Xã Nhị Khê (huyện Thường Tín): Cần chấn chỉnh ngay tồn tại trong lĩnh vực Địa chính Xã Duyên Thái (huyện Thường Tín): Phải khắc phục ngay sai sót lĩnh vực địa chính

Chiều 7/3, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội, do Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ – Phó trưởng Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố chủ trì đã kiểm tra đột xuất tại UBND xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Đây là xã thứ ba của huyện Thường Tín được kiểm tra trong đợt này.

Thông tin sai, có tẩy xóa nhưng không đính chính…

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận, UBND xã Ninh Sở bố trí 4 công chức trực tại Bộ phận một cửa, có thái độ tiếp dân hòa nhã. Bộ phận một cửa được trang bị máy tính kết nối mạng, máy scan, cây nước uống… phục vụ công dân đến giao dịch.

UBND xã Ninh Sở đã niêm yết nội quy làm việc, bộ quy tắc ứng xử, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”… Việc niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã bảo đảm theo từng lĩnh vực, hình thức và nội dung theo quy định; có niêm yết thông tin tiếp nhân phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Kiểm tra đột xuất xã Ninh Sở: Phát hiện nhiều hồ sơ cấp "sổ đỏ" bị chậm Bộ phận một cửa xã Ninh Sở.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm từ ngày 1/1 đến ngày 7/3, Đoàn Kiểm tra ghi nhận, xã Ninh Sở đã tiếp nhận 157 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 136 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 112 hồ sơ, đúng hạn 13 hồ sơ, quá hạn 11 hồ sơ, số còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Kiểm tra lĩnh vực tiếp dân cho thấy, UBND xã Ninh Sở đã bố trí phòng tiếp công dân riêng biệt; có niêm yết lịch tiếp công dân của lãnh đạo và của cơ quan UBND xã; có quyết định kiện toàn tổ tiếp công dân, nội quy tiếp công dân; mở sổ tiếp công dân của lãnh đạo và tiếp công dân thường xuyên. Tuy nhiên, xã Ninh Sở không niêm yết các văn bản về tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…

Đáng quan tâm, kiểm tra Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký khai tử cho thấy, có trường hợp thông tin trong sổ bị sai, có tẩy xóa nhưng không đính chính trong sổ; một số hồ sơ trong giấy tiếp nhận và trả kết quả chưa có đầy đủ chữ ký của công dân và cán bộ tiếp nhận hồ sơ…

Hàng trăm “sổ đỏ” bị “quên”

Trong lĩnh vực Địa chính – Xây dựng, công chức phụ trách lĩnh vực đã xuất trình được bản đồ địa chính, Sổ mục kê, Sổ địa chính, Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ cho công tác kiểm tra. Tuy nhiên, đơn vị không xuất trình được văn bản phân công nhiệm vụ đối với công chức địa chính.

Kiểm tra đột xuất xã Ninh Sở: Phát hiện nhiều hồ sơ cấp "sổ đỏ" bị chậm Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ kết luận cuộc kiểm tra.

Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố phát hiện 112 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc diện phải đính chính sau khi thu hồi một phần đất để thực hiện dự án từ cuối năm 2021 nhưng chưa được UBND xã Ninh Sở chuyển giao đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi chánh huyện Thường Tín; 16 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chậm giải quyết. (Theo báo cáo của UBND xã Ninh Sở, 112 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đều liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng).

UBND xã Ninh Sở lập biên bản xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp và biên bản cưỡng chế công trình vi phạm trên đất nông nghiệp không có chữ ký của Chủ tịch UBND xã hoặc văn bản ủy quyền của Chủ tịch UBND xã.

Kiểm tra Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị, theo báo cáo của UBND xã, đã lập 10 biên bản vi phạm hành chính về pháp luật đất đai (năm 2020 lập 2 biên bản, năm 2021 lập 4 biên bản, năm 2022 lập 3 biên bản, năm 2023 lập 1 biên bản); trong đó, chỉ có 1 trường hợp (năm 2020) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết luận cuộc kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ ghi nhận những kết quả UBND xã Ninh Sở đã làm được trong chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tại thời điểm kiểm tra có 12/12 công chức có mặt tại trụ sở, việc tổ chức thực hiện Bộ phận “một cửa”…

Kiểm tra đột xuất xã Ninh Sở: Phát hiện nhiều hồ sơ cấp "sổ đỏ" bị chậm Chủ tịch UBND xã Ninh Sở Nguyễn Xuân Đạo phát biểu tiếp thu nội dung kiểm tra.

Đồng thời, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố đề nghị UBND xã Ninh Sở khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại đã được Đoàn chỉ ra. Với 112 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc diện phải đính chính sau khi thu hồi một phần đất để thực hiện dự án từ cuối năm 2021 nêu trên, Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố đề nghị Chủ tịch UBND xã chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND huyện. Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố cũng sẽ giao cho huyện Thường Tín tiếp tục kiểm tra làm rõ vấn đề này.

Bên cạnh đó, Đoàn đề nghị UBND xã giải trình làm rõ 9 trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính về pháp luật đất đai nhưng không ban hành quyết định xử phạt; báo cáo giải trình gửi về Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố trước ngày 14/3/2023.

Phát biểu tiếp thu nội dung kiểm tra, Chủ tịch UBND xã Ninh Sở Nguyễn Xuân Đạo khẳng định, ngay sau cuộc kiểm tra này sẽ củng cố, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định.