Theo từ điển Tiếng Việt – Viện Ngôn ngữ học (2003) giải thích, từ Trách nhiệm có 2 nghĩa:

  • Phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phẩn hậu quả.

  • Sự ràng buộc đối với lời nói, hành vi của mỉnh, bảo đảm đúng đắn, nếu sai trái thi phải gánh chịu phần hậu quả.

Một cách dễ hiểu hơn, Tinh thần trách nhiệm là: “Làm tròn nghĩa vụ với công việc, lời nói của mình và sự tin tưởng dành cho mình. Khi xảy ra sự cố hoặc điều sai trái, phải thành thật gánh chịu hậu quả, không đùn đẩy cho người khác”.

Khi con người ngày càng lớn lên, chúng ta càng có nhiều trách nhiệm cần phải gánh vác. Do đó, việc chịu trách nhiệm về những kết quả xảy ra là điều cực kỳ quan trọng để bạn giữ được uy tín, niềm tin từ mọi người trong cuộc sống. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến con đường phát triển sự nghiệp mỗi cá nhân.

Xem thêm: 7 nguyên tắc rèn luyện kỷ luật bản thân cần biết

Tại sao chịu trách nhiệm lại quan trọng?

Biết chịu trách nhiệm là đức tính rất quan trọng trong cuộc sống. Điều này sẽ được làm rõ ở 6 điểm sau:

  • Kết quả làm việc tốt hơn: Tâm lý phải chịu trách nhiệm cho kết quả sẽ khiến con người có động lực làm việc một cách thật sự nghiêm túc. Từ đó, hiệu suất sẽ nâng cao hơn, dẫn đến kết quả công việc tốt hơn.

  • Tạo dựng sự uy tín: Người có tinh thần trách nhiệm luôn biết giữ lời hứa. Điều này sẽ giúp họ trở nên uy tín hơn và được nhiều người xung quanh tín nhiệm.

  • Được trao cơ hội nhiều hơn: Người biết chịu trách nhiệm nếu không may xảy ra sơ suất sẽ không đùn đẩy cho người khác mà thành thật nhận lỗi bất chấp hậu quả có tệ đến đâu. Sự trung thực này sẽ dễ được mọi người cảm thông, từ đó được trao cơ hội nhiều hơn trong công việc & cuộc sống.

  • Hoàn thiện bản thân: Người có trách nhiệm luôn có tinh thần muốn khắc phục những lỗi mà mình gây ra. Từ đó, họ sẽ rút được những kinh nghiệm, cách giải quyết vấn đề tốt hơn và từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn.

  • Tạo ra sự đoàn kết: Người có trách nhiệm sẽ có tinh thần đồng đội cao. Do đó, họ luôn hỗ trợ mọi người xung quanh khi cần thiết để cùng nhanh chóng đạt được mục tiêu trong công việc chung.

  • Được yêu quý, kính trọng: Trách nhiệm là tổng hòa của những đức tính cao quý, bao gồm: Trung thực, giữ chứ tín, dũng cảm, biết nghĩ cho người khác,… Do đó, người có tinh thần trách nhiệm sẽ được nhiều người yêu quý, kính trọng.

Trong cuộc sống, tinh thần trách nhiệm nhìn chung sẽ giúp chúng ta đảm bảo được chữ tín của bản thân để được mọi người kính trọng nhiều hơn. Trong công việc, người trách nhiệm sẽ giúp đội nhóm đoàn kết, tăng cường hiệu suất làm việc và từ đó cùng nhau đạt được nhiều mục tiêu đột phá hơn.

Với những điều trên, người có tinh thần trách nhiệm thường sẽ được trọng dụng và có con đường sự nghiệp tươi sáng, thành công. Xã hội càng có nhiều người có tinh thần trách nhiệm thì cộng đồng sẽ văn minh hơn, đất nước sẽ phát triển hơn.

8 dẫn chứng về tinh thần trách nhiệm