I- Quá trình phát triển, trưởng thành Công đoàn mỏ Vàng Danh (Nay là Công đoàn công ty cổ phần than Vàng Danh- Vinacomin): Mỏ than Vàng Danh (Nay là công ty cổ phần than Vàng Danh- Vinacomin) được thành lập ngày 06/6/1964 đến nay đã 45 năm. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cơ sở cũng được thành lập theo đơn vị doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình phát triển của Công đoàn Vàng Danh gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Công ty. 45 năm qua, đã có nhiều thế hệ thợ mỏ vào làm việc, kế tiếp kề vai sát cánh xây dựng đất mỏ đẹp giàu. Trong tiến trình phát triển của Vàng Danh, tổ chức Công đoàn đã đóng góp tích cực cùng Chuyên môn và các đoàn thể khác trong Công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa Công ty than Vàng Danh tiến lên, hòa nhập với những đổi thay của đất nước, của ngành Than- Khoáng sản Việt Nam. Công đoàn công ty đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục CNLĐ- đoàn viên Công đoàn tích cực hăng say lao động hoàn thành kế hoạch của Công ty, có thu nhập cao, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nội quy, quy chế của Công ty, Thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, tích cực tham gia quản lý Công ty. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công đoàn đã động viên hàng ngàn đoàn viên Công đoàn nhập ngũ tiếp sức cho tiền tuyến. Phong trào thi đua “Làm việc bằng 2 vì miền Nam ruột thịt” đạt kết quả tốt, nhiều đồng chí đã hy sinh trở thành những liệt sĩ bất tử trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Khi đất nước hoàn toàn thống nhất tiến hành xây dựng và thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát động và tổ chức phong trào thi đua đến tổ Công đoàn, tổ sản xuất, Công đoàn bộ phận tiến hành tổ chức lại sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, duy trì phát triển mỏ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn công ty đã trải qua 22 kỳ đại hội. Các kỳ đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã ra những nghị quyết đúng đắn, sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Các nghị quyết của đại hội Công đoàn đã được CNLĐ- đoàn viên Công đoàn hưởng ứng thực hiện tạo thành sức mạnh to lớn, đoàn kết góp phần quan trọng để Công ty phát triển. Các đồng chí cán bộ Công đoàn từ các bộ phận, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn công ty và các đồng chí cán bộ Công đoàn chuyên trách là những người nhiệt tình có tâm huyết với tổ chức Công đoàn, công tâm quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đoàn viên Công đoàn tín nhiệm. Căn cứ Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 196/CP ngày 13/12/1994 của Chính phủ, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Ngày 06/01/1996, lần đầu tiên “Thỏa ước lao động tập thể năm 1996 mỏ than Vàng Danh” đã được ký kết giữa một bên Giám đốc- đại diện người sử dụng lao động và một bên là Chủ tịch Công đoàn- đại diện tập thể người lao động và được duy trì đến nay. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn luôn được quan tâm và xác định được khâu then chốt là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận; chú trọng bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Công đoàn, công tác quản lý. Số lượng đoàn viên Công đoàn ở thời kỳ những năm khó khăn là trên 3.000, còn hầu hết là trên 5.000, có thời kỳ trên 6.000. Hàng năm Công đoàn tuyên truyền vận động kết nạp công nhân mới vào Công ty tự nguyện viết đơn xin trở thành đoàn viên Công đoàn để được hưởng chế độ chính sách mà Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn quy định. Số Công đoàn bộ phận của Công ty có từ 50¸55 bộ phận, với 250¸280 tổ Công đoàn hoạt động. Ban Chấp hành Công đoàn công ty có từ 17¸19 đồng chí; Ban Thường vụ Công đoàn có từ 5¸ 7 đồng chí; Ủy viên ủy ban kiểm tra có từ 3 ¸ 5 đồng chí. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn công ty có 5 đồng chí làm Thư ký và Chủ tịch Công đoàn. Hệ thống cán bộ Công đoàn từ tổ, bộ phận đến Công ty đủ sức mạnh và trình độ lãnh đạo tổ chức Công đoàn phát triển theo kịp thời kỳ đổi mới của đất nước và Công ty. Bình quân hàng năm, Công đoàn công ty đã bồi dưỡng và giới thiệu với Đảng xem xét kết nạp 65¸70 đồng chí đoàn viên Công đoàn ưu tú vào Đảng.

