Tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện. Bao gồm: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện với 188 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 12 phường, 15 thị trấn và 161 xã.

 • Thành Phố Tân An
 • Thị Xã Kiến Tường
 • Huyện Bến Lức
 • Huyện Cần Đước
 • Huyện Cần Giuộc
 • Huyện Châu Thành
 • Huyện Đức Hòa
 • Huyện Đức Huệ
 • Huyện Mộc Hóa
 • Huyện Tân Hưng
 • Huyện Tân Thạnh
 • Huyện Tân Trụ
 • Huyện Thạnh Hóa
 • Huyện Thủ Thừa
 • Huyện Vĩnh Hưng

Thành Phố Tân An có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • 9 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Khánh Hậu, Tân Khánh
 • 5 xã: Bình Tâm, Lợi Bình Nhơn, An Vĩnh Ngãi, Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung.
Thành Phố Tân An
Thành Phố Tân An

Thị xã Kiến Tường có 8 đơn vị hành chính cấp xã

 • 3 phường: 1, 2, 3
 • 5 xã: Bình Hiệp, Bình Tân, Thạnh Hưng, Thạnh Trị, Tuyên Thạnh.
Thị Xã Kiến Tường
Thị Xã Kiến Tường

Huyện Bến Lức có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Bến Lức (huyện lỵ)
 • 14 xã: An Thạnh, Bình Đức, Long Hiệp, Lương Bình, Lương Hòa, Mỹ Yên, Nhựt Chánh, Phước Lợi, Tân Bửu, Tân Hòa, Thạnh Đức, Thạnh Hoà, Thạnh Lợi, Thanh Phú.
Huyện Bến Lức
Huyện Bến Lức

Huyện Cần Đước có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Cần Đước (huyện lỵ)
 • 16 xã: Long Cang, Long Định, Long Hòa, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, Long Khê, Long Sơn, Long Trạch, Mỹ Lệ, Phước Đông, Phước Tuy, Phước Vân, Tân Ân, Tân Chánh, Tân Lân, Tân Trạch.
Huyện Cần Đước
Huyện Cần Đước

Huyện Cần Giuộc có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Cần Giuộc (huyện lỵ)
 • 14 xã: Đông Thạnh, Long An, Long Hậu, Long Phụng, Long Thượng, Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lại, Phước Lâm, Phước Lý, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập, Thuận Thành.
Huyện Cần Giuộc
Huyện Cần Giuộc

Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Tầm Vu (huyện lỵ)
 • 12 xã: An Lục Long, Bình Quới, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Hoà Phú, Long Trì, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ, Vĩnh Công.
Vườn thanh long tại Huyện Châu Thành
Vườn thanh long tại Huyện Châu Thành

Huyện Đức Hòa có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn: Hậu Nghĩa (huyện lỵ), Đức Hòa, Hiệp Hòa
 • 17 xã: An Ninh Đông, An Ninh Tây, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Thượng, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Hiệp Hòa, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây, Hựu Thạnh, Lộc Giang, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Tân Mỹ, Tân Phú.
Huyện Đức Hòa
Huyện Đức Hòa

Huyện Đức Huệ có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Đông Thành (huyện lỵ)
 • 10 xã: Bình Hòa Bắc, Bình Hòa Hưng, Bình Hòa Nam, Bình Thành, Mỹ Bình, Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Thạnh Đông, Mỹ Thạnh Tây.
Huyện Đức Huệ
Huyện Đức Huệ

Huyện Mộc Hóa có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Bình Phong Thạnh (huyện lỵ)
 • 6 xã: Bình Hòa Đông, Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung, Bình Thạnh, Tân Lập, Tân Thành.
Ruộng lúa tại Huyện Mộc Hóa
Ruộng lúa tại Huyện Mộc Hóa

Huyện Tân Hưng có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Tân Hưng
 • 11 xã: Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Hà, Hưng Thạnh, Thạnh Hưng, Vĩnh Bửu, Vĩnh Châu A, Vĩnh Châu B, Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh.
Huyện Tân Hưng
Huyện Tân Hưng

Huyện Tân Thạnh có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Tân Thạnh
 • 12 xã: Bắc Hòa, Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Kiến Bình, Nhơn Hòa, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Ninh, Tân Thành.
Huyện Tân Thạnh
Huyện Tân Thạnh

Huyện Tân Trụ có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Tân Trụ (huyện lỵ)
 • 9 xã: Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Lạc Tấn, Nhựt Ninh, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Tân Phước Tây.
Huyện Tân Trụ
Huyện Tân Trụ

Huyện Thạnh Hóa có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Thạnh Hóa (huyện lỵ)
 • 10 xã: Tân Đông, Tân Hiệp, Tân Tây, Thạnh An, Thạnh Phú, Thạnh Phước, Thuận Bình, Thuận Nghĩa Hòa, Thủy Đông, Thủy Tây.
Huyện Thạnh Hóa
Huyện Thạnh Hóa

Huyện Thủ Thừa có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Thủ Thừa (huyện lỵ)
 • 11 xã: Bình An, Bình Thạnh, Long Thạnh, Long Thuận, Mỹ An, Mỹ Lạc, Mỹ Phú, Mỹ Thạnh, Nhị Thành, Tân Long, Tân Thành.
Huyện Thủ Thừa
Huyện Thủ Thừa

Huyện Vĩnh Hưng có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

 • Thị trấn Vĩnh Hưng (huyện lỵ)
 • 9 xã: Hưng Điền A, Khánh Hưng, Thái Bình Trung, Thái Trị, Tuyên Bình, Tuyên Bình Tây, Vĩnh Bình, Vĩnh Trị, Vĩnh Thuận.
Huyện Vĩnh Hưng
Huyện Vĩnh Hưng