photo 1715316956615 1715316956778177415428 0 57 1080 1785 crop 17153169702792137896179
Có rất nhiều anime được công chúng đón nhận nhưng mãi chẳng thấy ra mùa tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *