Hưng Yên: Vì sao hàng trăm hộ dân không cho con đến trường? Hưng Yên: Vì sao hàng trăm hộ dân không cho con đến trường?

Thị xã Mỹ Hào đang kiên định mục tiêu trở thành đô thị loại III và hoàn thành tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Cổng chào thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên

Thị xã Mỹ Hào là một cực trong tam giác phát triển công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh Hưng Yên (Như Quỳnh – Văn Giang – Phố Nối); là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính của tỉnh. Mỹ Hào cũng là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh phụ trợ và xúc tiến thương mại.

Thực hiện chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”,phấn đấuhoàn thành tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; cùng với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và Nhân dân trong thị xã, đến nay tình hình kinh tế – xã hội đạt kết quả khá tích cực.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2021, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 9,6%. Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 154 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình phục vụ tiêu chí đô thị loại III, các công trình trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển…

Với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, Mỹ Hào đã thu hút được nhiều dự án lớn, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất. Các khu, cụm công nghiệp nối tiếp nhau đi vào hoạt động như: khu công nghiệp Phố Nối A, khu công nghiệp Phố Nối B, Thăng Long, Minh Quang, Minh Đức, khu công nghiệp Dệt may Phố Nối… Các khu đô thị Lạc Hồng Phúc, Phố Nối, Yên Sơn, Vạn Thuận Phát lần lượt ra đời. Cơ sở hạ tầng phát triển, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế được nâng lên, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên: Nền tảng cho phát triển thành phố tương lai Những tòa nhà hiện đại mọc lên tại thị xã Mỹ Hào để tạo đà phát triển về công nghiệp cho thành phố tương lai

Với chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt trong giải phòng mặt bằng; tập trung đầu tư xây dựng hạ tấng đô thị; nâng cao chất lượng nông thôn mới”, năm 2023 và những năm tới, Mỹ Hào có chiến lược phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung chuyển trọng tâm thu hút đầu tư từ số lượng sang chất lượng, thân thiện môi trường và hiệu quả sử dụng đất đai. Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa và kết nối chuỗi cung ứng giá trị trong nước và toàn cầu;…Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, có từ 3 đến 5 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở, các hợp tác xã, các làng nghề. Phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 120 dự án công trình hạ tầng đô thị và chỉnh trang nông thôn mới kiểu mẫu với tổng mức đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị và quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Hào đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Phấn đấu đến năm 2023, thị xã Mỹ Hào cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III, năm 2025 hoàn thành đề án Mỹ Hào trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.