Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành QĐ số 2996 Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị với những nội dung chủ yếu sau:

1.Tên khu vực phát triển đô thị: Khu vực phát triển đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030.

2. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông.

  1. Địa điểm, ranh giới, quy mô và tính chất khu vực phát triển đô thị (đính kèm thuyết minh và bản vẽ):

a. Địa điểm, ranh giới: Vị trí khu vực phát triển đô thị được xác định như sau:

– Phía Đông : giáp xã Kiểng Phước

– Phía Tây : giáp xã Tân Trung

– Phía Nam : giáp xã Tân Đông

– Phía Bắc : giáp xã Gia Thuận và Tân Phước.

b. Quy mô:

– Quy mô diện tích: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 1.452,79 ha

– Quy mô dân số quy hoạch đến năm 2030: 19.119 người

  1. . Tính chất, các chức năng chính của khu vực:

Chức năng các dự án đầu tư thuộc khu vực phát triển đô thị được tổng hợp như sau:

Khu vực

Tên khu vực

Diện tích (ha)

Ký hiệu

Tính chất

Chức năng

Khu vực trung tâm

Khu vực I

70,38

KV-I

Khu vực phát triển đô thị mở rộng

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu cải tạo, khu dân cư mới, các công trình đầu mối như khu trung tâm hành chính, y tế.

Khu vực II

129,25

KV-II

Khu vực phát triển đô thị mới

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu dọc đường huyện 01, khu dân cư mới, khu vực vui chơi sinh hoạt cộng đồng như công viên cây xanh, trung tâm thể dục thể thao và các công trình hệ thống giáo dục.

Khu vực III

43,26

KV-III

Khu vực phát triển đô thị mở rộng

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu dọc đường tỉnh 873B, khu dân cư mới, khu thương mại dịch vụ như chợ, khu du lịch sinh thái.

Khu vực ngoài trung tâm

Khu vực IV

1.209,90

KV-IV

Khu dân cư và đất nông nghiệp

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu nhà vườn dọc đường tỉnh 873B, khu tiểu thủ công nghiệp, khu vực đất nông nghiệp cải tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

  1. . Danh mục các dự án trong khu vực phát triển đô thị:

– Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phụ lục I

– Dự án phát triển hạ tầng xã hội: Phụ lục II

– Dự án phát triển đô thị: Phụ lục III

4. Thời hạn thực hiện dự kiến:

Thời hạn thực hiện dự kiến trong 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2025.

– Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

5. Sơ bộ khái toán, dự kiến các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị:

  1. . Sơ bộ khái toán:
  2. ơ bộ tổng vốn đầu tư khu vực phát triển đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 là 2.960.022,55 triệu đồng, trong đó:

– Ngân sách Nhà nước: 444.737,64 triệu đồng, bao gồm:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2020 đến năm 2025): 222.968,22 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): 221.769,42 triệu đồng.

– Kêu gọi đầu tư: 2.515.284,91 triệu đồng, bao gồm:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2020 đến năm 2025): 985.753,53 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): 1.529.531,38 triệu đồng.

b. Dự kiến các nguồn lực đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn sau:

– Nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu.

– Nguồn vốn của các nhà đầu tư huy động đầu tư các dự án phát triển đô thị.

– Các nguồn vốn khác.