Nếu bạn đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng một Website thì Domain chính là một yếu tố quan trọng. Việc lựa chọn được Domain vừa cần đảm bảo sự phù hợp với thương hiệu và ngành hàng vừa cần tối ưu cho SEO và người dùng. Vậy Domain là gì, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Domain là gì?

Dành cho những bạn chưa biết Domain là gì thì Domain hay tền miền là một chuỗi ký tự dễ nhớ được sử dụng để định danh một trang web hoặc một tài nguyên trực tuyến cụ thể trên Internet. Tên miền giúp con người dễ dàng truy cập trang web bằng cách ghi nhớ tên thay vì phải nhớ địa chỉ IP (Internet Protocol) phức tạp của trang web đó.

Domain là gì?

Một phần quan trọng của việc quản lý tên miền là cấu hình bản ghi DNS (Domain Name System) để định rõ cách tên miền sẽ được ánh xạ tới địa chỉ IP của máy chủ web tương ứng. Bản ghi DNS cho phép định hướng người dùng đến trang web hoặc dịch vụ cụ thể.

Thành phần của Domain

Tên miền thường được chia thành hai phần: phần tên và phần hậu tố. Ví dụ, trong tên miền “google.com,” “google” là phần tên và “.com” là phần hậu tố. Phần tên thường đại diện cho tên của trang web hoặc tổ chức, trong khi phần hậu tố thường cho biết loại tên miền hoặc nguồn gốc.

Thành phần của Domain

Một tên miền có thể chứa một hoặc nhiều phần con được gọi là subdomain. Subdomain được thêm vào phía trước phần tên chính (SLD) của tên miền, cách nhau bằng dấu chấm. Ví dụ, trong “blog.example.com,” “blog” là subdomain.

Phân loại Domain

Tên miền có nhiều loại phụ thuộc vào phần hậu tố (TLD – Top-Level Domain) hoặc cấu trúc. Dưới đây là một số phân loại phổ biến của tên miền:

Phân loại Domain theo hậu tố

Generic Top-Level Domains (gTLDs): Đây là các phần hậu tố không bị giới hạn bởi quốc gia và thường được sử dụng trên toàn cầu. Ví dụ: “.com” – phổ biến cho các trang web thương mại và tổ chức thương mại;”.org” – thường được liên kết với các tổ chức phi lợi nhuận; “.net” – dành cho các mạng và nhà cung cấp dịch vụ Internet;”.info” – dành cho trang web cung cấp thông tin.

Country Code Top-Level Domains (ccTLDs): Đây là các phần hậu tố được liên kết với một quốc gia cụ thể hoặc khu vực. Ví dụ: “.uk” – Vương quốc Anh;”.ca” – Canada; “.jp” – Nhật Bản;”.de” – Đức

TLD quyết định loại tên miền và thường có yêu cầu và hạn chế riêng. Người sử dụng tên miền phải tuân theo các quy định và yêu cầu của TLD tương ứng khi đăng ký và quản lý tên miền của họ.

Phân loại Domain

Phân loại theo mục đích sử dụng

Tên miền tổ chức (Organization Domains): Sử dụng cho trang web của các tổ chức, công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Ví dụ: “example.org.”

Tên miền thương mại (Commercial Domains): Dành cho trang web thương mại hoặc kinh doanh. Ví dụ: “example.com.”

Tên miền dự án (Project Domains): Sử dụng cho các dự án hoặc sản phẩm cụ thể. Ví dụ: “myproject.net.”

Tên miền cá nhân (Personal Domains): Sử dụng bởi cá nhân để tạo trang web cá nhân hoặc tài khoản email. Ví dụ: “myname.me.”

Phân loại Domain 1

Phân loại theo cấu trúc

Single-Level Domain: Bao gồm một phần tên và một phần hậu tố, ví dụ: “example.com.”

Multi-Level Domain: Bao gồm một phần tên, một subdomain và một phần hậu tố, ví dụ: “blog.example.com.”

Ngoài các TLD phổ biến, có một số TLD đặc biệt được tạo ra cho mục đích cụ thể hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Ví dụ: “.gov” – dành cho các cơ quan chính phủ;”.edu” – dành cho các tổ chức giáo dục, “.museum” – dành cho các bảo tàng.

Vai trò quan trọng của Domain

Không phải ai cũng biết vai trò của Domain là gì. Thực tế Domain đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý trực tuyến, cụ thể như sau:

Định danh trang web hoặc tài nguyên trực tuyến: Tên miền là một định danh dễ nhớ cho trang web hoặc tài nguyên trực tuyến cụ thể trên Internet. Thay vì phải nhớ địa chỉ IP phức tạp, người dùng có thể sử dụng tên miền để truy cập trang web.