II- Những thành tích đạt được của tổ chức Công đoàn công ty cổ phần than Vàng Danh- VINACOMIN: Trong quá trình phấn đấu phát triển và trưởng thành, tổ chức Công đoàn liên tục được cấp trên công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện”. Hai năm 1993 và 1995 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ về hoạt động Công đoàn xuất sắc; tháng 4/1996 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ “Đơn vị có phong trào thi đua Lao động sáng tạo từ năm 1988 đến năm 1995”. Tháng 10/1996, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng “Huân chương Lao động hạng Ba” cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn mỏ than Vàng Danh. Công đoàn công ty đã phát huy có kết quả các mặt hoạt động, phát huy vai trò trong việc thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục, vận động CNLĐ đẩy mạnh phong trào “Hai biết- Hai bàn- Hai không” và “5 điều quy ước nếp sống văn hóa thợ mỏ Vàng Danh”; phát huy dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân, củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh. Hoạt động Công đoàn đã đi vào chiều sâu, phát huy được tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả thiết thực. Duy trì tốt việc khám chữa bệnh thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV, riêng công nhân làm hầm lò và nữ CNLĐ được khám 2 lần/năm. Thực hiện tốt việc thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu, hỷ. Tổ chức khảo sát và hỗ trợ đặc biệt từ nguồn quỹ “Hoạt động xã hội” cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. Đã có hàng chục nghìn lượt cán bộ đoàn viên được Công đoàn đến thăm động viên khi ốm đau, hiếu, hỷ từ nguồn kinh phí Công đoàn. Tổ chức tốt việc tham quan, nghỉ mát bằng nguồn đóng góp của cá nhân, bộ phận và Công ty tại các điểm du lịch miền Bắc, Trung, Nam và nước ngoài. Đặc biệt duy trì mỗi năm có gần 200 CBCNV đi tham quan du lịch miền Nam; trên 100 người đi nước ngoài. Có những bộ phận hàng năm tổ chức cho 100% CBCNV của đơn vị cùng gia đình đi tham quan du lịch 2 lần/năm. Có hàng nghìn công trình phần việc từ cấp bộ phận đến cấp Công ty đã đăng ký và thực hiện tốt mang lại hiệu quả cao. Thực hiện việc kiểm tra vệ sinh khu ăn ở tập thể (1 lần/quý). Tích cực cải tạo môi trường “Xanh-Sạch- Đẹp”, trồng cây keo phủ xanh đồi núi trọc, sân công nghiệp và các bãi thải. Chăm lo tốt điều kiện làm việc, ăn ở, đi lại cho CBCNV. Đặc biệt đã giải quyết tốt vấn đề nước tắm, giặt quần áo, ủng cho công nhân hầm lò và cán bộ phòng ban đi hiện trường sản xuất. Hàng năm Công đoàn đã chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc đăng ký “Tự bảo hiểm”, số người đăng ký tự bảo hiểm đạt từ 98,45% ¸ 99%. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục công nhân lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những nội quy, quy chế của Công ty. Đặc biệt là hệ thống truyền thanh hàng ngày, trong đó duy trì chất lượng buổi truyền thanh Công đoàn vào thứ 4 hàng tuần đã làm cho chương trình, nội dung tuyên truyền phong phú, hấp dẫn. Giáo dục trong CBCNV về thực hiện “5 điều quy ước nếp sống văn hóa thợ mỏ Vàng Danh”. Triển khai và thực hiện quy chế xây dựng đơn vị văn hóa trong toàn Công ty nhằm xây dựng con người mới, xây dựng các tập thể lành mạnh mang nét văn hóa của người thợ Vàng Danh. Đã giải quyết cho hàng trăm lượt công nhân khó khăn vay vốn từ quỹ “Hoạt động xã hội”. Nhờ đó nhiều gia đình công nhân đã tạo được việc làm góp phần cải thiện cuộc sống. Công tác nữ CNLĐ được phát huy, với những hình thức, nội dung phù hợp đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu là các phong trào: Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Mẹ đảm, con ngoan; Xây dựng gia đình văn hóa mới; Giúp nhau làm kinh tế gia đình; các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa thể thao, học tập nâng cao trình độ… được nữ CNLĐ tham gia tích cực, qua đó mà nhiều đồng chí đã trưởng thành. Nhiều đồng chí được kết nạp vào Đảng. Trong phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” hàng năm đã bình bầu được từ 85¸90% chị em đạt danh hiệu. Hoạt động của Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ- Dân số kế hoạch hóa gia đình” cũng có những chuyển biến tích cực, đã tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nữ CNLĐ phấn đấu vươn lên và chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi của nữ CNLĐ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, bình đẳng giới. Với kết quả ấy đã được Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen cho “Tập thể Nữ CNLĐ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Với những biện pháp tích cực trong việc xây dựng, củng cố tổ chức, cho nên những năm qua Công đoàn công ty đều được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ “Công đoàn cơ sở có phong trào thi đua xuất sắc nhất”. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng cờ và Bằng khen “Đơn vị có phong trào văn hóa- thể thao xuất sắc năm 2008”. Từ năm 1997 đến nay đã có 152 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của các cấp Công đoàn. Đạt được những thành tích nói trên, trước hết là do đường lối đổi mới của Đảng đã tạo cơ chế cho Công ty phát triển đi lên; sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên và trực tiếp là sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy công ty; sự phối hợp có hiệu quả giữa Công đoàn và Chuyên môn; sự đoàn kết nhất trí của CNLĐ và đoàn viên Công đoàn, sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ Công đoàn trong toàn Công ty./.