Bên cạnh những kết quả đạt được, thị trấn vẫn còn những khó khăn, hạn chế, yếu kém, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, chưa tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Nguồn lực, chính sách đầu tư cho kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư xứng tầm, diện mạo đô thị có chưa tương xứng với đô thị du lịch. Quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng còn hạn chế. Vệ sinh môi trường có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thương mại dịch vụ tự phát nhỏ lẻ, manh mún. Các chương trình dự án lớn đầu tư chưa nhiều, chưa có công trình điểm nhấn thu hút khách du lịch; một số công trình thi công kéo dài ảnh hưởng lớn đến diện mạo đô thị. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị chuyển biến chưa đồng đều, chưa có nhiều đổi mới phương thức hoạt động.

Với quan điểm phát triển thị trấn Bắc Hà nằm trong phát triển tổng thể của huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khoá XXIV, quy hoạch phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Phát triển nhanh và bền vững, hài hòa cân đối, trên cơ sở đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ bảo vệ môi trường và giữ vững bản sắc riêng có của đô thị vùng cao, đáp ứng các tiêu trí về đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện hướng tới đô thị văn minh, đô thị đáng sống. Xây dựng, phát triển thị trấn là điểm nhấn, hạt nhân, tạo sức lan tỏa, phát triển cho các xã trên địa bàn huyện, là cơ sở, động lực, bảo đảm xây dựng huyện Bắc Hà phát triển toàn diện. Thị trấn đi đầu, tiên phong trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực hội nhập; cải cách hành chính, chuyển đổi số và du lịch dịch vụ. Gắn phát triển thị trấn Bắc Hà với xây dựng và phát triển các xã lân cận để đảm bảo phát triển toàn diện và vững chắc đưa Bắc Hà thực sự trở thành trung tâm văn hoá du lịch đặc sắc các dân tộc khu vực Đông Bắc của tỉnh. Đến 2025 Thị trấn Bắc Hà cùng với các khu vực xung quanh thuộc các xã trong quy ho ạch 1.500 ha cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, đến 2030 đạt đầy đủ các tiêu chí đô thị loại IV theo quy định.

Ảnh sưu tầm: Thị trấn Bắc Hà

Để phát triển toàn diện thị trấn Bắc Hà, trong thời gian tới Huyện Bắc Hà cần triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và Nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thống nhất nhận thức về xây dựng và phát triển đô thị Thị trấn Bắc Hà để mọi người hiểu tự giác chấp hành; đặc biệt là các văn bản liên quan đến quy hoạch đô thị thị trấn Bắc Hà được tỉnh phê duyệt

Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch xây dựng, trong đó cần phải xác định quy hoạch là một quá trình liên tục, thông suốt quản lý từ bước lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đến triển khai thực hiện. Công khai quy hoạch đô thị theo đúng quy định để Nhân dân biết, giám sát và thực hiện. Giám sát thực hiện tốt các quy chế quản lý về kiến trúc cảnh quan đô thị được cấp có thẩm quyền ban hành và các quy định về cấp phép xây dựng. Phát huy vai trò tham gia, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, cộng đồng dân cư và các tổ chức, hội nghề nghiệp đối với quy hoạch đô thị. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; kịp thời phát hiện các vướng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Thực hiện giải pháp hiệu quả tăng quy mô, chất lượng dân s ố phù hợp. Trong năm 2022 UBND huyện nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp lại địa giới hành chính theo tính chất đô thị loại IV để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trình cấp có thẩm quyền xem xét. Xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị chính quyền đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch chi tiết để đầu tư hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng các Khu dân cư, tổ dân phố đáp ứng chuẩn đô thị. Ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng quan trọng có tính kết nối thị trấn với khu vực, đồng thời có tác động lan toả liên kết phát triển vùng: Trung tâm hành chính huyện; các bãi đỗ xe tĩnh của huyện; các tuyến đường nội thị thị trấn Bắc Hà; chỉnh trang, cải tạo hệ thống đường, hệ thống thoát nước và công viên cây xanh, ngầm hoá hệ thống đường dây điện, dây mạng viễn thông; Công viên Na Cồ và Hồ Na Cồ; Sân quảng trường trước cổng đền Bắc Hà; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao; bến xe trung tâm huyện; Bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng; Hệ thống cấp nước…

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xây dựng nhà ở tư nhân để đảm bảo kiến trúc cảnh quan theo quy chế quản lý đô thị. Kiên quyết xử lý các trường hợp tập thể, cá nhân xây dựng nhà, công trình không phép, sai phép và không phù hợp với quy hoạch, kiến trúc theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ, du lịch – thương mại là mũi nhọn, đột phá. Triển khai thực hiện phát triển du lịch thị trấn Bắc Hà theo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục xã hội hoá chỉnh trang cảnh quan môi trường thị trấn Bắc Hà; cải tạo, sắp xếp, chỉnh trang, xây dựng mới các tuyến phố đi bộ kết nối với khu vực chợ đêm, chợ văn hoá Bắc Hà. Xây dựng các tuyến phố văn minh gắn với việc xây dựng hình ảnh con người Bắc Hà mến khách.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, du lịch, đặc biệt các sản vật từ nông nghiệp đặc hữu của địa phương như: Mận, lê, đào; gà, lợn đen bản địa, ngựa; rau an toàn….Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như rèn đúc, thổ cẩm, trạm khắc bạc; các sản phẩm du lịch tâm linh như đền Bắc Hà, Chùa trên núi 3 mẹ con; di tích lịch sử văn hoá như nhà cổ Hoàng A Tưởng, Đồn Bắc Hà…

Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế – xã hội. Tạo mọi điều kiện để thu hút nhanh vốn đầu tư của tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nhà nước để tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó vốn ngân sách nhà nước ưu tiên tập trung cho các d ự án lớn, tạo động lực để khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển; tổ chức tốt việc huy động Nhân dân đóng góp theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian đô thị.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong hệ thống chính trị và trong xã hội gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tự tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, quản lý chặt chẽ đảng viên chú trọng chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ. Quan tâm chất lượng kết nạp đảng viên, phát triển đảng viên, đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nâng cao vị trí, vai trò và hiệu qủa hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng; phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức, đoàn kết tập hợp hội viên tham gia tích c ực vào quá trình phát triển của thị trấn. Phát huy vai trò giám sát và phản viện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh của tổ chức chính trị- xã hội theo đúng quy định.