Bài tập Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3: Dạng Toán tính nhanh được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài tính nhanh với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Mời các em cùng luyện các bài tập Toán lớp 3 như sau:

A. Dạng 1: Tính nhanh (Rút thừa số chung)

Hướng dẫn:

Bước 1: Tách các biểu thức theo từng tích trong phép tính.

Bước 2: Quan sát để tìm ra thừa số chung cùng xuất hiện ở tất cả các tích.

Bước 3: Đưa thừa số vừa tìm được ra ngoài (trở thành thừa số chung).

Ví dụ: Tính nhanh:

24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5+ 3 + 2)

= 240

Bài tập:

1) 99 : 5 – 26 : 5 – 14 : 52) 24 x 5 + 24 x 4 + 24 x 13) 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 54) 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456 x 15) (16 x 6+ 16 x3 + 16) – (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x 12)6) (16 x 6+ 16 x3 + 16) – 12 x 65 – 12 x 3 – 2 x 127) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 2138) 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 69) 2007 x 16 – 2007 x 14 – 2007 x 2 + 200710) 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 911) (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)12) 2006 x ( 43 x 10 – 2 x 43 x 5) + 10013) 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 814) 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 515) 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 1816) 2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 317) 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5

B. Dạng 2: Tính nhanh (Một vế bằng không)

Hướng dẫn:

Khi nhân một số (hoặc một tổng, một hiệu) với 0 thì kết quả của phép tính đó bằng 0.

Khi chia 0 cho một số (hoặc một tổng, một hiệu) thì kết quả của phép tính đó bằng 0.

Ví dụ: Tính nhanh:

(18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10) = 0

Bài tập:

1) (7 x 8 – 56 ) : (2 + 4 + 6 + 8 + 112)

2) (2 + 125 + 6 + 145 + 112) x (42 – 6 x 7)

3) (12 x 6 – 12 x 4 – 12 x 2) x ( 347 + 125)

4) (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

5) 58 – 58 x (6 + 54 – 60)

6) 32 + 63 x a x ( a x 1 – a : 1) + 32 x 8 + 32

7) (1 + 2 + 3 + 4 + …. + 9) x (21 x 5 – 21 – 4 x 21)

8) (9 x 7 + 8 x 9 – 15 x 9) : (1 + 3 + 5 + 7 + ……..+ 17 + 19)

9) (2 + 4 + 6 + 8 + … + 20) x (56 x 3 – 72 : 9 x 21)

C. Dạng 3: Tính nhanh (ghép số)

Hướng dẫn:

Ở bài tập này ta sẽ ghép các số để khi thực hiện phép tính sẽ được kết quả là một số tròn trục hoặc tròn trăm.

Ví dụ:

5 x 20 x 4 x 2 = (5 x 4) x 20 x 2 = 20 x 20 x 2 = 400 x 2 = 800

Bài tập:

1) 5 x 20 x 4 x 2

2) 94 + 87 + 81 – 71 – 77 – 84

D. Dạng 4: Tính nhanh (Tổng dãy số)

Hướng dẫn:

Tham khảo thêm: Bài toán tính tổng của dãy số có quy luật cách đều

Bước 1: Tính số số hạng có trong dãy: (Số hạng lớn nhất của dãy – số hạng bé nhất của dãy): khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp trong dãy + 1

Bước 2: Tính tổng của dãy: (Số hạng lớn nhất của dãy + số hạng bé nhất của dãy) x số số hạng có trong dãy : 2

Ví dụ: Tính:

7 + 7 + 7 + 7 + ……… + 7 + 777 (Có 111 số 7)

Số số 7 có trong dãy là: 111 – 3 = 108 số

Tổng của dãy số là:

7 + 7 + 7 + 7 + ……… + 7 + 777

= (7 x 108) + 777 = 756 + 777 = 1533

Bài tập:

1) 2 – 4 + 6 – 8 + 10 – 12 + 14 – 16 + 18 – 20 + 22

2) 10 + 12 + 14 + 16 + ……… + 80

3) 60 – 61 + 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + 20 – 21 + 10 – 11 + 70

4) 1999 – 2000 + 2999 – 3000 + 3999 – 4000 + 4999 – 5000 + 5999 – 1000.

Dưới đây là một số bài toán tính nhanh có lời giải:

Bài 1: Tính nhanh:

a) 323 + 677 + 92 + 108

b) 167 + 355 + 345 + 133

Bài 2: Tính nhanh:

a) 997 + 18

b) 999 + 4

c) 999 + 99 + 9

d) 1999 + 199 + 19 + 4

Bài 3: Tính nhanh:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +….. + 17 + 18 + 19

b) 101 + 102 + 103 + 104 + 896+ 897 + 898 + 899

Lời giải:

Bài 1: Tính nhanh:

a) 323 + 677 + 92 + 108 = (323 + 677) + (92 + 108) = 1000 + 200 = 1200

b) 167 + 355 + 345 + 133 = (167 + 133) + (355 + 345) = 300 + 700 = 1000

Bài 2: Tính nhanh:

a) 997 + 18 = (997 + 3) + 15 = 1000 + 15 = 1015

b) 999 + 4 = (999 + 1) + 2 = 1000 + 3 = 103

c) 999 + 99 + 9 = (999 + 1) + (99 + 1) + 7 = 1000 + 100 + 7 = 1107

d) 1999 + 199 + 19 + 4 = (1999 + 1) + (199 + 1) + 2 = 2000 + 200 + 2 = 2202

Bài 3: Tính nhanh:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +….. + 17 + 18 + 19

Nhận xét: Có 19 số hạng, ta tiến hành ghép thành 9 cặp có tổng bằng 19 và dư số 19 như sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +….. + 17 + 18 + 19 = (1 + 18) + (2 + 17) + … + 19 = 19 x 10 = 190

b) 101 + 102 + 103 + 104 + 896+ 897 + 898 + 899 = (101 + 899) + (102 + 898) + (103 + 897) +(104 + 896)

= 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000

………………………………………………..

Giải bài toán tính nhanh ở Tiểu Học là dạng bài tập hữu ích dành cho các em học sinh ôn luyện để củng cố kỹ năng học tập dạng bài tập tính toán nhanh của môn Toán 3. Bài tập Toán lớp 3: Dạng Toán tính nhanh có đủ từ cơ bản tới nâng cao, giúp các em củng cố được nhiều kiến thức, ôn thi cuối kì đạt hiệu quả cao. Ngoài bài tập lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ. Với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Xem thêm:

  • 30 bài Toán có lời văn lớp 3 (Có đáp án)
  • Trọn bộ Bài tập Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao
  • 300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Dạng Toán tính nhanh. Các dạng bài tập tính nhanh lớp 3 được VnDoc tổng hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài tính nhanh với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, đồng thời giúp các thầy cô có thêm tư liệu ra đề luyện tập cho học sinh trong các bài thi sắp tới.