PhuThien

Huyện Phú Thiện được thành lập theo Nghị định số 50/2007/NĐ-CP ngày 30-3-2007 của Chính phủ. Theo Nghị định này, huyện Ayun Pa được chia tách để thành lập thị xã Ayun Pa (phía đông) và huyện Phú Thiện (phía tây). Trước đây Phú thiện là thị trấn nhỏ của huyện Ayun Pa, nằm ở vị trí đông nam tỉnh Gia Lai, trên đường Quốc lộ 7 (nay là Quốc lộ 25) nối từ thị trấn Chư Sê đi Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), lãnh thổ huyện Phú Thiện nằm gọn trong lòng chảo nơi có con sông Yun bắt nguồn từ cao nguyên Kon Tum chảy qua.

Diện tích: 504, 73 Km2.

Dân số: 66.945 người (số liệu thống kê năm 2008).

Vị trí địa lý:

– Bắc giáp: huyện Chư Sê.

– Nam giáp: thị xã Ayun Pa.

– Đông giáp: huyện Ia Pa.

– Tây giáp: huyện Chư Pưh.

Đơn vị hành chính cấp xã, trị trấn: 10 (1 thị trấn, 9 xã).

– Thị trấn: Phú Thiện.

– Các xã: Ayun Hạ, Chrôh Pơnan, Chư A Thai, Ia Ake, Ia Hiao, Ia Piar, Ia Peng, Ia Sol, Ia Yeng.

Tổng quan kinh tế – văn hoá – xã hội:

Hơn 3 năm qua (2007 – 2010), huyện Phú Thiện đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 12,88%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế đạt được những thành tựu quan trọng, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Huyện đã khai thác tối đa sức tưới của công trình thủy lợi Ayun Hạ để phát triển sản xuất nông nghiệp, đến nay tổng diện tích cây trồng các loại đạt khoảng 22.000 ha, trong đó diện tích lúa nước 2 vụ đạt trên 6.000 ha. Đến cuối năm 2009, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 200 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 52 tỷ đồng. Các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm luôn đạt và vượt so với kế hoạch.

Các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo thực hiện có hiệu quả. Huyện đã giải ngân được trên 50 tỷ đồng vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, qua đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 20% (năm 2007) xuống còn 11,37% (đầu năm 2010). Các tuyến đường liên xã, liên thôn được nâng cấp, mở rộng. Đến năm 2010, huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc Tiểu học và THCS. Các chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai có hiệu quả. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai có chất lượng, đến nay có 32% số thôn, làng và 60% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội luôn luôn được giữ vững.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, huyện hướng tới mục tiêu phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, đồng thời tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Quan tâm thực hiện có chất lượng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội; tăng cường công tác thu ngân sách và thực hiện chi đúng theo quy định và bảo đảm hiệu quả.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế. Chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội, triển khai có chất lượng công tác xóa đói giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ THIỆN

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN PHÚ THIỆN

Địa chỉ: thị trấn Phú Thiện – huyện Phú Thiện – Gia Lai

Điện thoại: 059.3882226

Fax: 059.3882237

Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng