Tài khoản Garena của bạn có thể bị khóa vì vi phạm quy định của Garena hoặc đang trong quá trình hỗ trợ Thay đổi thông tin theo yêu cầu. Để biết được lý do chính xác, bạn vui lòng tham khảo các hướng dưới đây để biết hướng xử lý cho tài khoản của mình.

I. Tài khoản của bạn bị khóa trong game

  • Bạn bị khóa trong game Liên Quân Mobile, xem hướng dẫn tại đây.

  • Bạn bị khóa trong game Fifa Online 4, xem hướng dẫn tại đây.

  • Bạn bị khóa trong game Free Fire, xem hướng dẫn tại đây.

  • Bạn bị khóa trong game Blade and Soul, xem hướng dẫn tại đây.

  • Bạn bị khóa trong game Cái Thế Tranh Hùng, xem hướng dẫn tại đây.

II. Tài khoản bị khóa đăng nhập

Nếu tài khoản Garena của bạn bị khóa đăng nhập thì bạn sẽ nhận được thông báo “Tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng nếu bạn cần được giải quyết thắc mắc” khi đăng nhập tài khoản vào các ứng dụng Web, Garena PC, Garena Mobile,…

deYfeH0_24zVn-gTqbi3z2Y147rrBISYZiLVSao_nVtB8UzcbtGgYxFhGfovCCeKXFyDj1ShfX5550UqJxQWNbg2dmygrT1DZyVTnV1Vna35BPQprLXOcmDBMj0KtWJyqNEVt6FM

Thông thường, trước khi tiến hành khóa tài khoản Garena, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng qua Email hoặc Số điện thoại đăng ký trong tài khoản. Các lý do tài khoản Garena bị khóa đăng nhập gồm :

1. Tài khoản bị khóa vì đang trong quá hỗ trợ thay đổi thông tin trong tài khoản

  • Nếu bạn là người đã gửi yêu cầu hỗ trợ thay đổi thông tin, hãy kiểm tra hướng dẫn của Garena qua Phiếu yêu cầu mà bạn đã gửi hoặc Email liên hệ mà bạn đã cung cấp trong phiếu yêu cầu trước đó để biết được các bước tiếp theo cần làm.
  • Trong trường hợp bạn muốn ngưng quy trình hỗ trợ và mở khóa lại tài khoản, bạn có thể gửi phiếu yêu cầu tại đây: Hủy yêu cầu hỗ trợ

2. Tài khoản bị khóa do tranh chấp tài khoản

Tài khoản đang trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ bị khóa và bạn cần theo dõi Email liên hệ của bạn để nhận được thông báo từ Garena. Tài khoản sẽ không được mở khóa lại cho đến khi xác minh được chủ sở hữu thật sự.

3. Tài khoản bị khóa vi gian lận thanh toán

Tài khoản có hành vi gian lận nạp tiền bằng thẻ Ngân Hàng như ATM, VISA, Master Card,…thì tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn và chỉ mở lại trong trường hợp chủ thẻ rút khiếu nại, đồng thời Garena nhận được yêu cầu mở khóa lại tài khoản từ phía Ngân Hàng phát hành thẻ.

4. Tài khoản bị khóa do sử dụng Sò lậu, Sò không rõ nguồn gốc.

Tài khoản Garena sử dụng Sò lậu, Sò không rõ nguồn gốc có thể bị khóa vĩnh viễn và trong trường hợp mở khóa, Garena sẽ chủ động liên hệ với chủ Tài khoản thông qua Email/Số điện thoại đăng ký với tài khoản Garena.