Cụm công nghiệp số 2, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định 2 thuộc địa bàn thị trấn Quán Lào, xã Định Tăng và xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích khoảng 72 ha (trong đó: Thị trấn Quán Lào 18,9 ha; xã Định Liên 41,2 ha; xã Định Tăng 12,4 ha).

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông giáp đường tránh Quốc lộ 45, phía Tây giáp đất nông nghiệp, phía Nam giáp đất nông nghiệp, phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

Ngành nghề hoạt động gồm: Nhóm sản xuất chăn ga, thảm dệt, thời trang và giày da; Nhóm sản xuất nội thất; Nhóm sản xuất điện, điện tử; Nhóm sản xuất cơ khí; Nhóm sản xuất chế biến nông sản; Nhóm sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng GIZA Việt Nam – Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trách nhiệm: Hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. Xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động, đảm bảo các điều kiện cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp; nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp. Xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ đầu tư dự án, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Yên Định chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp số 2, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng dự án của nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực xung quanh dự án. -Cập nhật vị trí, diện tích khu đất trên vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp số 2, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2021.

Xem Quyết định tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa