Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) – Cô Minh Châu (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức: m + n; m – n; m × n; m : n, với:

a) m = 952 ; n = 28

b) m = 2006; n = 17

Lời giải:

a) Nếu m = 952; n = 28 thì :

m + n = 952 + 28 = 980

m – n = 952 – 28 = 924

m × n = 952 × 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006, n = 17 thì :

m + n = 2006 + 17 = 2023

m – n = 2006 – 17 = 1989

m × n = 2006 × 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 2: Tính :

a) 12054 : (15 + 67)

29150 – 136 x 201

b) 9700 : 100 + 36 x 12

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

Lời giải:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 – 136 x 201 = 29150 – 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 – 25 x 4) : 4 = (800 – 100) : 4 = 700 : 4 = 175

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 36 × 25 × 4

18 × 24 : 9

41 × 2 × 8 × 5

b) 108 ×(23 + 7)

215 × 86 + 215 × 14

53 × 128 – 43 × 128

Lời giải:

a) 36 ×25×4= 36 ×(25×4)

= 36×100=3600

18×24:9= 18: 9 ×24

=2×24=48

41×2×8×5= (41×8)×(2×5)

= 328×10=3280

b) 108 ×(23+7)= 108 ×(23+7)

= 3240

215×86+215×14=215×(86+14)

= 215 ×100=21500

53×128-43×128= (53-43) ×128

= 10 ×128=1280.

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 4: Một của hàng tuần đầu bán được 319 m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày của hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?

Tóm tắt

Tuần đầu: 319m vải

Tuần sau: nhiều hơn tuần đầu 76m

Trung bình mỗi ngày: ….m?

Lời giải:

Tuần sau cửa hàng bán được :

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được :

319 + 395 = 714 (m)

Cả hai tuần có số ngày là :

7×2=14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được :

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số : 51 m vải

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 5: Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mẹ mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt

1 hộp bánh: 24000 đồng

1 chai sữa: 9800 đồng

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa: còn lại 93200 đồng

Ban đầu: … đồng?

Lời giải:

Số tiền mua hai hộp bánh là:

24 000 × 2 = 48 000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

9800 × 6 = 58 800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48 000 + 58 800 = 106 800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

93 200 + 106 800 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 000 đồng.

Bài giảng: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 Ôn tập về biểu đồ
 • Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 Ôn tập về phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 170 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3