Bài 2.6 trang 32 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho biết ({153^2} = 23409). Hãy tính (sqrt {23409} )

Bài giải

(sqrt {23409} ) = 153.

Bài 2.7 trang 32 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Từ các số là bình phương cảu 12 số tự nhiên đầu tiên, em hãy tìm căn bậc hai số học của các số sau:

a) 9; b) 16;

c) 81; d) 121

Bài giải

a) Vì ({3^2} = 9) nên (sqrt 9 = 3)

b) Vì ({4^2} = 16) nên (sqrt {16} = 4)

c) Vì ({9^2} = 81) nên (sqrt {81} = 9)

d) Vì ({11^2} = 121) nên (sqrt {121} = 11)

Bài 2.8 trang 32 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Khi tìm căn bậc hai số học của một số tự nhiên ta thường phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn:

Vì (324 = {2^2}{.3^4} = {({2.3^2})^2} = {18^2}) nên (sqrt {324} = 18)

Tính căn bậc hai số học của 129 600.

Bài giải

Ta có: (129{rm{ }}600 = {2^6}{.3^4}{.5^2} = {({2^3}{.3^2}.5)^2} = {360^2}) nên (sqrt {129600} = 360)

Bài 2.9 trang 32 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Tính độ dài các cạnh của hình vuông có diện tích bằng:

a) 81 dm2; b) 3 600 m2; c) 1 ha

Bài giải

a) Độ dài các cạnh của hình vuông là: (sqrt {81} = 9) (dm)

b) Độ dài các cạnh của hình vuông là: (sqrt {3600} = 60) (m)

c) Đổi 1 ha = 10 000 m2

Độ dài các cạnh của hình vuông là: (sqrt {10000} = 100) (m)

Chú ý: Câu c cần đổi đơn vị trước khi tìm căn bậc hai số học.

Bài 2.10 trang 32 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005.

a) 3; b) 41; c) 2 021

Bài giải

Làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005 tức là làm tròn đến hàng phần trăm.

(begin{array}{l}a)sqrt 3 = 1,73205…. approx 1,73\b)sqrt {41} = 6,40312…. approx 6,40\c)sqrt {2021} = 44,95553…. approx 44,96end{array})

Bài 2.11 trang 32 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Biết rằng bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8 dm và chiều rộng là 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu đềximét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Bài giải

Ta có: Bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật là: ({5^2} + {8^2} = 25 + 64 = 89)

Độ dài đường chéo của một hình chữ nhật là: (sqrt {89} = 9,43398…)(dm)

Làm tròn kết quả này đến hàng phần mười, ta được: 9,4 dm

Chú ý: Độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng căn bậc hai số học của tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó

Bài 2.12 trang 32 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Để lát một mảnh sân hình vuông có diện tích 100 m2, người ta cần dùng bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh dài 50 cm (coi các mạch ghép là không đáng kể)?

Bài giải

Diện tích 1 viên gạch là: 502 = 2500 (cm2) = 0,25 m2.

Số viên gạch cần là: 100 : 0,25 = 400 (viên)

Bài tiếp theo: Trang 36 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xem thêm:

  • Trang 28 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức
  • Trang 38 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức
  • Trang 39 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 32 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu