Có được áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1? – LawKey

Mua 1 tặng 1

Căn cứ để áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 trên thực tế là gì? Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây.

♥Các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành

♦Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

♦Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

♦Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

♦Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

♦Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

♦Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

♦Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

♦Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

»Như vậy, hình thức mua 1 tặng 1 được xác định là hình thức khuyến mại Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền. Để xem xét khả năng có thể thực hiện hoạt động này trên thực tế hay không, cần căn cứ vào quy định về hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

♥Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:

Xem thêm:  Game Heroes PC: Một cái nhìn tổng quan

♦Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

♦Các trường hợp không áp dụng hạn mức 50% về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

♣ Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

♣ Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

♣ Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

♣ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương).

♣ Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi).

♣ Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

»Vì hoạt động khuyến mại mua 1 tặng 1 rơi vào trường hợp Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây không phải là trường hợp không áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ đã được liệt kê ở trên.

Kết luận: Hoạt động khuyến mại mua 1 tặng sẽ không được phép tiến hành do không nằm trong trường hợp mà pháp luật cho phép.

>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký hoạt động chương trình khuyến mại

Thông báo hoạt động khuyến mại với Sở Công thương

Trên đây là toàn bộ tư vấn của LawKey, nếu có vấn đề nào còn thắc mức, lien hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kịp thời.