Loạt bài Soạn và Giải bài tập Địa Lí 9 ngắn nhất bao gồm những bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa Lí 9 đã được biên soạn ngắn gọn hơn giúp bạn học tốt môn Địa Lí lớp 9 hơn.

Giải bài tập Địa Lí 9 ngắn nhất

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa Lí 9 Địa Lí Dân Cư

 • Địa Lí 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Địa Lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
 • Địa Lí 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
 • Địa Lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm – Chất lượng cuộc sống
 • Địa Lí 9 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Địa Lí 9 Địa Lí Kinh Tế

 • Địa Lí 9 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
 • Địa Lí 9 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Địa Lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Địa Lí 9 Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
 • Địa Lí 9 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
 • Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
 • Địa Lí 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Địa Lí 9 Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Địa Lí 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
 • Địa Lí 9 Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
 • Địa Lí 9 Bài 15: Thương mại và du lịch
 • Địa Lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Địa Lí 9 Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

 • Địa Lí 9 Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Địa Lí 9 Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)
 • Địa Lí 9 Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
 • Địa Lí 9 Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
 • Địa Lí 9 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
 • Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 • Địa Lí 9 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Địa Lí 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên
 • Địa Lí 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
 • Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
 • Địa Lí 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
 • Địa Lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
 • Địa Lí 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Địa Lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Địa Lí 9 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
 • Địa Lí 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Địa Lí 9 Địa Lí Địa Phương

 • Địa Lí 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
 • Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
 • Địa Lí 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương
 • Top 4 Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)

Bài giảng Địa Lí lớp 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Địa Lí lớp 9 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9 hay nhất
 • Giải sách bài tập Địa Lí 9
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9
 • Bộ đề thi Địa Lí 9 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào 10 môn Địa Lí (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 9 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 9
 • Giải bài tập sgk Hóa học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh học 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk GDCD 9
 • Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 9
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 9
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 9
 • Giải bài tập Mĩ thuật lớp 9

Đã có lời giải bài tập môn Địa Lí 10 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Địa lí lớp 10 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Địa lí lớp 10 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Địa lí lớp 10 (Cánh diều)