Xây dựng thương hiệu: Tên miền thường là một phần quan trọng của việc xây dựng và thương hiệu hóa trực tuyến. Một tên miền dễ nhớ và liên quan đến tên thương hiệu có thể giúp tạo sự nhận diện và lòng tin từ phía người dùng.

Truy cập và quản lý trang web: Tên miền cho phép người quản lý trang web xác định cách người dùng truy cập trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Bằng cấu hình bản ghi DNS, họ có thể chỉ định nơi tên miền sẽ được hướng tới trên Internet.

Vai trò quan trọng của Domain

Tạo tài khoản email chuyên nghiệp: Tên miền cũng có thể được sử dụng để tạo tài khoản email chuyên nghiệp. Ví dụ, nếu bạn sở hữu tên miền yourbusiness.com, bạn có thể tạo các địa chỉ email như [email protected] hoặc [email protected].

Định danh lĩnh vực kiến thức và lĩnh vực hoạt động: Tên miền có thể cho biết lĩnh vực kiến thức hoặc ngữ cảnh mà trang web hoặc tổ chức hoạt động. Ví dụ, “.edu” dành cho các trang web giáo dục, và “.org” thường liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận.

Bảo mật và quyền sở hữu: Đăng ký và kiểm soát tên miền đảm bảo quyền sở hữu và quản lý tên miền. Nếu bạn sở hữu tên miền, bạn có thể ngăn chặn người khác sử dụng nó một cách trái phép và đảm bảo tính bảo mật.

Liên kết các dịch vụ trực tuyến khác nhau: Tên miền có thể được liên kết với nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau, chẳng hạn như trang web, cửa hàng trực tuyến, blog, diễn đàn, và nhiều ứng dụng khác, giúp tạo ra một hệ thống kết nối trực tuyến phức tạp.

Hoạt động của Domain trên Internet

Hoạt động của tên miền trên Internet dựa vào hệ thống Domain Name System (DNS) để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP của máy chủ web hoặc dịch vụ trực tuyến tương ứng. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về cách tên miền hoạt động:

 • Đăng ký tên miền: Đầu tiên, một người hoặc tổ chức phải đăng ký tên miền thông qua một nhà đăng ký tên miền được ủy quyền. Trong quá trình đăng ký, thông tin liên hệ và cấu hình DNS cho tên miền được xác định.
 • Hệ thống DNS: Các thông tin về tên miền được lưu trữ trong hệ thống DNS. Hệ thống DNS là một hệ thống phân phối toàn cầu chứa thông tin về tất cả các tên miền đăng ký trên Internet. Hệ thống này hoạt động bằng cách chia tên miền thành các bản ghi DNS, bao gồm A, CNAME, MX và nhiều loại khác, để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP hoặc thông tin khác cần thiết.

Hoạt động của Domain trên Internet

 • Truy vấn DNS: Khi người dùng gõ tên miền vào trình duyệt hoặc ứng dụng trực tuyến, máy tính của họ không biết nơi chứa trang web tương ứng. Để tìm địa chỉ IP của máy chủ web hoặc dịch vụ, máy tính phải thực hiện một truy vấn DNS.
 • Các máy chủ DNS: Máy tính của người dùng gửi truy vấn DNS đến máy chủ DNS gần nhất. Máy chủ DNS này có nhiệm vụ tìm thông tin về tên miền trong hệ thống DNS. Nếu thông tin này không tồn tại trên máy chủ DNS cục bộ, máy chủ này sẽ gửi truy vấn tiếp theo cho máy chủ DNS cấp cao hơn.
 • Tìm kiếm bản ghi DNS: Máy chủ DNS cấp cao hơn tiếp tục tìm kiếm bản ghi DNS cho tên miền được truy vấn. Quá trình này diễn ra từ máy chủ DNS này sang máy chủ DNS khác cho đến khi tìm thấy bản ghi DNS phù hợp. Bản ghi DNS này chứa địa chỉ IP của máy chủ web hoặc dịch vụ trực tuyến.
 • Trả lại thông tin: Khi máy chủ DNS tìm thấy bản ghi DNS phù hợp, nó trả lại địa chỉ IP cho máy tính của người dùng. Máy tính này sau đó sử dụng địa chỉ IP để truy cập trang web hoặc dịch vụ trực tuyến tương ứng.

Hoạt động của Domain

 • Lưu trữ bộ nhớ đệm (caching): Kết quả truy vấn DNS có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đệm tại máy chủ DNS cục bộ và máy tính người dùng để tăng tốc độ truy cập sau này. Bộ nhớ đệm này giúp tránh truy vấn DNS lặp lại mỗi khi người dùng truy cập cùng một tên miền.

