Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc xin ý kiến Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, UBND huyện Nông Cống đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa thẩm định Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống. Cụ thể đề xuất đặt tên 12 đường và 19 phố.

Đề xuất đặt tên 12 đường:

1.Đường Lam Sơn: Từ tiếp giáp xã Tế Lợi đến tiếp giáp xã Vạn Hòa, chiều dài 3.830m, chiều rộng 21m.

2.Đường Bà Triệu: Từ đường Lam Sơn, tiểu khu Thái Hòa đến đường Lam Sơn, tiểu khu Đông Hòa, chiều dài 3.560m, chiều rộng 21m.

3.Đường Chu Đạt: Từ cầu Mỏ Séc đến cầu Liên Minh, chiều dài 2.320m, chiều rộng 7,5m.

4.Đường Nguyễn Đốc: Từ đường Bà Triệu đến tiếp giáp xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, chiều dài 1.535m, chiều rộng 10,5m.

5.Đường Đỗ Bí: Từ Cầu Hón đến đường Bà Triệu, chiều dài 1.430m, chiều rộng 15m.

6.Đường Đào Duy Anh: Từ đường Bà Triệu đến phố Đào Xuân Lan, chiều dài 950m, chiều rộng 34,0m.

7.Đường Đinh Liệt: Từ đường Chu Đạt đến đường Triệu Quốc Đạt, chiều dài 4.990m, chiều rộng 7,5m.

8.Đường Triệu Quốc Đạt: Từ Tiểu khu Tập Cát 1 đến phố Nguyễn Phương, chiều dài 1.340m, chiều rộng 20,5m.

9.Đường Nguyễn Văn Linh: Từ đường Lam Sơn đến tiếp giáp xã Vạn Thiện, chiều dài 2.280m, chiều rộng 15,5m.

10.Đường Tố Hữu: Từ đường Nguyễn Văn Linh đến tiếp giáp xã Vạn Thiện, chiều dài 1.640m, chiều rộng 15,5m.

11 Đường Đông Hòa: Từ đường Lam Sơn đến kênh thoát lũ vùng 3, chiều dài 1.100m, chiều rộng 7,5m.

12.Đường Nam Tiến: Từ đường Lam Sơn đến cầu Khe Ngang, chiều dài 1.670m, chiều rộng 15m.

Đề xuất đặt tên 19 phố:

1.Phố Lê Ngọc: Từ đường Nguyễn Đốc đến khu dân cư tiểu khu Vũ Yên, chiều dài 770m, chiều rộng 6,0m.

2.Phố Phạm Trác: Từ đường Lam Sơn đến khu dân cư tiểu khu Vũ Yên, chiều dài 1.375m, chiều rộng 6,0m.

3.Phố Lê Hiểm: Từ đường Lam Sơn đến đường Đinh Liệt, chiều dài 1.010m, chiều rộng 7,5m.

4.Phố Lê Hiêu: Từ đường Đỗ Bí đến đường Đinh Liệt, chiều dài 510m, chiều rộng 7,5m.

5.Phố Đinh Lễ: Từ phố Lê Hiểm đến phố Đinh Bồ, chiều dài 1.220m, chiều rộng 7,5m.

6.Phố Đinh Bồ: Từ phố Đinh Liệt đến khu dân cư tiểu khu Lê Xá 2, chiều dài 2.090m, chiều rộng 7,5m.

7.Phố Lê Nghĩa Trạch: Từ khu dân cư tiểu khu Tập Cát 1 đến đường Bà Triệu, chiều dài 630m, chiều rộng 10,5m.

8.Phố Lê Nhân Triệt: Từ đường Lam Sơn đến đường Bà Triệu, chiều dài 380m, chiều rộng 10,5m.

9.Phố Lê Sĩ Cẩn: Từ đường Nguyễn Đốc đến khu dân cư tiểu khu Tập Cát 1, chiều dài 580m, chiều rộng 6,0m.

10.Phố Bùi Hữu Hiếu: Từ đường Nguyễn Đốc đến phố Đào Duy Anh, chiều dài 580m, chiều rộng 7,5m.

11.Phố Đỗ Phi Tần: Từ phố Đào Xuân Lan đến đường Đào Duy Anh, chiều dài 570m, chiều rộng 7,5m.

12.Phố Đào Xuân Lan: Từ phố Bùi Hữu Hiếu đến phố Nguyễn Phương, chiều dài 1.980m, chiều rộng 6,5m.

13.Phố Ngô Xuân Quỳnh: Từ phố Đào Xuân Lan, tiểu khu Tập Cát 1 đến phố Đào Xuân Lan, tiểu khu Tập Cát 2, chiều dài 1.140m, chiều rộng 5,5m.

14.Phố Nguyễn Phương: Từ đường Đào Duy Anh đến đường Bà Triệu, chiều dài 850m, chiều rộng 7,5m.

15.Phố Nam Giang: Từ đường Lam Sơn đến đường Bà Triệu, chiều dài 930m, chiều rộng 7,5m.

16.Phố Võ Danh Thùy: Từ đường Lam Sơn đến đường Nguyễn Văn Linh, chiều dài 1.275m, chiều rộng 7,5m.

17.Phố Minh Hiệu: Từ khu dân cư tiểu khu Nam Giang đến đường Lam Sơn, chiều dài 500m, chiều rộng 10,5m.

18.Phố Đào Duy Dếnh: Từ phố Nam Giang đến phố Minh Hiệu, chiều dài 460m, chiều rộng 10,5m.

19.Phố Vũ Uy: Từ khu dân cư tiểu khu Bái Đa đến đường Lam Sơn, chiều dài 1.090m, chiều rộng 7,5m.

BĐT