Gross là gì? Cách tính lương này như thế nào? Mời bạn hãy cùng EBH tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Lương Gross là một kiểu tiền lương trả cho người lao động

1. Lương Gross là gì?

Lương Gross hay lương gộp là tổng thu nhập hàng tháng của người lao động bao gồm lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp lương, tiền hoa hồng, tiền đóng các khoản bảo hiểm và cả tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của người lao động phải nộp.

Như vậy, lương gross là tổng tiền lương người lao động nhận được mỗi tháng trước khi trừ đi các khoản bảo hiểm như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Đây là số tiền thường được đưa ra khi đàm phán về mức lương và được thông báo trong hợp đồng lao động.

Người lao động nhận lương Gross sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ trích tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm trong năm đó đối với người lao động. Theo đó, tổng mức đóng BHXH năm 2024 của người lao động Việt Nam là 10,5% trong đó tỷ lệ trích nộp tiền lương lần lượt là Quỹ BHXH (8,0%), quỹ BHYT (1,5%) và quỹ BHTN (1,0%)

Ví dụ: Trên hợp đồng lao động ghi trả lương gross cho người lao động là 10.000.000 đồng/tháng. Khoản tiền lương này chưa phải chịu thuế TNCN theo quy định. Tuy nhiên người lao động phải trích 10,5% tiền lương (tương đương 1.050.000 đồng) để đóng các khoản BHXH bắt buộc theo quy định. Như vậy, số tiền thực tế mà người lao động nhận về mỗi tháng là 10.000.000 – 1.050.000 = 8.950.000 đồng.

Khoản tiền người lao động được nhận sau khi trừ đi tiền đóng bảo hiểm trong ví dụ trên còn được gọi là lương Net (lương ròng) hay lương thực nhận. Đây là thu nhập sau thuế mà người lao động thực nhận được từ đơn vị, người sử dụng lao động trả hằng tháng sau khi đã trừ hết các loại khoản chi phí bao gồm tiền đóng bảo hiểm và khác khoản tiền thuế TNCN.

1.1 Công thức quy đổi lương Gross sang lương Net

Chuyển đổi lương Gross sang Net (gross to net) là quá trình tính toán để xác định số tiền lương thực tế (lương Net) người lao động nhận được sau khi đã trừ đi các khoản thuế thu TNCN và các khoản đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).

Công thức chung để chuyển đổi lương Gross sang Net là:

Lương Net = Lương Gross – (BHXH BHYT + BHTN + thuế TNCN)

Trong đó:

– Lương Gross: là tổng thu nhập trước thuế của người lao động trước khi trừ các khoản phí và thuế.

– Lương Net: là số tiền lương thực tế người lao động nhận được sau khi trừ các khoản phí và thuế.

– Tiền thuế TNCN chỉ phải đóng nếu mức lương của người lao động đạt ngưỡng phải đóng thuế theo quy định của Nhà Nước.

Người lao động cũng có thể sử dụng các công cụ tính lương trực tuyến để thực hiện việc chuyển đổi này một cách dễ dàng.

2. Cách tính lương Gross sang Net năm 2024

Để tính lương gross năm 2024 người lao động cần chú ý căn cứ áp dụng theo các quy định hiện hành của Pháp luật gồm:

(1) Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng năm 2024 là 11.000.000 đồng/tháng (tương ứng 132.000.000 đồng/năm) đối với nguời nộp thuế và 4.400.000 đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc căn cứ theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14.

(2) Áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2024 (từ 01/1/2024 – 30/6/2024) căn cứ theo điều 3, Nghị định 38/2022/NĐ-CP và mức lương cơ sở năm 2024 (trước ngày 01/7/2024) là 1.800.000 đồng.

Để tính toán chính xác, người lao động cũng cần phải biết tỷ lệ đóng bảo hiểm cụ thể và tính tiền thuế TNCN phải nộp theo quy định hiện hành.

Ví dụ: Lao động A ký hợp đồng lao động với Công ty TSD thuộc Vùng I với mức lương là 15 triệu đồng/tháng. Đây cũng là khoản thu nhập chịu thuế TNCN duy nhất và lao động A có 2 người phụ thuộc. Tính lương gross sang net của lao động A.

2.1 Cách tính lương gross sang net theo công thức quy đổi

Lương Gross = 15.000.000 đồng

Tiền bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội (8%) = 1.200.000 đồng; Bảo hiểm y tế (1.5%) = 225.000 đồng; Bảo hiểm thất nghiệp (1%) = 150.000 đồng

=> Các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN = 1.575.000 đồng

=> Thu nhập trước thuế = Lương Gross – tiền đóng bảo hiểm = 13.425.000 đồng

Giảm trừ gia cảnh bản thân = 11.000.000 đồng

Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc = 8.800.000 đồng

=> Thu nhập chịu thuế = thu nhập trước thuế – giảm trừ gia cảnh – giảm trừ người phụ thuộc = 0 đồng.

Thuế thu nhập cá nhân = 0 đồng. Chi tiết bảng tính tiền thuế TNCN theo mức chịu thuế.

Mức chịu thuế

Thuế suất

Tiền nộp

Đến 5 triệu VNĐ

5%

0

Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ

10%

0

Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ

15%

0

Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ

20%

0

Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ

25%

0

Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ

30%

0

Trên 80 triệu VNĐ

35%

0

Thuế TNCN

Tổng

0

Bảng tính chi tiết tiền thuế TNCN

=> Lương Net = (Thu nhập trước thuế – Thuế thu nhập cá nhân) = 13.425.000 đồng

Như vậy lao động A trong trường hợp này sẽ có mức lương thực nhận là 13 triệu 425 nghìn đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính ra được tổng mức lương mà người sử dụng lao động phải trả cho lao động A theo hợp đồng lao động như sau:

Lương Gross

15.000.000

Bảo hiểm xã hội (17%)

2.550.000

Bảo hiểm Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (0.5%)

75.000

Bảo hiểm y tế (3%)

450.000

Bảo hiểm thất nghiệp (1%)

150.000

Tổng cộng

18.225.000

Tổng tiền lương người sử dụng lao động phải trả cho lao động A

Ngoài cách tính thủ công ở trên, để tính lương Gross sang Net trực tuyến, người lao động còn có thể sử dụng công cụ tính lương trực tuyến miễn phí tại các trang web như TopCV hoặc LuatVietNam, nơi cung cấp công cụ chuyển đổi lương Gross sang Net hoặc ngược lại một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bạn chỉ cần nhập các thông tin cần thiết và công cụ sẽ tự động tính toán để đưa ra kết quả.

2.2 Cách tính lương gross sang net online trên TopCV

Các bước tính lương gross to net của lao động A trên công cụ tính lương của TopCV như sau:

Bước 1: Truy cập công cụ tính lương Gross sang Net và ngược lại chuẩn 2024 trên TopCV tại địa chỉ trang web là: https://www.topcv.vn/tinh-luong-gross-net

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết gồm thu nhập (1), số người phụ thuộc (2) và tích chọn mức lương đóng bảo hiểm (3), vùng (4) tương ứng với trường hợp của lao động A.

Bước 3: Chọn quy đổi GROSS => NET (5) để xem kết quả tính lương Net (6) của lao động A là 13.425.000 đồng

2.3 Cách tính lương Gross sang Net online trên LuatVietNam

Các bước tính lương Gross sang Net bằng công cụ tính lương của Luatvietnam như sau:

Bước 1: Truy cập công cụ tính lương gross sang net, net sang gross mới nhất 2024 trên trang web của LuatVietNam tại địa chỉ trang web là: https://luatvietnam.vn/tinh-luong-gross-net.html