Các bước đăng ký tên miền

Tên miền phải được đăng ký thông qua một nhà đăng ký tên miền (Domain Registrar) được ủy quyền bởi tổ chức quản lý tên miền (Domain Registry). Người dùng hoặc tổ chức muốn sở hữu một tên miền có thể đăng ký thông qua nhà đăng ký tên miền và trả phí hàng năm để duy trì quyền sử dụng tên miền đó.

Khi bạn đăng ký tên miền, bạn trở thành chủ sở hữu của nó trong thời hạn đăng ký. Bạn có thể quản lý và cấu hình tên miền để chỉ định nó đến máy chủ web cụ thể hoặc tài khoản email của bạn. Dưới đây là các bước đăng ký tên miền:

Bước 1: Quyết định tên miền bạn muốn đăng ký. Đảm bảo rằng nó phản ánh mục đích sử dụng của bạn và dễ dàng ghi nhớ. Hãy xem xét các loại TLD (phần hậu tố) khác nhau, ví dụ “.com,” “.net,” “.org,” “.tech,” “.app,” và nhiều TLD khác.

Các bước đăng ký tên miền

Bước 2: Sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền hoặc trang web của một nhà đăng ký tên miền để kiểm tra tính khả dụng của tên miền bạn muốn. Nếu tên miền đã được đăng ký bởi người khác, bạn cần chọn tên miền thay thế hoặc xem xét việc liên hệ với người sở hữu hiện tại để mua nó (nếu họ đồng ý).

Bước 3: Chọn một nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy để đăng ký tên miền. Có nhiều nhà đăng ký tên miền khác nhau trên thị trường, và mỗi nhà có giá cả và dịch vụ khác nhau. Dựa vào nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn nhà đăng ký phù hợp.

Bước 4: Truy cập trang web của nhà đăng ký tên miền bạn chọn và thực hiện đăng ký tên miền bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và thanh toán theo hướng dẫn của họ. Thường, bạn sẽ phải tạo tài khoản với nhà đăng ký và sau đó thực hiện việc đăng ký.

Bước 5: Sau khi đăng ký tên miền, bạn cần cấu hình bản ghi DNS để chỉ định cách tên miền tới máy chủ web hoặc dịch vụ trực tuyến của bạn. Bạn có thể thực hiện cấu hình này thông qua bảng điều khiển quản lý tên miền trên trang web của nhà đăng ký hoặc thông qua dịch vụ quản lý DNS riêng.

Bước 6: Để đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của tên miền, bạn nên duy trì đăng ký của nó thông qua việc thanh toán phí đăng ký hàng năm. Đồng thời, hãy đảm bảo cập nhật thông tin liên hệ của bạn để tránh mất quyền sở hữu tên miền.

Những lưu ý khi lựa chọn tên miền

Khi lựa chọn tên miền, có một số tiêu chí quan trọng mà bạn nên xem xét. Dưới đây là một số tiêu chí quan trọng để bạn cân nhắc:

 • Tên miền nên phản ánh nội dung hoặc mục đích sử dụng của trang web hoặc dự án của bạn. Điều này giúp người dùng dễ dàng hiểu và ghi nhớ tên miền.
 • Tên miền nên dễ nhớ, ngắn gọn, và tránh sử dụng các ký tự hoặc chữ số phức tạp. Sử dụng tên miền chỉ bằng chữ thường, không dấu, và không có ký tự đặc biệt sẽ giúp cho việc truy cập trang web dễ dàng hơn cho người dùng.

Các bước đăng ký tên miền

 • Đảm bảo rằng tên miền bạn chọn không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền thương hiệu nào. Tránh sử dụng tên miền giống hoặc tương tự với các thương hiệu hoặc tên miền đã tồn tại.
 • Chọn TLD phù hợp với nội dung và mục tiêu của trang web hoặc dự án của bạn.
 • Trước khi quyết định, kiểm tra tính khả dụng của tên miền bằng cách sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền hoặc trang web của các nhà đăng ký. Xem xét quyền sở hữu và quản lý tên miền. Đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát tên miền và có thể bảo vệ quyền sở hữu.

Tạm kết

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn nắm được Domain là gì và những vai trò quan trọng của Domain. Hãy chọn cho mình một tên miền ấn tượng, dễ ghi nhớ để thu hút người truy cập mục tiêu và phát triển Website của bạn.

Xem thêm:

 • Trackback là gì? Cách sử dụng Trackback trên Website WordPress
 • SDK là gì? Các loại SDK phổ biến và lợi ích với giới lập trình viên

Tại FPT Shop, có đa dạng các dòng sản phẩm laptop chính hãng được phân phối với mức giá hấp dẫn cùng chương trình bán hàng nhiều ưu đãi.

Tham khảo các mẫu laptop tại đây.

Máy tính xách tay