Điện lực Long Xuyên

17/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

19/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên

19/1/2021 (8h00-16h00): Một phần phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên

19/1/2021 (8h00-13h00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

19/1/2021 (8h00-11h00; 13h00-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

20/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên

20/1/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Bình Đức, một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

21/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

21/1/2021 (8h00-16h00): Một phần phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên

22/1/2021 (7h30-12h00; 8h00-15h00): Một phần xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên

22/1/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

19/1/2021 (7h30-16h00): DNTN Nguyễn Tường, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

19/1/2021 (7h30-16h00): Trạm bơm Kênh 1 Nam ranh Làng, Trạm bơm Kênh 3 Nam ranh Làng, xã Vĩnh Nhuận; Trạm bơm Mương Trâu Hang Tra, xã Cần Đăng; Trạm bơm 5 Rỡ B, Trạm bơm Kênh 4B, Trạm bơm Kênh 1, xã Vĩnh Nhuận

20/1/2021 (8h00-9h30): Một phần TT An Châu, KV dọc QL 91 bên phải từ DN Minh Sang đến cầu Út Xuân; KV dọc QL 91 bên phải từ CS Massa Danh Danh đến cầu Út Xuân, huyện Châu Thành

20/1/2021 (8h00-11h00): Trạm Nguyễn Thị Kim Phương, xã Hòa Bình Thạnh; Trạm bơm Hai Giả, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

20/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Phú (KV TDC Kinh Sườn), huyện Châu Thành

20/1/2021 (10h00-13h00): Một phần xã Bình Thạnh (KV đầu trên cồn Bà Hòa), huyện Châu Thành

20/1/2021 (10h00-13h00): TBA BQLDA CT Nông nghiệp & PTNT, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành

21/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Hòa (từ Bưu điện Bình Hòa đến cầu Bình Hòa)

21/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Hanh (dọc TL 941 từ cầu số 3 đến Trường THCS Vĩnh Hanh; dọc TL 941 khu vực Kinh Đào; dọc TL 941 khu vực cầu số 6), huyện Châu Thành

21/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Phú (khu vực DC Tân Lợi), huyện Châu Thành

22/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Hòa (KV chợ Bình Hòa), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

20/1/2021 (8h00-17h00): Đường dẫn cầu Ông Chưởng thuộc thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới

21/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới

Điện lực Tân Châu

19/1/2021 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hậu, Phú Hữu, huyện An Phú

20/1/2021 (8h00-17h00): Xã Phú Hữu, huyện An Phú

20/1/2021 (8h00-17h00): Phường Long Phú, thị xã Tân Châu

20/1/2021 (8h00-11h00): Xã Phú Lâm, Phú Long, huyện Phú Tân

21/1/2021 (7h00-17h00): Phường Long Phú, xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong, thị xã Tân Châu

21/1/2021 (7h00-17h00): Xã Phú Long, Phú Hiệp, huyện Phú Tân

22/1/2021 (8h00-11h00): Xã Tân An, Phú Lộc, thị xã Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

16/1/2021 (8h30-10h30; 13h30-16h30): Khu hành chánh UBND huyện Thoại Sơn

19/1/2021 (9h00-11h00): KV từ cầu Phú Hòa đến ranh giáp TP Long Xuyên, ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa

19/1/2021 (13h00-14h30): KV chợ Vĩnh Chánh, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Chánh

19/1/2021 (15h00-16h30): KV mương Trâu Nhỏ, ấp Phú An, TT Phú Hòa

21/1/2021 (8h00-14h00): Ấp Đông Sơn I, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

21/1/2021 (8h30-10h00; 13h30-15h30): KV mương Trâu Lớn, ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch

21/1/2021 (10h00-11h30): KV Trường A Vĩnh Trạch, ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch

Điện lực Châu Phú

16/1/2021 (7h30-17h00): Ấp Bình An, Bình Tây, xã Bình Phú; Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

19/1/2021 (8h00-17h00): Tuyến dân cư ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

20/1/2021 (8h00-12h00): Một phần tổ 29, 30 ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

21/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Phú; Ấp Long An, Long Hòa, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

20/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Phú Xuân, xã Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

19/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Tuyến (từ chợ Tân Tuyến đến Tân Lợi), huyện Tri Tôn

20/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tà Đảnh (khu vực kênh Cầu 13), huyện Tri Tôn

21/1/2021 (8h00-16h00): Kênh Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn

22/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

16/1/2021 (7h30-17h00): Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú. Một phần xã Tân Lập (ấp Tân Thành, Tân An), huyện Tịnh Biên

20/1/2021 (7h00-17h00): Trường PTDTNT – THCS Tịnh Biên, TT Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên

20/1/2021 (7h00-17h00): TB Lâm Vồ, xã Thới Sơn; TB Văn Giáo, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên

20/1/2021 (7h00-17h00): Cơ sở SX Gạch Nguyễn Thế, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

21/1/2021 (7h00-17h00): T2 Văn Giáo, xã Văn Giáo; T2 Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trung; T8 Chi Lăng, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

21/1/2021 (7h00-17h00): Khóm 1 Chi Lăng, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

21/1/2021 (7h00-17h00): TT Dạy nghề huyện Tịnh Biên, TT Tịnh Biên; Phòng Khám đa khoa KV TT Tịnh Biên; Mai Thanh, TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

21/1/2021 (7h00-17h00): Tập đoàn Hoa Sen 1, xã An Phú, huyện Tịnh Biên

22/1/2021 (7h00-17h00): Trần Hải, TT Chi Lăng; Công ty TNHH SM, xã An Hảo; TB Xà Du, xã An Hảo; Công ty CP TĐ Sao Mai, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên

22/1/2021 (7h30-17h00): Ấp Phô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên