1. Thị trấn Hoàn Lão

Hoàn Lão là thị trấn huyện lỵ của huyện Bố Trạch, được thành lập năm 1986 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Tây Trạch. Năm 2020 sát nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hoàn Trạch vào thị trấn Hoàn Lão. Thị trấn Hoàn Lão cách thành phố Đồng Hới khoảng 13 km về phía Bắc và cách di sản thiên nhiên thế giới UNESCO Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khoảng 30 km về phía Đông. Thị trấn Hoàn Lão có diện tích đất tự nhiên 13,04 km²; dân số năm 2020 là 11.493 người, mật độ dân số 1.462,7 người/km².

Thị trấn Hoàn Lão nằm ở phía đông của huyện Bố Trạch. Phía Đông giáp xã Trung Trạch; phía Nam giáp các xã Trung Trạch, Đại Trạch và xã Vạn Trạch; phía Tây giáp các xã Đại Trạch, Tây Trạch và Vạn Trạch; phía Bắc giáp các xã Đồng Trạch và Trung Trạch.

2. Thị trấn Nông trường Việt Trung

Nông Trường Việt Trung là một thị trấn thuộc huyện Bố Trạch. Tiền thân gồm: nông trường Phú Quý được thành lập vào cuối năm 1956, nông trường quân đội Sen Bàng thành lập tháng 7-1957 và trại chăn nuôi Thuận Đức thành lập tháng 2-1959. Ngày 1-1-1960, Chính phủ quyết định nhập 3 đơn vị trên vào một và lấy tên chung là Nông trường Việt Trung.

Thị trấn Nông Trường Việt Trung có diện tích đất tự nhiên 86,04 km², dân số năm 2018 là 9.868 người, mật độ dân số đạt 114,9 người/km². Phía Bắc giáp xã Phú Định, Tây Trạch và Nam Trạch; phía Nam giáp Lâm trường Ba Rền và phường Đồng Sơn, phía Đông giáp phường Thuận Đức và phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới); phía Tây nông trường Việt Trung dựa vào dãy Trường Sơn.

3. Xã Bắc Trạch

Xã Bắc Trạch có diện tích đất tự nhiên 17,8 km²; dân số năm 2018 là 6.610 người, mật độ dân số 370,9 người/km².

Xã Bắc Trạch nằm ở phía Bắc của huyện Bố Trạch; phía Đông giáp xã Thanh Trạch, phía Nam giáp xã Sơn Lộc, phía Tây giáp xã Hạ Trạch và phía Bắc giáp sông Gianh.

4. Xã Thanh Trạch

Thanh Trạch là một xã miền biển của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 23,8 km², dân số năm 2018 là 13.277 người, mật độ dân số 557,9 người/ km².

Xã Thanh Trạch giáp Biển Đông ở phía Đông, phía Nam giáp các xã Phú Trạch và Sơn Lộc, phía Đông Nam giáp xã Hải Trạch, phía Tây và Tây Bắc giáp xã Bắc Trạch, phía Bắc giáp sông Gianh.

5. Xã Mỹ Trạch

Xã Mỹ Trạch là một xã bãi ngang cồn bãi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 9,4 km², dân số năm 2018 là 3.490 người, mật độ dân số 376,4 người/km².

Xã Mỹ Trạch giáp xã Hạ Trạch ở phía Đông, xã Liên Trạch ở phía Nam, phía Tây và phía Bắc giáp với huyện Quảng Trạch.

6. Xã Hạ Trạch

Xã Hạ Trạch có diện tích đất tự nhiên 17,86 km², dân số năm 2018 là 4.357 người, mật độ dân số 236,7 người/km².

Xã Hạ Trạch giáp xã Bắc Trạch ở phía Đông, xã Mỹ Trạch và xã Liên Trạch ở phía Tây, xã Cự Nẫm ở phía Nam và xã Sơn Lộc ở phía Đông Nam.

7. Thị trấn Phong Nha

Thị trấn Phong Nha thành lập năm 2020 trên cơ sơ toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 101,39 km², dân số năm 2020 là 11.675 người, mật độ dân số 117,4 người/ km².

Xã Sơn Trạch giáp xã Phúc Trạch ở phía Bắc và Tây Bắc, xã Thượng Trạch ở phía Tây, xã Tân Trạch ở phía Nam, xã Hưng Trạch ở phía Đông. Sơn Trạch là đầu nguồn của sông Son (một nhánh của sông Gianh) chảy ra từ động Phong Nha.

8. Xã Hưng Trạch

Hưng Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 95,15 km², dân số năm 2018 là 11.824 người, mật độ dân số 127,1 người/km².

Xã Hưng Trạch giáp xã Cự Nẫm ở phía Đông Bắc, xã Liên Trạch ở phía Bắc, xã Phúc Trạch ở phía Tây Bắc, xã Sơn Trạch ở phía Tây Nam, xã Tân Trạch ở phía Nam và xã Phú Định ở phía Đông Nam. Phía bắc Hưng Trạch có con sông Son (nhánh của sông Gianh) từ hướng Tây (động Phong Nha – xã Sơn Trạch) chảy qua.

