Bật Địa chỉ riêng cho từng mạng WiFi để iPhone không thể bị theo dõi qua WiFi.

Wi Fi 1

Apple luôn là hãng ủng hộ quyền riêng tư của người dùng và với iOS 14, họ đã giới thiệu nhiều tính năng hơn nữa để tiếp tục chương trình này. Một trong những chủ đề chính đi đầu trong hệ điều hành mới là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và dữ liệu của họ.

Với rất nhiều tính năng mới như chỉ báo quyền riêng tư, kiểm soát nhiều hơn vị trí và ảnh, bảo mật bằng mật khẩu, bạn có thể chắc chắn rằng dữ liệu của mình an toàn hơn so với trước đây. Nhưng một tính năng mới nhỏ có thể bị bỏ qua dưới bóng của những thay đổi quan trọng này – Quyền riêng tư của WiFi. Bạn thậm chí có thể đã nhận thấy cảnh báo về quyền riêng tư của WiFi trong cài đặt mạng của mình. Hãy xem chính xác nó là gì.

Cảnh báo quyền riêng tư của WiFi trên iPhone là gì?

Apple đã giới thiệu WiFi Privacy trong iOS 14. Bất cứ khi nào thiết bị kết nối với mạng WiFi, thiết bị đó phải tự nhận dạng bằng địa chỉ MAC (điều khiển truy cập phương tiện). Khi thiết bị của chúng tôi luôn sử dụng cùng một địa chỉ MAC để kết nối với tất cả các mạng, thì các nhà khai thác mạng và những người quan sát khác (như nhà quảng cáo) có thể theo dõi hoạt động và vị trí.

Với Wi-Fi Privacy, thiết bị sử dụng địa chỉ riêng để kết nối với từng mạng khác nhau, giữ ẩn địa chỉ MAC thực. Trên iPhone, có một địa chỉ riêng cho mọi mạng bạn kết nối. Và địa chỉ riêng này là duy nhất chỉ dành cho mạng đó. Do đó, giảm theo dõi WiFi của thiết bị.

Và mạng sẽ hiển thị thông báo “Cảnh báo quyền riêng tư của WiFi” khi địa chỉ riêng tư không được bật cho nó.

Cách khắc phục cảnh báo về quyền riêng tư của WiFi

Việc khắc phục lỗi này khá dễ dàng. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone và nhấn vào ‘WiFi’ để mở cài đặt WiFi.

Bây giờ, hãy nhấn vào tên mạng để mở các thuộc tính của nó.

Sau đó, bật chuyển đổi cho ‘Địa chỉ Wi-Fi bảo mật’.

Bạn sẽ phải tham gia lại WiFi sau khi bật địa chỉ riêng tư. Chỉ cần quay lại cài đặt WiFi và nhấn lại vào tên mạng để tham gia. Bạn sẽ có thể tham gia trực tiếp. Nhưng nếu bạn không thể, chỉ cần tắt WiFi rồi bật lại và tham gia.

Hầu hết các mạng đều cho phép tham gia với một địa chỉ riêng. Nhưng đôi khi bạn có thể không tham gia được vào mạng có địa chỉ riêng hoặc sẽ có thể tham gia vào mạng nhưng nó sẽ không cho phép truy cập internet. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ phải tắt cài đặt ‘Địa chỉ Wi-Fi bảo mật’ để kết nối với mạng. Ngoài ra, hãy luôn sử dụng địa chỉ riêng tư để hạn chế việc theo dõi WiFi của thiết bị trên các mạng.