9. Xã Liên Trạch

Liên Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 27,81 km², dân số năm 2018 là 4.114 người, mật độ dân số 145,3 người/km².

Xã Liên Trạch nằm ở phía Bắc huyện Bố Trạch, giáp xã Lâm Trạch phía Tây Bắc, xã Phúc Trạch phía Tây Nam, xã Hưng Trạch phía Nam, xã Cự Nẫm phía Đông Nam và xã Mỹ Trạch phía Đông.

10. Xã Cự Nẫm

Cự Nẫm có diện tích đất tự nhiên 32,82 km², dân số năm 2018 là 7.488 người, mật độ dân số 232,5 người/km².

Xã Cự Nẫm giáp các xã Hạ Trạch ở phía Đông Bắc, xã Liên Trạch phía Tây Bắc, phía Tây giáp xã Hưng Trạch, phía Nam giáp xã Phú Định, phía Đông giáp các xã Vạn Trạch ở phía Đông Nam, xã Sơn Lộc ở phía Đông.

11. Xã Phúc Trạch

Phúc Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 60,22 km², dân số năm 2018 là 11.121 người, mật độ dân số 190,1 người/ km².

Xã Phúc Trạch giáp xã Lâm Trạch ở phía Bắc, xã Xuân Trạch ở phía Tây Bắc, xã Thượng Trạch ở phía Tây Nam, xã Sơn Trạch ở phía Nam, xã Hưng Trạch ở phía Đông Nam và xã Liên Trạch ở phía Đông Bắc.

12. Xã Lâm Trạch

Lâm Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 27,94 km², dân số năm 2018 là 3.759 người, mật độ dân số đạt 136,6 người/km².

Xã Lâm Trạch nằm ở rìa phía Bắc huyện Bố Trạch, giáp các xã Liên Trạch ở phía Đông, Phúc Trạch ở phía Nam, Xuân Trạch ở phía Tây, phía Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

13. Xã Xuân Trạch

Xuân Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 177,17 km², dân số năm 2018 là 5.626 người, mật độ dân số 32,6 người/ km².

Xã Xuân Trạch giáp các xã Phúc Trạch, xã Lâm Trạch ở phía Đông, giáp xã Thượng Trạch ở phía Nam và giáp với huyện Tuyên Hóa ở phía Tây và phía Bắc.

14. Xã Tây Trạch

Xã Tây Trạch có diện tích đất tự nhiên 27,31 km², dân số năm 2018 là 4.965 người, mật độ dân số 176,2 người/km².

Xã Tây Trạch giáp với thị trấn Hoàn Lão ở phía Đông, xã Vạn Trạch ở phía Bắc, xã Phú Định ở phía Tây Bắc, xã Hoàn Trạch ở phía Đông Bắc, thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Tây Nam, giáp với xã Đại Trạch và Hòa Trạch ở phía Đông Nam.

15. Xã Hòa Trạch

Xã Hoà Trạch có diện tích đất tự nhiên 22,00 km², dân số năm 2018 là 4.480 người, mật độ dân số 201,6 người/km².

Xã Hòa Trạch giáp xã Đại Trạch ở phía Đông, thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Tây Nam, xã Tây Trạch ở phía Bắc và Tây Bắc và với xã Nam Trạch ở phía Đông Nam.

16. Xã Vạn Trạch

Vạn Trạch có diện tích đất tự nhiên 27,44 km², dân số năm 2018 là 6.325 người, mật độ dân số 227,2 người/ km².

Xã Vạn Trạch phía Đông giáp xã Hoàn Trạch, phía Nam giáp các xã Tây Trạch và Phú Định, phía Tây giáp xã Cự Nẫm, phía Bắc giáp các xã Sơn Lộc và Phú Trạch

17. Xã Đại Trạch

Đại Trạch có diện tích đất tự nhiên 24,84 km², dân số năm 2018 là 8.446 người, mật độ dân số 333,9 người/km².

Xã Đại Trạch phía Nam giáp với xã Nam Trạch, phía Đông Nam giáp với các xã Lý Trạch, Nhân Trạch, phía Đông giáp Biển Đông, phía Bắc giáp với thị trấn Hoàn Lão, phía Đông Bắc giáp với xã Trung Trạch, phía Tây giáp với xã Hòa Trạch.

18. Xã Nam Trạch

Xã Nam Trạch có diện tích đất tự nhiên 9,16 km²; dân số năm 2018 là 3.103 người, mật độ dân số 161,8 người/km².

Xã Nam Trạch giáp xã Lý Trạch ở phía Đông và Đông Nam, xã Hòa Trạch ở phía Tây Bắc, xã Đại Trạch ở phía Bắc và với thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Tây Nam.

19. Xã Nhân Trạch

Nhân Trạch là một xã miền biển, vùng bãi ngang cồn bãi của huyện Bố Trạch, diện tích đất tự nhiên 2,44 km²; dân số năm 2018 là 9.639 người, mật độ dân số 3.828,8 người/ km².

Xã Nhân Trạch giáp xã Đại Trạch và Lý Trạch ở phía Tây, xã Đại Trạch ở phía Bắc, xã Lý Trạch ở phía Nam, và giáp với Biển Đông ở phía Đông.

20. Xã Lý Trạch

Xã Lý Trạch có diện tích đất tự nhiên 21,78 km²; dân số năm 2018 là 4.367 người, mật độ dân số 196,4 người/km².

Xã Lý Trạch giáp các xã Đại Trach, Nam Trạch ở phía Bắc, với xã Nhân Trạch và Biển Đông ở phía Đông, xã Nam Trạch ở phía Tây Bắc, thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Đông Nam và phía Nam giáp với thành phố Đồng Hới.

21. Xã Hải Phú

Xã Hải Phú được thành lập năm 2020 trên cơ sơ nhập toàn diên tích và dân số của 2 xã Phú Trạch và xã Hải Trạch. Là một xã vừa có bãi ngang cồn bãi và miền biển của huyện Bố Trạch; có diện tích đất tự nhiên 14,60 km², dân số năm 2020 là 12.898 người, mật độ dân số 311 người/km².

Xã Hải Phú phía Đông giáp Biển Đông, phía Đông Nam giáp xã Đồng Trạch, phía Nam giáp các xã Vạn Trạch và thị trấn Hoàn Lão, phía Tây giáp xã Sơn Lộc và phía Bắc giáp xã Thanh Trạch.

22. Xã Đức Trạch

Đức Trạch là một xã miền biển của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 2,50 km² và dân số năm 2018 là 7.407 người, mật độ dân số 2.726,7 người/km².

Xã Đức Trạch cách thị trấn Hoàn Lão khoảng 4 km về phía Đông Bắc. Phía Bắc giáp xã Hải Trạch, phía Tây giáp xã Đồng Trạch, phía Nam giáp xã Trung Trạch và phía Đông giáp biển Đông.

23. Xã Đồng Trạch

Xã Đồng Trạch có diện tích đất tự nhiên 6,46 km²; dân số năm 2018 là 5.745 người, mật độ dân số 924,7 người/km².

Xã Đồng Trạch giáp xã Đức Trạch ở phía Đông và Đông Bắc, xã Hoàn Trạch ở phía Tây và Tây Nam, xã Phú Trạch ở phía Tây Bắc, thị trấn Hoàn Lão, xã Trung Trạch ở phía Đông Nam và xã Hải Trạch ở phía Bắc.

24. Xã Phú Định

Phú Định là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 153,60 km², dân số năm 2018 là 2.836 người, mật độ dân số 19,4 người/km².

Xã Phú Định giáp thị trấn Nông trường Việt Trung và xã Tây Trạch ở phía Đông, xã Vạn Trạch và xã Cự Nẫm ở phía Bắc, xã Hưng Trạch và Tân Trạch ở phía Tây và phía Nam giáp huyện Quảng Ninh.

25. Xã Sơn Lộc

Xã Sơn Lộc có diện tích đất tự nhiên 11,73 km²; dân số năm 2018 là 2.324 người, mật độ dân số 190,5 người/km².

Xã Sơn Lộc giáp xã Hạ Trạch, Bắc Trạch và Thanh Trạch ở phía Bắc, xã Cự Nẫm ở phía Tây, xã Vạn Trạch ở phía Nam và xã Phú Trạch ở phía Đông, Đông Bắc.

26. Xã Trung Trạch

Xã Trung Trạch có diện tích đất tự nhiên 10,63 km², dân số năm 2018 là 5.213 người, mật độ dân số 503,7 người/ km².

Xã Trung Trạch giáp xã Đức Trạch ở phía Bắc, xã Đại Trạch ở phía Nam, xã Đồng Trạch ở phía Tây Bắc, thị trấn Hoàn Lão ở phía Tây và giáp Biển Đông ở phía Đông.

27. Xã Tân Trạch

Tân Trạch là một xã miền núi rẻo cao của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 362,81 km², dân số năm 2018 là 429 người, mật độ dân số 1,2 người/ km².

Xã Tân Trạch giáp xã Phú Định ở phía Đông, xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch ở phía Bắc, xã Thượng Trạch ở phía Tây và Tây Nam, và giáp với huyện Quảng Ninh ở phía Đông Nam.

28. Xã Thượng Trạch

Thượng Trạch là một xã miền núi rẻo cao của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 725,72 km²; dân số năm 2018 là 2.579 người, mật độ dân số 3,5 người/ km².

Xã Thượng Trạch giáp các xã Phúc Trạch, Sơn Trạch và Tân Trạch ở phía Đông, xã Xuân Trạch ở phía Bắc, phía Tây Bắc giáp với huyện Minh Hóa, phía Nam giáp huyện Quảng Ninh và phía Tây giáp với nước bạn Lào.